Συγγραφέας Ρίζου Κονιτοπούλου Βάνα

Βιβλία του Συγγραφέα

Οι επιλογές των εκπαιδευομένων στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης υπό την οπτική του φύλου. Η περίπτωση του ΚΕΕ της Αθήνας Παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για την ανάλυση και την ερμηνεία την εκπαίδευσης ενηλίκων κ...
Συγγραφέας: Ρίζου Κονιτοπούλου Βάνα