Συγγραφέας Μαρολαχάκης Ανδρέας

Βιβλία του Συγγραφέα

Κακοσούλι ή Κυριώτισσα, είναι η παλιά Χριστιανική συνοικία της Βέροιας. Ο συγγραφέας αφηγείται τα παιδικά του χρόνια, τα παθήματα τα δικά του και των γειτόνων εκείνης της εποχής
Συγγραφέας: Μαρολαχάκης Ανδρέας