Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Ελεύθερου Χρόνου

 
Συγγραφέας :
Γουλτίδης Χρήστος
Τιμή: € 12,90  
Το ιδανικό βοήθημα για την επιτυχία σας στις εξετάσεις! Ένας πλήρης οδηγός εκπαίδευσης, με πλούσια εικονογράφηση, βασισμένος στο πιο πρόσφατο πρόγραμμα σπουδών του ECDL, ο οποίος καλύπτει την εξεταστέα ύλη του ECDL Syllabus 5. Μεταξύ άλλων, το βιβλίο περιέχει: - Πλήρη κάλυψη των θεμάτων που απαιτούνται από το πρόγραμμα πιστοποίησης. - Δείγματα τεστ νέου τύπου για το ECDL. - Αναλυτικό πίνακα της εξεταστέας ύλης, με παραπομπές στις σελίδες του βιβλίου όπου καλύπτονται τα αντίστοιχα θέματα. - Λίστα ελέγχου δεξιοτήτων, στην οποία οι αναγνώστες μπορούν να σημειώνουν τα επιμέρους θέματα που έχουν ήδη καλύψει ή να εντοπίζουν τα σημεία του βιβλίου στα οποία χρειάζεται να ανατρέξουν. - Οδηγό γρήγορης αναφοράς, όπου περιγράφονται συνοπτικά τα θεωρητικά θέματα και οι εργασίες που πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι. - Δεκάδες ερωτήσεις και ασκήσεις επανάληψης στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
Συγγραφέας :
Mock Kenrick
Τιμή: € 76,14   € 68,53
Η έκδοση αυτή παρουσιάζει στην Ελληνική βιβλιογραφία την 4η έκδοση ενός κατ' εξοχήν διδακτικού βιβλίου για τη γλώσσα προγραμματισμού C++. Ο Walter Savitch έχει γράψει εξαιρετικά διδακτικά βιβλία για γλώσσες προγραμματισμού και δομές δεδομένων. Τα βιβλία του διακρίνονται τόσο για τον αναλυτικό τρόπο παράθεσης των χαρακτηριστικών του υπό εξέταση αντικειμένου, όσο και για την ουσιαστική ερμηνεία των παραδειγμάτων. Το παρόν έργο για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ δεν εξαντλείται σε μια αυστηρή παράθεση εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Καθοδηγεί μεθοδικά και αποτελεσματικά τον αναγνώστη στην κατανόηση όλων των χαρακτηριστικών της αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης. Επιπλέον, μέσω των κατάλληλων παραδειγμάτων, ασχολείται και με μια σειρά συναφών θεμάτων που ενισχύουν την προσπάθεια για μια κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση σημαντικών εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών. Στέφανος Κατσαβούνης
Συγγραφέας :
Ρουκουνάκη Κατερίνα Α.
Τιμή: € 43,90  
Μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην πλέον δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού! Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που έχουν μικρή ή και μηδενική πείρα στον προγραμματισμό και καλύπτει λεπτομερώς όλες τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την εξοικείωση με την Java. Είναι ιδανικό για αυτοδιδασκαλία, καθώς όλα τα κεφάλαια περιέχουν παραδείγματα και ασκήσεις που μπορούν να τροποποιηθούν, να μεταγλωττιστούν και να εκτελεστούν για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται. Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Κεφάλαιο 2: Οι τύποι ακεραίων και η αριθμητική των τιμών τους Κεφάλαιο 3: Ο τύπος boolean και οι βασικές δομές ελέγχου Κεφάλαιο 4: Ο τύπος char και η δομημένη ανάπτυξη προγραμμάτων Κεφάλαιο 5: Άλλες δομές ελέγχου και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων Κεφάλαιο 6: Οι τύποι float και double και τα σφάλματα των τιμών τους Κεφάλαιο 7: Μέθοδοι Κεφάλαιο 8: Τάξεις και αντικείμενα Κεφάλαιο 9: Πίνακες Κεφάλαιο 10: Συμβολοσειρές Κεφάλαιο 11: Κληρονομικότητα και πολυμορφισμ...
