Νομικά

Τα Συντάγματα καθορίζουν το πολίτευμα: αφενός αναθέτουν αρμοδιότητες στα βασικά όργανα του Κράτους, διαγράφοντας τον τρόπο άσκησής τους, και αφετέρου κατοχυρώνουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο καθορισμός της κρατικής εξουσίας αποβλ...
Συγγραφέας: Βουρλούμης Παναγής
Η "Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου" χωρίζεται σε (3) τρία μέρη και αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Μέρος Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Το ασφαλιστικό μέτρο της Συντηρητικής κατάσχεσης. Κεφ. Α...
Συγγραφέας: Βασιλάκη Βασιλική
Πρόκειται για έναν τόμος 1170 σελίδων με DVD και περιέχει όλο το Θεσμικό Πλαίσιο Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών & Συμβάσεων Παραχώρησης. Αναλυτικά περιλαμβάνει: 1. Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιώ...
Συγγραφέας: Σταθόπουλος Φώτης Γ.
"Ο Jeffrey Rosen συνδυάζει τα σαγηνευτικά χαρίσματα ενός κορυφαίου αφηγητή, την οξυμένη αντίληψη ενός κορυφαίου δημοσιογράφου και τη διεισδυτική ενόραση ενός επιστήμονα, βαθύ γνώστη των νομικών και πολιτικών πτυχών του θέματος του. Σπανίως θα χαρα...
Συγγραφέας: Rosen Jeffrey
"Δικαιώματα του παιδιού". Μια φράση που χαρακτηρίζεται από ιδεολογική φόρτιση, η οποία οφείλεται στη δυσκολία απόδοσης δικαιωμάτων στα παιδιά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρόλο που η ιδέα ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα είναι πολ...
Συγγραφέας: Φασουλής Βασίλης
Οικονομία και περιβάλλον, ως βασικές συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, τελούν, καταρχήν, σε σχέση ανταγωνιστική. Δεν αποκλείεται μάλιστα να καταλήξει συγκρουσιακή. Η, κάθε φορά, επικρατούσα μορφή της συναρτάται στενά με την εξέλιξη του οικονομικο...
Συγγραφέας: Φλώρου Μαρία
Ο κόσμος αλλάζει. Γοργά. Μέσα από ρήξεις, ένοπλες συρράξεις, διεθνούς και κυρίως εσωτερικού χαρακτήρα, διεκδικήσεις λαών, εθνοτήτων, μειονοτήτων, την ανάδυση αντισυμβατικών κινημάτων και οργανώσεων, τις απειλές στην ασφάλεια ανθρώπων και κρατών, τ...
Συγγραφέας: Μαρούδα Μαρία - Ντανιέλλα
Η κρίση ταυτότητας που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει πλέον να δεχόμαστε άκριτα τη δοξολογία για την κοινή ευρωπαϊκή παράδοση ελευθερίας και δημοκρατίας. Με αυτή την αφετηρία, ο Νίκος Παπασπύρου ανατρέχει με διεπιστημονική προσέγγισ...
Συγγραφέας: Παπασπύρου Νίκος Ι.
Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Δίκαιο και ηθική, Η διαίρεση του δικαίου, Οι πηγές του δικαίου, Διακρίσεις και μέθοδοι ερμηνείας των κανόνων δικαίου, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Εισαγωγή, Τα υποκείμενα των εννόμων ...
Συγγραφέας: Σεβαστίδης Χαράλαμπος Θ.
Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 58 του Ν. 4055/2012 θεσπίστηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Έκτοτε έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που αφενός δ...
Συγγραφέας: Αυδίκος Γρηγόριος
Συγγραφέας: Κιούπης Δημήτρης
Συγγραφέας: Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Αρφαράς Αλέξανδρος
Συγγραφέας: Ηλιάδου Αικατερίνη Ν.
Συγγραφέας: Κουσκουνά Μεταξία
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Σαϊτάκης Κίμων
Συγγραφέας: Μαυρομούστακου Ήβη
Συγγραφέας: Χάιδου Ανθοζωή
Συγγραφέας: Καρράς Αργύριος
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Κουτσουλέλος Κώστας Α.
