Νομικά

Το βιβλίο αυτό έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και προσφέρει με απλό και σύντομο τρόπο στα παιδιά και τους νέους το επίσημο κείμενο της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι, προσαρμόζοντας το πρωτότυπο ...
Συγγραφέας: Rocha Ruth
Τα Συντάγματα καθορίζουν το πολίτευμα: αφενός αναθέτουν αρμοδιότητες στα βασικά όργανα του Κράτους, διαγράφοντας τον τρόπο άσκησής τους, και αφετέρου κατοχυρώνουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο καθορισμός της κρατικής εξουσίας αποβλ...
Συγγραφέας: Βουρλούμης Παναγής
Αντλώντας επιχειρήματα από τις αρχές δικαιοσύνης που διέπουν το σύγχρονο δίκαιο και σχετικές ιδέες, ιδίως από την καντιανή φιλοσοφία του δικαίου, ο Φίλιππος Βασιλογιάννης παρουσιάζει στο αναγνωστικό κοινό μια πρωτότυπη, ισορροπημένη και συνεκτική ...
Συγγραφέας: Βασιλόγιαννης Φίλιππος Κ.
Η "Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου" χωρίζεται σε (3) τρία μέρη και αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Μέρος Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Το ασφαλιστικό μέτρο της Συντηρητικής κατάσχεσης. Κεφ. Α...
Συγγραφέας: Βασιλάκη Βασιλική
"Δικαιώματα του παιδιού". Μια φράση που χαρακτηρίζεται από ιδεολογική φόρτιση, η οποία οφείλεται στη δυσκολία απόδοσης δικαιωμάτων στα παιδιά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρόλο που η ιδέα ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα είναι πολ...
Συγγραφέας: Φασουλής Βασίλης
Ανάμεσα στους παράγοντες που εξηγούν τις βαρύτατες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία ξεχωρίζουν συγκεκριμένες θεσμικές συνθήκες του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Η μελέτη επιχειρεί να ρίξει φως σε αυτές τις συν...
Συγγραφέας: Στρατηλάτης Κωνσταντίνος Ν.
Ο κόσμος αλλάζει. Γοργά. Μέσα από ρήξεις, ένοπλες συρράξεις, διεθνούς και κυρίως εσωτερικού χαρακτήρα, διεκδικήσεις λαών, εθνοτήτων, μειονοτήτων, την ανάδυση αντισυμβατικών κινημάτων και οργανώσεων, τις απειλές στην ασφάλεια ανθρώπων και κρατών, τ...
Συγγραφέας: Μαρούδα Μαρία - Ντανιέλλα
Από τη μάχη στο Σολφερίνο, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο... Νέο εγχειρίδιο διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Μια συνθετική καταγραφή τόσο των βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στη διάρκεια ενόπ...
Συγγραφέας: Μαρούδα Μαρία - Ντανιέλλα
Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Η κρίση ταυτότητας που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει πλέον να δεχόμαστε άκριτα τη δοξολογία για την κοινή ευρωπαϊκή παράδοση ελευθερίας και δημοκρατίας. Με αυτή την αφετηρία, ο Νίκος Παπασπύρου ανατρέχει με διεπιστημονική προσέγγισ...
Συγγραφέας: Παπασπύρου Νίκος Ι.
Οι άνθρωποι είναι άραγε κοινωνικά όντα, σαν τις μέλισσες (όπως υποστηρίζει ο Αριστοτέλης), ή συμπεριφέρονται ο ένας προς τον άλλο όπως οι λύκοι (όπως δέχεται ο Χομπς); Προηγείται λογικά η κοινωνία, η οργανωμένη κοινότητα, και έπονται οι νόμοι που ...
Συγγραφέας: Παρασκευόπουλος Νίκος Α.
Συγγραφέας: Στριμπής Ιωάννης Δ.
Συγγραφέας: Παπασταυρίδης Ευθύμιος Δ.
"Ο Α΄ τόμος των "Νοταριακών Πράξεων Φιλωτίου του παπα-Στεφάνου Αρώνη (1716-1742)", στον οποίον οι παραπομπές στον δημοσιευόμενον τώρα με τον ίδιον τίτλον Β΄ τόμον είναι πολλές και ουσιαστικές, έχει εκδοθεί ολόκληρος το 2011 από τον Σύλλογον Φιλωτι...
Συγγραφέας: Ψαρρά Στεφ. Εμμ.
Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Δίκαιο και ηθική, Η διαίρεση του δικαίου, Οι πηγές του δικαίου, Διακρίσεις και μέθοδοι ερμηνείας των κανόνων δικαίου, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Εισαγωγή, Τα υποκείμενα των εννόμων ...
