Συγγραφέας Αποστόλου Γεώργιος

Βιογραφικό σημείωμα

Είμαι μαθηματικός και δραστηριοποιούμαι στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το 1997.

Βιβλία του Συγγραφέα

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό, να βοηθήσει τον μαθητή της Γ Λυκείου στην τελική του επανάληψη πριν τις Πανελλήνιες εξετάσεις, να οργανώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται και να τις προσαρμόσει στο πνεύμα των θεμάτων. Όρια / Ευθείε...
Συγγραφέας: Αποστόλου Γεώργιος
Περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας μαθητής του Λυκείου από τα μαθηματικά των προηγούμενων τάξεων. Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, Άλγεβρα, Εξισώσεις, Ανισώσεις, Γεωμετρία.
Συγγραφέας: Αποστόλου Γεώργιος