Συγγραφέας: Ρόβλιας Νικόλας
Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Συγγραφέας: Πανταζόπουλος Πέτρος
Συγγραφέας: Βαρδακαστάνης Κωνσταντίνος
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Συγγραφέας: Κόλιας Βασίλειος
Συγγραφέας: Αθανασίου Λία Ι.
Συγγραφέας: Διβριώτη Άρτεμις
Συγγραφέας: Παπαθανασόπουλος Ευστράτιος
Συγγραφέας: Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Πατρίνα
Συγγραφέας: Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δ.
Συγγραφέας: Χριστοδούλου Δημήτριος Φ.
Συγγραφέας: Μιχελινάκης Βαγγέλης
Συγγραφέας: Κοντογεώργου Λένα
Το έργο "Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Ι" αποτελεί ένα διδακτικό βοήθημα που διατρέχει θεμελιώδεις νομικές έννοιες που είναι εντελώς απαραίτητες για την ευχερή παρακολούθηση και κατανόηση όλων των κλάδων του δικαίου και ιδίως του ιδιωτ...
Συγγραφέας: Παναγόπουλος Κωνσταντίνος Δ.
Συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος Αθανάσιος
Συγγραφέας: Φωτόπουλος Φώτης
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Συγγραφέας: Ζαχαριάδης Αθανάσιος Κ.
Συγγραφέας: Βαρελάς Δημήτρης νομικός
Συγγραφέας: Σταυρουλάκη Ευδοκία
Συγγραφέας: Τσούκα Χρυσάφω Σ.
Συγγραφέας: Γεραπετρίτης Γιώργος
Συγγραφέας: Κοντουμά Ευαγγελία
Συγγραφέας: Φορτσάκης Θεόδωρος Π.
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Συγγραφέας: Ταρνανίδου Χριστίνα Ι.
Η τρίτη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου "Στοιχεία τραπεζικού δικαίου" εμπλουτίζει περαιτέρω την ανάλυση της προγενέστερης έκδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θεματικές και δεδομένα που προέκυψαν συνεπεία της διεθνούς και εθνικής χρηματοπιστω...
Συγγραφέας: Γκόρτσος Χρήστος Β.
Συγγραφέας: Πολυζωΐδου Β.
Συγγραφέας: Βενιέρης Ιάκωβος Ε.
Συγγραφέας: Ληξουριώτης Ιωάννης Δ.
Συγγραφέας: Ρόκας Νικόλαος Κ.
Συγγραφέας: Λαδάς Δημήτριος Ν.
Συγγραφέας: Μασούρος Παύλος
Συγγραφέας: Κουκούλης Ανδρέας
Συγγραφέας: Βάρκα - Αδάμη Αλεξάνδρα
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Καρατζά Λίλα Χ.
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Συγγραφέας: Παπαγιάννης Δονάτος Ι.
Συγγραφέας: Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π.
Συγγραφέας: Φεφές Μιχάλης
Συγγραφέας: Χασάπης Χρήστος
Το έργο "Ενεργειακές εγκαταστάσεις στη θάλασσα" αποτελεί εξειδικευμένη μελέτη αναφορικά με τα προβλήματα διεθνούς δικαίου που αναφύονται στον τομέα των ενεργειακών εγκαταστάσεων σε θαλάσσιες περιοχές.
Συγγραφέας: Γαβουνέλη Μαρία
Το έργο αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα.
Συγγραφέας: Χριστοπούλου Χριστίνα
Συγγραφέας: Μπασαγιάννης Νάσος Χρ.
Το παρόν σύγγραμμα πραγματεύεται το αντικείμενο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ, Ν 4308/2014), ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή ως αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, σε σ...
Συγγραφέας: Βλησμάς Ορέστης
Συγγραφέας: Καϊάφα - Γκμπάντι Μαρία
Η σημασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού υψίστης αξίας είναι αδιαμφισβήτητη. Η έκδοση του παρόντος έργου "Ποινικό Δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα - Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης" κρίθηκε επιβεβλημένη λ...
