Συγγραφέας Βασιλούδης Γιάννης

Βιβλία του Συγγραφέα

Μία συλλογή ποιημάτων με το γενικό τίτλο "Σε λίγο που θα νυχτώσει" που περιλαμβάνει πέντε ποιητικές συλλογές καλύπτοντας μία διαδρομή από το 1993 έως και το 2009.
Συγγραφέας: Βασιλούδης Γιάννης