Περιγραφή

- Θεωρία µε µορφή ερωτήσεων
- Μεθοδολογία για τη λύση των ασκήσεων µε χρήσιµες παρατηρήσεις
- 46 ασκήσεις λυµένες µε υποδειγµατικό τρόπο
- 72 ερωτήσεις θεωρίας
- 113 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχησης
- 132 ερωτήσεις κατανόησης
- 99 ασκήσεις
- 108 προβλήµατα
- 12 κριτήρια αξιολόγησης
- Τυπολόγιο
- 3 επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης
- Απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων, των προβληµάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης

Σχόλια


Δείτε κι αυτά