Συγγραφέας: Σεβαστίδης Χαράλαμπος Θ.
Την παρούσα μονογραφία απασχολεί η παραδοσιακά ηλεκτρισμένη σχέση μεταξύ ιδιωτικής αυτονομίας και προστασίας του καταναλωτή. Η σχέση αυτή αντικρίζεται όμως εδώ από μία πιο σύγχρονη σκοπιά, που εδράζεται σε μία σύζευξη δικαίου, οικονομικών και ψυχο...
Συγγραφέας: Καραμπατζός Αντώνης Γ.
Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 58 του Ν. 4055/2012 θεσπίστηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Έκτοτε έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που αφενός δ...
Συγγραφέας: Αυδίκος Γρηγόριος
Συγγραφέας: Κιούπης Δημήτρης
Συγγραφέας: Γουργουρίνης Αναστάσιος
Το βιβλίο "Καταστροφικές ζημίες & συστήματα αποκατάστασής τους" αποτέλεσε το κυρίως θέμα του XVIII Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικού Δικαίου που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον τον Αύγουστο του 2010. Η συγγραφέας ήταν Εθνική Εισηγήτρια στο συνέδριο κ...
Συγγραφέας: Δακορώνια Ευγενία
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Συγγραφέας: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας Π.
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Κυβέλος Σωτήριος Κ.
Συγγραφέας: Νικολόπουλος Παναγιώτης Δ.
Συγγραφέας: Σουφλερός Ηλίας Ε.
Συγγραφέας: Σιβιτανίδης Αλκαίος-Παναγιώτης
Συγγραφέας: Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Αρφαράς Αλέξανδρος
Συγγραφέας: Παμπούκης Χαράλαμπος Π.
Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Συγγραφέας: Μαραγκού Γεωργία
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Κωνσταντίνου Ιωάννης
Συγγραφέας: Φωτόπουλος Φώτης
Συγγραφέας: Ηλιάδου Αικατερίνη Ν.
Συγγραφέας: Κουσκουνά Μεταξία
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Σαϊτάκης Κίμων
Συγγραφέας: Μαυρομούστακου Ήβη
Συγγραφέας: Χάιδου Ανθοζωή
Συγγραφέας: Καρράς Αργύριος
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Ρόβλιας Νικόλας
Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Συγγραφέας: Πανταζόπουλος Πέτρος
Συγγραφέας: Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Συγγραφέας: Κόλιας Βασίλειος
Συγγραφέας: Αθανασίου Λία Ι.
Συγγραφέας: Διβριώτη Άρτεμις
Συγγραφέας: Παπαθανασόπουλος Ευστράτιος
Συγγραφέας: Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Πατρίνα
Συγγραφέας: Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δ.
Συγγραφέας: Χριστοδούλου Δημήτριος Φ.
Συγγραφέας: Μιχελινάκης Βαγγέλης
Συγγραφέας: Κοντογεώργου Λένα
Το έργο "Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Ι" αποτελεί ένα διδακτικό βοήθημα που διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του δικαίου και ιδίως του ιδιωτ...
Συγγραφέας: Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δ.
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος
Συγγραφέας: Φωτόπουλος Φώτης
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας: Μυλωνόπουλος Χρίστος Χ.
Συγγραφέας: Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ.
Συγγραφέας: Βαρελάς Δημήτρης νομικός
Συγγραφέας: Σταυρουλάκη Ευδοκία
Συγγραφέας: Τσούκα Χρυσάφω Σ.
Συγγραφέας: Γεραπετρίτης Γιώργος
Συγγραφέας: Κοντουμά Ευαγγελία
Συγγραφέας: Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Συγγραφέας: Ταρνανίδου Χριστίνα Ι.
Συγγραφέας: Πολυζωΐδου Β.
Συγγραφέας: Βενιέρης Ιάκωβος Ε.
Συγγραφέας: Ληξουριώτης Ιωάννης Δ.
Συγγραφέας: Ρόκας Νικόλαος Κ.
Συγγραφέας: Λαδάς Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Μασούρος Παύλος
Συγγραφέας: Κουκούλης Ανδρέας
Συγγραφέας: Βάρκα - Αδάμη Αλεξάνδρα
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Παπαγιάννης Δονάτος Ι.
Συγγραφέας: Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π.
Συγγραφέας: Φεφές Μιχάλης
Συγγραφέας: Χασάπης Χρήστος
Το έργο "Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα" αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη αναφορικά με τα προβλήματα διεθνούς δικαίου που αναφύονται στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε θαλάσσιες περιοχές.
Συγγραφέας: Γαβουνέλη Μαρία
Το έργο αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα.
Συγγραφέας: Χριστοπούλου Χριστίνα
Συγγραφέας: Μπασαγιάννης Νάσος Χρ.
Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το αντικείμενο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, σε σ...
Συγγραφέας: Βλησμάς Ορέστης
Συγγραφέας: Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία
Η σημασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού υψίστης αξίας είναι αδιαμφισβήτητη. Η έκδοση του παρόντος έργου "Ποινικό Δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα - Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κρίθηκε επιβεβλημένη λ...
Συγγραφέας: Παπανεοφύτου Αγάπιος Α.
Συγγραφέας: Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Πατρίνα
Συγγραφέας: Κωστάρας Αλέξανδρος Π.
Συγγραφέας: Πανταζόπουλος Πέτρος
Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ερμηνεία των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που θίγουν προσωπικά αγαθά. Τα εν λόγω εγκλήματα κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλ...
Συγγραφέας: Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ
Το έργο "Προσωπικά δεδομένα" αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στην ελληνική έννομη τάξη και στον ευρωπαϊκή και διεθνή χώρο, ιδίως ενόψει των πρόσφατων σχετικών νομοθετικών...
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος Γιώργος Δ.
Συγγραφέας: Χαμηλοθώρης Ιωάννης
Συγγραφέας: Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π.
Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέβαλαν την εκπόνηση της τέταρτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4...
Συγγραφέας: Παπανδρέου Πόπη
Συγγραφέας: Αλεξανδρίδου Ελίζα Δ.
Συγγραφέας: Σγουρινάκης Νίκος
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Δημήτρης Π.
Συγγραφέας: Φαραντούρης Νικόλαος Ε.
Συγγραφέας: Ζιούβας Δημήτρης
Συγγραφέας: Γιαννακούρου Σταματίνα
Συγγραφέας: Νικολαΐδης Χρήστος Π. νομικός
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Με το παρόν έργο επιχειρείται η διερεύνηση της φύσης της νομής και της κατοχής και των μέσων προστασίας τους, στη βάση της εμβάθυνσης επί ζητημάτων που αναφύονται από τη θεωρία και τη νομολογία, κυρίως υπό το πρίσμα των διατάξεων για τον αδικαιολό...
Συγγραφέας: Καλαβρός Αλέξανδρος
Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του έργου «Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων» είναι ενημερωμένη μέχρι τον πρόσφατο Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές που επήλθαν μετά τον Ν 4285/2014 μέχρι τον οποίο ήταν ενημερωμένη η 2η έκ...
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Το παρόν έργο αποτελεί συνοπτική θεώρηση του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό τη μορφή διαγραμμάτων μαζί με τη σχετική ερμηνεία. Είναι δομημένο θεματικά σε εννέα Κεφάλαια, το αντικείμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δαιδαλώδους ύλης το...
Συγγραφέας: Πόνη Χαρούλα
Το έργο πραγματεύεται εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα που αναφέρονται στις αξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ λόγω μη άσκησης υπεύθυνης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας στο πλαίσιο μιας ανώνυμης εταιρίας (απλής & εισηγμένης, αφερέγγυας, ο...
Συγγραφέας: Παναγιώτου Παναγιώτης Κ.
Η παρούσα τέταρτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ). Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικ...
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος Γεώργιος Δ.
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρίκλεια Α.
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρίκλεια Α.
Συγγραφέας: Τριάντος Νικόλαος
Στον τόμο "Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας" περιλαμβάνονται οι 19 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Το έργο "Τα διακριτικά γνωρίσματα" προσεγγίζει ερμηνευτικά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και τη σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος. Η μελέτη ερευνά κατά πόσο θα ήταν δικα...
Συγγραφέας: Voelkel Henning
Το ανά χείρας έργο γράφηκε σε μία συγκυρία μοναδική για το προσφυγικό φαινόμενο των αναγκαστικών μετακινήσεων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στόχος και φιλοδοξία του βιβλίου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσ...
Συγγραφέας: Σαράντη Βασιλική
Συγγραφέας: Σπυροπούλου Αντιγόνη-Μαρία
Με το έργο "Ο σκοπός δυσφήμησης στα εγκλήματα κατά της τιμής" ο συγγραφέας καταπιάνεται με το ζήτημα της επικίνδυνης αύξησης μηνύσεων, αλλά και αγωγών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ιδιαίτερα επικίνδυνο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, ...
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου - Γονατάς Στυλιανός Δ.
Συγγραφέας: Κακοπίερος Παύλος
Το βιβλίο "Στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα" εντάσσεται στην Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και φιλοδοξεί στο να αποδώσει μια, όσο το δυνατόν πιο ακριβή περιγραφή του νομικού καθεστώτος των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ν...
Συγγραφέας: Πολυδώρου Σταύρος
Συγγραφέας: Αλεξοπούλου Μαρία Αθ.