Συγγραφέας: Παπανεοφύτου Αγάπιος Α.
Συγγραφέας: Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Πατρίνα
Συγγραφέας: Κωστάρας Αλέξανδρος Π.
Συγγραφέας: Πανταζόπουλος Πέτρος
Στο παρόν έργο περιλαμβάνεται η κατ’ άρθρο ερμηνεία των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα που θίγουν προσωπικά αγαθά. Τα εν λόγω εγκλήματα κατανέμονται σε επί μέρους θεματικές ενότητες, ήτοι εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299-307 ΠΚ), σωματικές βλ...
Συγγραφέας: Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ
Το έργο "Προσωπικά δεδομένα" αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στην ελληνική έννομη τάξη και στον ευρωπαϊκή και διεθνή χώρο, ιδίως ενόψει των πρόσφατων σχετικών νομοθετικών...
Συγγραφέας: Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου Ευγενία
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος Γιώργος Δ.
Συγγραφέας: Χαμηλοθώρης Ιωάννης
Συγγραφέας: Σπυρίδωνος Αλέξανδρος Π.
Οι συνεχιζόμενες νομοθετικές τροποποιήσεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επέβαλαν την εκπόνηση της τέταρτης έκδοσης των Διαγραμμάτων Ποινικής Δικονομίας, η οποία είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επέφεραν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας οι Ν 4...
Συγγραφέας: Παπανδρέου Πόπη
Συγγραφέας: Αλεξανδρίδου Ελίζα Δ.
Συγγραφέας: Σγουρινάκης Νίκος
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος Δημήτρης Π.
Συγγραφέας: Φαραντούρης Νικόλαος Ε.
Η 4η έκδοση του έργου "Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης εταιρίας" αποτελεί μια επικαιροποιημένη κωδικοποίηση του ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Σημαντικές ως γνωστόν τροποποιήσεις στον ΚΝ 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες επέφερε ο Ν 3604/200...
Συγγραφέας: Περάκης Ευάγγελος Ε.
Συγγραφέας: Ζιούβας Δημήτρης
Ο παρών Τιμητικός Τόμος αποτίει φόρο τιμής στον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, ο οποίος είναι εξέχουσα φυσιογνωμία της δικηγορίας και του πνεύματος με ανεκτίμητη συμβολή στην ανύψωση του δικανικού βήματος και την καλλιέργεια των γραμμάτων και τεχνών. ...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Συγγραφέας: Γιαννακούρου Σταματίνα
Τα "Υποδείγματα πολιτικής δικονομίας 1ος τόμος" αποτελούν το πρώτο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμη...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Τα "Υποδείγματα Πολιτικής Δικονομίας 2ος τόμος" αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός δίτομου έργου, που περιέχει περισσότερα από 175 υποδείγματα δικογράφων (αγωγών, αιτήσεων, ανακοπών, προτάσεων κλπ), γραμμένα στην δημοτική γλώσσα, εμπλουτισμένα με ερμ...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Συγγραφέας: Νικολαΐδης Χρήστος Π. νομικός
Συγγραφέας: Μαργαρίτης Λάμπρος Χ.
Με το παρόν έργο επιχειρείται η διερεύνηση της φύσης της νομής και της κατοχής και των μέσων προστασίας τους, στη βάση της εμβάθυνσης επί ζητημάτων που αναφύονται από τη θεωρία και τη νομολογία, κυρίως υπό το πρίσμα των διατάξεων για τον αδικαιολό...
Συγγραφέας: Καλαβρός Αλέξανδρος
Η ανά χείρας τρίτη έκδοση του έργου «Ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων» είναι ενημερωμένη μέχρι τον πρόσφατο Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές που επήλθαν μετά τον Ν 4285/2014 μέχρι τον οποίο ήταν ενημερωμένη η 2η έκ...
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Το παρόν έργο αποτελεί συνοπτική θεώρηση του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό τη μορφή διαγραμμάτων μαζί με τη σχετική ερμηνεία. Είναι δομημένο θεματικά σε εννέα Κεφάλαια, το αντικείμενο των οποίων καλύπτει το σύνολο σχεδόν της δαιδαλώδους ύλης το...
