Συγγραφέας Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Ν.Πέλλα

Βιβλία του Συγγραφέα

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Ν. Πέλλας αποφάσισε να στρέψει το διάνυσμα των δράσεών του προς το Παιδί. Κάθε δράση μας με πρωταγωνιστή το Παιδί στοχεύει στην καλλιέργεια των ταλέντων του και στην αξιοποίηση της έμφυτης κλίσης του π...
Συγγραφέας: Σύλλογος Φίλων Βιβλίου Ν.Πέλλα