Συγγραφέας Ρηγοπούλου Θεογνωσία

Βιογραφικό σημείωμα

Αριστούχος απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στην Ιστορία της Φιλοσοφίας και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ερευνητικά ενδιαφέροντα που εστιάζονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, την οντολογία και τη γνωσιολογία. Μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Ομιλήτρια σε διεθνή και παγκόσμια συνέδρια φιλοσοφίας

Βιβλία του Συγγραφέα

Το παρόν βιβλίο αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της διδακτορικής διατριβής που εγκρίθηκε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τον Ιούνιο του 2011 και εξετάζει τις αντιλήψεις που εξέφρασαν για το θέμα της αυτο...
Συγγραφέας: Ρηγοπούλου Θεογνωσία