Συγγραφέας: Πόνη Χαρούλα
Το έργο πραγματεύεται εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα που αναφέρονται στις αξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ λόγω μη άσκησης υπεύθυνης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας στο πλαίσιο μιας ανώνυμης εταιρίας (απλής & εισηγμένης, αφερέγγυας, ο...
Συγγραφέας: Παναγιώτου Παναγιώτης Κ.
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα πρακτικά του 25ου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων με θέμα "Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης", που έλαβε χώρα από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015 στο Ναύπλιο. Αρχικά στην πρώτη ενότητα των γενικώ...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Η παρούσα 2η έκδοση του έργου "Φορολογία Νομικών Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" κρίθηκε αναγκαία ενόψειτων τροποποιήσεων στη φορολογία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επήλθαν μετά την πρώτη έκδοση του 2012. Σημαντική αλλα...
Συγγραφέας: Μάλαμας Φωτοδότης Ι.
Η παρούσα τέταρτη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ). Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικ...
Συγγραφέας: Σωτηρόπουλος Γεώργιος Δ.
Το Νοέμβριο του 2015 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρίας Οικογενειακού Δικαίου, με θέμα "Ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης". Τέθηκαν σοβαρά νομικά ζητήματα και προτάθηκαν λύσεις σχετικά με την έννοια της ανικανότητας ...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρίκλεια Α.
Συγγραφέας: Απαλαγάκη Χαρίκλεια Α.
Συγγραφέας: Τριάντος Νικόλαος
Στον τόμο "Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας" περιλαμβάνονται οι 19 εισηγήσεις κορυφαίων νομικών και επιστημόνων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ομώνυμου 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της e-ΘΕΜΙΣ, το οποίο έλαβε χώρα...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Το έργο "Τα διακριτικά γνωρίσματα" προσεγγίζει ερμηνευτικά τα διακριτικά γνωρίσματα του ουσιαστικού συστήματος και τη σχέση τους με το διακριτικό γνώρισμα του τυπικού συστήματος, του καταχωρημένου σήματος. Η μελέτη ερευνά κατά πόσο θα ήταν δικα...
Συγγραφέας: Voelkel Henning
Το ανά χείρας έργο γράφηκε σε μία συγκυρία μοναδική για το προσφυγικό φαινόμενο των αναγκαστικών μετακινήσεων στον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στόχος και φιλοδοξία του βιβλίου είναι να συνδράμει στην αποτελεσματική προστασία των αιτούντων άσ...
Συγγραφέας: Σαράντη Βασιλική
Συγγραφέας: Σπυροπούλου Αντιγόνη-Μαρία
Με το έργο "Ο σκοπός δυσφήμησης στα εγκλήματα κατά της τιμής" ο συγγραφέας καταπιάνεται με το ζήτημα της επικίνδυνης αύξησης μηνύσεων, αλλά και αγωγών για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ιδιαίτερα επικίνδυνο εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, ...
Συγγραφέας: Παπαγεωργίου - Γονατάς Στυλιανός Δ.
Συγγραφέας: Κακοπίερος Παύλος
Το βιβλίο "Στενά που χρησιμοποιούνται για διεθνή ναυσιπλοΐα" εντάσσεται στην Σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και φιλοδοξεί στο να αποδώσει μια, όσο το δυνατόν πιο ακριβή περιγραφή του νομικού καθεστώτος των στενών που χρησιμοποιούνται για διεθνή ν...
Συγγραφέας: Πολυδώρου Σταύρος
Συγγραφέας: Αλεξοπούλου Μαρία Αθ.
Το έργο "Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο" έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν την ιστορική προέλευση και εξέλιξη του θεσμού, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και οργάνων στον εκσυγχρονισμό του...
