Συγγραφέας Κόρρος Φώτης

Βιβλία του Συγγραφέα

Το δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, οι αρνητικοί αριθμοί, η αριθμητική λύση των εξισώσεων 3ου βαθμού, το πρόβλημα των υπολοίπων, το τρίγωνο του Pascal, το σχήμα Horner, το διώνυμο του Newton και πολλά άλλα, πιθανότατα δεν είναι επινοήσεις των Ευρωπαί...
Συγγραφέας: Κόρρος Φώτης