Συγγραφέας Βουρδουμπάς Γιάννης

Βιβλία του Συγγραφέα

Τα δοκίμια που περιέχονται στο τόμο αυτό και έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια στη καθημερινή εφημερίδα Χανιώτικα Νέα αναφέρονται στην οικονομία της Κρήτης , στην εφαρμογή των αειφορικών ενεργειακών τεχνολογιών στην Ελλάδα και την Ελληνική π...
Συγγραφέας: Βουρδουμπάς Γιάννης