Συγγραφέας: Σκανδάμης Μαρίνος
Στο βιβλίο "Η διάκριση της ιδέας από την μορφή ενός έργου" αναλύεται η αρχή της idea/expression dichotomy, σύμφωνα με την οποία αντικείμενο προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι η ιδέα που εκφράζεται μέσω ενός έργου, αλλά η μορφή του. Η...
Συγγραφέας: Αθανασόπουλος Ευάγγελος
Συγγραφέας: Τσούμας Βασίλειος Ι.
Ο συγγραφέας ερευνά το ζήτημα της ερμηνείας του νόμου παραθέτοντας τη σχετική μεθοδολογία και αναλύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα συνταγματικών διατάξεων, καθώς και διατάξεων από το διοικητικό, το ποινικό και το αστικό δίκαιο. Εκτίθενται επίση...
Συγγραφέας: Καράκωστας Βελισσάριος
Το παρόν έργο αφορά τη ρήτρα κατά της φοροαποφυγής η οποία εισήχθη στο ελληνικό δίκαιο με το άρθρο 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013). Το ερώτημα αν η φοροαποφυγή είναι "παράνομη" ή απλώς "ανήθικη" κλήθηκε να απαντήσει το ως άνω ...
Συγγραφέας: Βύζας Βασίλης
Συγγραφέας: Σταυροπούλου Αναστασία
Το έργο "Βασικοί εργατικοί νόμοι" αποτελεί μία νέα, πλήρως ενημερωμένη συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις ...
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου Κώστας Δ. 1954-
Η παρούσα 9η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» η οποία είναι ενημερωμένη έως και το Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), κατέστη αναγκαία λόγω της θέσπισης του τελευταίου αυτού νόμου, ο οποίος επέφερε πολλές τροποποιήσεις σε άρθρα του Κώδικα...
Συγγραφέας: Χρυσανθάκης Χαράλαμπος Γ. 1960-
Το έργο "Το δίκαιο του διαδικτύου" εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της κωδικοπ...
Συγγραφέας: Καλογεράκης Γεώργιος Μ.
Το έργο "Η αλληλεγγύη στην ενωσιακή δικαιοταξία" αποτελεί απόπειρα προσέγγισης μιας θεμελιακής αξιακής αρχής του ενωσιακού δικαίου. Η έννοια της αλληλεγγύης διαχέεται σε ολόκληρη την ενωσιακή έννομη τάξη, τόσο ως αξία όσο και ως στόχος της Ευρωπαϊ...
Συγγραφέας: Γαλάνης Θεόδωρος
Η συμβολή αυτή καλύπτει ένα κενό στη βιβλιογραφία, παρέχοντας στον νομικό έναν εύχρηστο και ολοκληρωμένο πρακτικό οδηγό της πορείας μιας ατομικής προσφυγής με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εξετάζονται όλα τα στάδια της διαδι...
Συγγραφέας: Κωστοπούλου Μαρία-Αδριανή
Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες: Α) στον βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, δηλ. τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) -μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο...
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος Γεώργιος Ν.
Στο έργο "Απιστία σχετική με την υπηρεσία" προσεγγίζεται το οικείο έγκλημα με βάση τη συστηματική ένταξή του στον Ποινικό Κώδικα. Εισαγωγικά, επιχειρείται η οριοθέτηση της σχέσης του εγκλήματος αυτού με τα εγκλήματα διαφθοράς και η νομοθετική εξέλ...
Συγγραφέας: Παντρευτής Αθανάσιος
Το έργο "Αγωγές εμπράγματου δικαίου II" ολοκληρώνει την ύλη του δίτομου έργου που έχει ως στόχο να καλύψει τα ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση των βασικότερων αγωγών εμπραγμάτου δικαίου. Ειδικότερα το προκείμενο...
Συγγραφέας: Κόλιας Βασίλειος
Η μονογραφία πραγματεύεται τα ζητήματα που αναφύονται ως προς τον προσδιορισμό του επωνύμου τέκνου υιοθετημένου, γεννημένου σε γάμο, εκτός γάμου, σε σύμφωνο συμβίωσης. Επίσης, αναφέρεται στο θέμα της μεταβολής του επωνύμου του τέκνου διά της δι...
