Συγγραφέας Μανακανάτας Νέστορας

Βιβλία του Συγγραφέα

Στο έργο αυτό καταδεικνύεται πόσο γυμνός και διάφανος έχει καταστεί ο σύγχρονος άνθρωπος και το πόσο καθοδηγούμενος και διαθέσιμος είναι, από όσους κατέχουν και χειρίζονται την τεχνολογία. Εταιρικά μυστικά και ερευνητικά αποτελέσματα αξίας πολλών...
Συγγραφέας: Μανακανάτας Νέστορας