Συγγραφέας Καπίδης Παναγιώτης

Βιβλία του Συγγραφέα

Κατά τη διάρκεια τον 20ου αιώνα είχαμε μια σειρά θεμελιακών αλλαγών σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πολιτισμικής ζωής. Ποιες είναι εκείνες οι εξελίξεις και αλλαγές που συνηγορούν στην άποψη ότι σε εκείνη την περίοδο, που ...
Συγγραφέας: Καπίδης Παναγιώτης
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται το θέμα της πολιτιστικής επικοινωνίας στην περίπτωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Κιλκίς. Εμβαθύνει στην επίδραση στο μαθητικό κοινό του δήμου, μέσα από έρευνα με ερωτηματολόγια που διεξήχθη σ...
Συγγραφέας: Καπίδης Παναγιώτης