Συγγραφέας Χριστοφοράτος Διονύσιος

Βιβλία του Συγγραφέα

Πάς άνθρωπος υποχρεούται να καταβάλη το αντίτιμον της χθονίας σκιάς του καλύπτοντάς την με φώς
Συγγραφέας: Χριστοφοράτος Διονύσιος