Συγγραφέας Παναγιωτάκης Αντ.- Νίκας Κων/ν

Βιβλία του Συγγραφέα

Οι σήραγγες αποτελούν σημαντικά στοιχεία των σύγχρονων οδικών δικτύων. Ο μεγάλος αριθμός τους, το μεγάλο συχνά μήκος τους αλλά και ο σημαντικός αριθμός οχημάτων που καθημερινά τις χρησιμοποιούν συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη...
Συγγραφέας: Παναγιωτάκης Αντ.- Νίκας Κων/ν