Το έργο "Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο" έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν την ιστορική προέλευση και εξέλιξη του θεσμού, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και οργάνων στον εκσυγχρονισμό του...
Συγγραφέας: Σκανδάμης Μαρίνος
Συγγραφέας: Τσούμας Βασίλειος Ι.
Συγγραφέας: Σταυροπούλου Αναστασία
Το λεξικό αυτό περιέχει σύντομες και περιεκτικές επεξηγήσεις για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται στην Ε. Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ κλπ), στην διπλωματική πρακτική και στην δημόσια διοίκηση εν γένει. Έχουν συμπεριλ...
Συγγραφέας: Τσιέπας Σταύρος Α.
Το λεξικό αυτό περιέχει σύντομες και περιεκτικές επεξηγήσεις για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται στην Ε. Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ κλπ), στην διπλωματική πρακτική και στην δημόσια διοίκηση εν γένει. Έχουν συμπεριλ...
Συγγραφέας: Τσιέπας Σταύρος Α.
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει την αλληλουχία και τη συναρμογή των θεματικών της ανθεκτικότητας του Συντάγματος και της συνταγματικής αλλαγής υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος προϋποθέτει την ικανότ...
Συγγραφέας: Φωτιάδου Αλκμήνη
Το παρόν αποτελεί την πλέον σύγχρονη αποτύπωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου. Στις 1120 σελίδες σε εκτύπωση σε ειδικό χαρτί βίβλου, εκτός από το κείμενο του Κώδικα όπως ισχύει σήμερα, παρατίθενται κατ’ άρθρο τα αν...
Συγγραφέας: Κατράς Ιωάννης Ν.
Στον δεύτερο τόμο του "Βιοδικαίου" παρουσιάζεται ο νομικός προβληματισμός για τη διαχείριση των άλλων -εκτός του ανθρώπου- μορφών ζωής. Εδώ περιλαμβάνονται μικροοργανισμοί, φυτά και ζώα, οντότητες που συνηθίζουμε να τις αντιμετωπίζουμε σαν ριζικά ...
Συγγραφέας: Βιδάλης Τάκης Κ.
Η ανά χείρας μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό την ιστορική διαμόρφωση, την θεσμική εξέλιξη και τις σημερινές βασικές εκδηλώσεις του θεσμού της δημόσιας συνταξιοδοτικής προστασίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, χώρα-μ...
Συγγραφέας: Μορφακίδης Χρήστος
Το "Δασικό δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο" συνιστά μια σοβαρή επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως τεσσάρων κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτο...
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.
Ο Κώδικας Κτηματολογίου, συμπεριλαμβάνει τόσο τις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 (όπως ισχύουν σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και με πιο πρόσφατες αυτές των νόμων 4164/2013, 4315/2014, 4361/2016, 4381/2016, 4389/2016 και ...
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα. Αναλυτικά περιλα...
Συγγραφέας: Αλτιπαρμάκης Χρήστος Α.
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος κατ' άρθρο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους νόμους 4278/14 και 4314/14, τις Υπουργικέ...
Συγγραφέας: Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Είναι ένας τόμος με CD-ROM, με ανάλυση και ερμηνεία πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με τον πρόσφατο Νόμο 4336/15 που επέφερε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία εξυγίανσης, στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης, αλλά και τις τροποποιήσεις στο αδί...
Συγγραφέας: Γάκη Ευαγγελία
Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει ανάλυση όλων των κανόνων εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς προέλευσης που καθιερώνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών. Ειδικότερα, αναλύονται οι κανόνες της διεθνούς Σύμ...
Συγγραφέας: Πανταζή Σουλτάνα
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μ...
Συγγραφέας: Μπουλέρος Μιλτιάδης
Είναι ένας τόμος 1035 σελιδες, με CD-ROMπλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν στις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. με τους πρόσφατους νόμους 4321/2015, 4330/2015, 4334/2015 και 4336/2015,4337/2015 με...
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη Φωτεινή
Είναι ένας τόμος με DVD και περιλαμβάνει: 1) Σύνοψη της επιστήμης για την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. 2) Τη νομοθεσία που διέπει το περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβ...
Συγγραφέας: Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Μέρος Α': Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κεφ. Α') Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεφ. Β') Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Κεφ. Γ') Ρυθμίσεις ασφαλισ...
Συγγραφέας: Μπουλέρος Μιλτιάδης
Συγγραφέας: Φερετζάκης Γεώργιος
Είναι ένας τόμος με CD-ROM, πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο 4384/2016 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4/2016 και 1053, 1068/2016. Ανα...
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη Φωτεινή