Συγγραφέας: Σαμαρά Νάταλη Χριστίνα
Η παρούσα μονογραφία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των ευρωπαϊκών κανόνων άμεσης φορολογίας αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων με σκοπό την διαμόρφωση κανόνων βάσει των οποίων θα φορολογούντα...
Συγγραφέας: Παξινού Ναταλία
Το έργο "Ο νέος νόμος 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, Δημόσια Έργα και Μελέτες, Νομοθεσία - Νομολογία" περιέχει τον νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, 4412/2016, διά του οποίου η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται προς τις διατάξεις των Οδηγ...
Συγγραφέας: Ρόβλιας Ντίνος Χ.
Η παρούσα 10η έκδοση του έργου "Ποινικός Κώδικας" κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4443/2016 "Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδη...
Συγγραφέας: Κοτσαλής Λεωνίδας Γ.
Το έργο "Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου" έχει ως αντικείμενο τις προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πολύ συχνά η κριτική που ασκείται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) γίνεται από τη σκοπιά...
Συγγραφέας: Τσιλώνης Βίκτωρ
Αντικείμενο έρευνας του έργου είναι η καταχρηστική φοροαποφυγή στην άμεση φορολογία, ενώ το συγκεκριμένο ζήτημα εξετάζεται και αναφορικά με τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, κυρίως υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή...
Συγγραφέας: Γεωργάκη Βαρβάρα Γ.
Το έργο «Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στην ποινική δίκη» αποτελεί ίσως τη μοναδική προσπάθεια μιας εκτενούς και αποκλειστικής ενασχόλησης με το ζήτημα των αυτοτελών ισχυρισμών στην ποινική δίκη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ιστορική, δογματική...
Συγγραφέας: Χατζηιωάννου Κωνσταντίνος Ε.
Το "Πανεπιστήμιο Πολιτών" είναι ένας θεσμός, στο πλαίσιο του οποίου ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχουν, κυρίως σε απλούς πολίτες, στοιχεία γνώσεων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το έτ...
Συγγραφέας: Παυλόπουλος Προκόπης Β. 1950-
Συγγραφέας: Παρασκευά Κώστας
Το έννομο συμφέρον κατέχει κεντρική θέση στη διοικητική δίκη, και ιδιαίτερα στην ακυρωτική, θεωρούμενο ως "η σπουδαιότερη υποκειμενική προϋπόθεση του παραδεκτού" της αιτήσεως ακυρώσεως. Αποτελεί ζήτημα που απασχολεί καθημερινά τον ακυρωτικό δικαστ...
Συγγραφέας: Πυργάκης Δημήτριος Θ.
ο έργο «Όπλα» αποτελεί μια συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας για τα όπλα στη χώρα μας. Το βασικό νομοθέτημα (Ν 2168/1993) παρατίθεται ενημερωμένο με όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί (κυρίως με το Ν 3944/2011 -αλλά και με τους Ν 2334/...
Συγγραφέας: Πολυζωΐδου Β.
Στη μελέτη "Χωροταξική οργάνωση και διαχείριση χρόνου των δικών στα διοικητικά δικαστήρια" επιχειρείται η διατύπωση πρότασης αναδιοργάνωσης της διοικητικής δικαιοσύνης, αλλά και του δικαστικού συστήματος ευρύτερα, με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και...
Συγγραφέας: Πικραμένος Μιχάλης Ν.
Στο δίκαιο, η έννοια του "τρίτου" προσλαμβάνει πολλαπλές μορφές και ποικίλες λειτουργίες: στο ουσιαστικό δίκαιο, τρίτα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στο πραγματικό ενός κανόνα δικαίου μπορεί να επηρεάζονται από την εφαρμογή του ή να επιδρούν σε αυτή, ...
Συγγραφέας: Παυλίδου Ευαγγελία
H σημασία της κληρονομικής διαδοχής στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας καταφαίνεται ευθύς εξαρχής από τον τρόπο που ο νόμος (Ν 2121/1993, άρθρο 29) επιλέγει για να προσδιορίσει τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος στο πνευματικό έργο: εδβομή...
