Συγγραφέας Βασσάλας Βασίλης

Βιβλία του Συγγραφέα

Όπως είπε κάποιος, "τα δέντρα που δεν έχουν ρίζες γίνονται κούτσουρα για το τζάκι…"
Συγγραφέας: Βασσάλας Βασίλης