Συγγραφέας :
Λαζαρίνης Φώτης Ε.
Τιμή: € 11,90   € 10,71
Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τα στάδια εκπόνησης των ερευνητικών εργασιών. Μέσα από τις ενότητες του βιβλίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να ενημερωθούν μεθοδικά για θέματα που αφορούν στην οργάνωση της διαδικασίας και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Το βιβλίο με απλό και κατανοητό λόγο, με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων και χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών), αναλύει όλα τα βήματα, από την ιδέα ως και την τελική παρουσίαση της εργασίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει η ενότητα Με Μια Ματιά, όπου ανακεφαλαιώνονται οι βασικές έννοιες του κεφαλαίου και στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται λίστα θεμάτων ερευνητικών εργασιών με σύντομες οδηγίες.
Συγγραφέας :
Πετρέλλης Νικόλαος Χ.
Τιμή: € 43,90  
Ένας πλήρης οδηγός για να κατανοήσουν οι σπουδαστές κάθε έννοια σχετική με τη δομή και την αρχιτεκτονική των επεξεργαστών και των υπολογιστικών συστημάτων, να αποκτήσουν ικανότητες σχεδιασμού και να εξοικειωθούν με τη συμβολική γλώσσα διαφόρων επεξεργαστών καθώς επίσης με τον προγραμματισμό περιφερειακών κυκλωμάτων. Σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου δίνονται παραδείγματα σχετικά με τη διασύνδεση και τον προγραμματισμό των μικροεπεξεργαστών και των περιφερειακών κυκλωμάτων, καθώς επίσης ασκήσεις που βοηθούν τους σπουδαστές να κατανοήσουν πλήρως και σε βάθος τις έννοιες που περιγράφονται. Περιεχόμενα: Κεφάλαιο 1: Γενική περιγραφή ΚΜΕ, μνήμης, και βασικών περιφερειακών κυκλωμάτων Κεφάλαιο 2: Ο μικροεπεξεργαστής Ζ80 Κεφάλαιο 3: Οι μικροεπεξεργαστές της Intel Κεφάλαιο 4: Μικροελεγκτές 8 bit Κεφάλαιο 5: Ο μικροελεγκτής AT91RM9200 32 bit της Atmel Παράρτημα Α: Σύγχρονες δυναμικές μνήμες διπλού ρυθμού δεδομένων Παράρτημα Β: Σύνολο εντολών 80x86 Παράρτημα Α:Ο δίαυλος PCI Παράρτημα ...
Συγγραφέας :
Βενιέρης Ιάκωβος Σ.
Τιμή: € 68,16   € 61,34
Η διασύνδεση των υπολογιστών έχει ως στόχο την επικοινωνία τους για την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ χρηστών ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά κέντρα πληροφορίας. Το ρόλο του παρόχου δυνατότητας επικοινωνίας, έχει σε μεγάλο μέρος επωμιστεί το Διαδίκτυο (Internet). Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές και υπηρεσίες είναι κατά κανόνα συμβατές με τους κανόνες του διαδικτύου. Η συμβατότητα του λογισμικού των εφαρμογών εγγυάται το ότι οι υπολογιστές μπορούν μα επικοινωνήσουν, ανεξαρτήτως δικτυακής υποδομής, αφού συγκλίνουν σε επίπεδο Internet χωρίς όμως να εξασφαλίζει και την ποιότητα της επικοινωνίας. Η τελευταία αποτελεί δύσκολο πρόβλημα, ιδιαίτερα αν αναλογεί κανείς το συνεχώς αυξανόμενο όγκο πληροφορίας. Απάντηση σε αυτό το πρόβλημα δίνουν τα δίκτυα ευρείας ζώνης, δηλαδή οι ζεύξεις και οι μεταγωγείς τηλεπικοινωνιακής κίνησης υψηλών ταχυτήτων, που αναλαμβάνουν την αξιόπιστη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των πακέτων πληροφορίας στα κέντρα διανομής του διαδικτύου κ...