Συγγραφέας: Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Ν.
Το παρόν έργο ασχολείται με τη συστηματική παρουσίαση και αποτύπωση των πειθαρχικών διατάξεων που εφαρμόζονται, σε κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών του Κράτους που δεν υπάγονται στον ν. 3528/2007, αλλά κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη υπάγ...
Συγγραφέας: Πανταζής Νικόλαος νομικός
Το λεξικό αυτό περιέχει σύντομες και περιεκτικές επεξηγήσεις για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται στην Ε. Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ κλπ), στην διπλωματική πρακτική και στην δημόσια διοίκηση εν γένει. Έχουν συμπεριλ...
Συγγραφέας: Τσιέπας Σταύρος Α.
Το λεξικό αυτό περιέχει σύντομες και περιεκτικές επεξηγήσεις για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται στην Ε. Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ κλπ), στην διπλωματική πρακτική και στην δημόσια διοίκηση εν γένει. Έχουν συμπεριλ...
Συγγραφέας: Τσιέπας Σταύρος Α.
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αναδείξει την αλληλουχία και τη συναρμογή των θεματικών της ανθεκτικότητας του Συντάγματος και της συνταγματικής αλλαγής υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης. Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος προϋποθέτει την ικανότ...
Συγγραφέας: Φωτιάδου Αλκμήνη
Με το έργο αυτό ο νομικός κόσμος της χώρας θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του μια ολοκληρωμένη ερμηνεία άρθρο προς άρθρο του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος. Το έργο εκτείνεται σε δύο χιλιάδες σελίδες, με τη συμβολή 60 συγγραφέων προερχόμενων ...
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Το "Δασικό δίκαιο και Εθνικό Κτηματολόγιο" συνιστά μια σοβαρή επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως τεσσάρων κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Το δασικό φαινόμενο ρυθμίζεται στην ουσιαστική και λειτο...
Συγγραφέας: Παπαστερίου Δημήτριος Η.
Ο Κώδικας Κτηματολογίου, συμπεριλαμβάνει τόσο τις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 (όπως ισχύουν σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και με πιο πρόσφατες αυτές των νόμων 4164/2013, 4315/2014, 4361/2016, 4381/2016, 4389/2016 και ...
Συγγραφέας: Διαμαντόπουλος Γεώργιος Ν.
Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει με ανάλυση και ερμηνεία τα άρθρα του κώδικα, καθώς και πίνακες και παραδείγματα. Αναλυτικά περιλα...
Συγγραφέας: Αλτιπαρμάκης Χρήστος Α.
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος κατ' άρθρο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους νόμους 4278/14 και 4314/14, τις Υπουργικέ...
Συγγραφέας: Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει ανάλυση όλων των κανόνων εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς προέλευσης που καθιερώνουν δικαιώματα και υποχρεώσεις για τους επιβάτες αεροπορικών μεταφορών. Ειδικότερα, αναλύονται οι κανόνες της διεθνούς Σύμ...
Συγγραφέας: Πανταζή Σουλτάνα
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις από άποψη: νομοθεσίας - φορολογίας - λογιστικής, που διέπουν τις Αστικές Εταιρείες, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους, Ομοσπονδίες, Ημεδαπά και Αλλοδαπά μ...
Συγγραφέας: Μπουλέρος Μιλτιάδης
Είναι ένας τόμος με DVD και περιλαμβάνει: 1) Σύνοψη της επιστήμης για την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. 2) Τη νομοθεσία που διέπει το περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβ...
Συγγραφέας: Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Μέρος Α': Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κεφ. Α') Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεφ. Β') Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Κεφ. Γ') Ρυθμίσεις ασφαλισ...
Συγγραφέας: Μπουλέρος Μιλτιάδης
Συγγραφέας: Φερετζάκης Γεώργιος
Είναι ένας τόμος με CD-ROM, πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο 4384/2016 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4/2016 και 1053, 1068/2016. Ανα...
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη Φωτεινή