Συγγραφέας :
Μαζοκοπάκη Αντωνία
Τιμή: € 11,50   € 10,35
Το βιβλίο Ερευνητική Εργασία Β΄ Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει: - Κατατοπιστικές γνώσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας. - Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα βήματα συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης. - Διεξοδικές συμβουλές για την αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και βιβλιοθήκες. - Καταλόγους με προτεινόμενα θέματα και υποθέματα Ερευνητικών Εργασιών. - Ολοκληρωμένα παραδείγματα Ερευνητικών Εκθέσεων. - Προτάσεις εκπαιδευτικών επισκέψεων. - Καταλόγους πηγών πληροφόρησης. - Κείμενα ενημέρωσηε με χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή ερευνών. - Επιπλέον πληροφοριακό υλικό για την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, τη μέθοδο project κ.ά. Δεν περιορίζεται μόνο στα απολύτως απαραίτητα για το μάθημα, αλλά παρουσιάζει και θέματα όπως οι εκπαιδευτικές τεχνικές, τα είδη έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία κ.ά., συγκροτώντας ένα ολοκληρωμένο έργο.
Συγγραφέας :
Μήλιος Αγαμέμνων
Τιμή: € 38,00   € 34,20
Μάθετε πώς να σχεδιάζετε έργα Flash με εκπληκτική κίνηση, να εισάγετε αρχεία βίντεο και ήχου και να ενσωματώνετε κουμπιά με ιδιαίτερη διαδραστικότητα χρησιμοποιώντας το ActionScript. Εξαιρετικά νέα χαρακτηριστικά, όπως ο προσομοιωτής για διαδραστική κίνηση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές συσκευές (δείτε την εικόνα), στοιχεία ελέγχου για τη διαχείριση των επιπέδων και εξαγωγή κινήσεων με τη μορφή φύλλων sprite ή ακολουθιών PNG, αλλά και η νέα δυνατότητα χρήσης pinning με αντίστροφη κινηματική επιταχύνουν, διευκολύνουν και κάνουν διασκεδαστική την ανάπτυξη κάθε έργο στο Flash. Η σειρά βιβλίων Βήμα προς βήμα, μια εξαιρετικά πετυχημένη σειρά για πρακτική εκπαίδευση σε λογισμικό, σας βοηθά να μάθετε τα χαρακτηριστικά του λογισμικού της Adobe γρήγορα και εύκολα. Η σειρά Βήμα προς βήμα προσφέρει όσα δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο βιβλίο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα – έναν επίσημο οδηγό από την Adobe Systems Incorporated, η οποία αναπτύχθηκε με την υποστήριξη ειδικών στα προϊόντα της Adobe. ...
Συγγραφέας :
Cadenhead Rogers
Τιμή: € 40,00   € 36,00
Αρκούν 24 μαθήματα, διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας, για να μάθετε πώς να δημιουργείτε εφαρμογές Java με τα δωρεάν εργαλεία οπτικής επεξεργασίας NetBeans. Χρησιμοποιώντας μια άμεση και αναλυτική προσέγγιση, ο δημοφιλής συγγραφέας Rogers Cadenhead σάς βοηθά να μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ώστε να δημιουργήσετε διαδικτυακά και μη προγράμματα, υπηρεσίες web, ακόμα και μια εφαρμογή Android στη Java. Κάθε μάθημα βασίζεται σε όσα μαθαίνετε στα προηγούμενα, δημιουργώντας στέρεα θεμέλια για επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες. Εικόνες και σαφείς αναλυτικές οδηγίες σας παρουσιάζουν με οπτικό τρόπο πώς θα προγραμματίζετε με τη Java. Κουίζ και ασκήσεις στο τέλος κάθε ώρας σάς βοηθούν να ελέγχετε την πρόοδό σας. Σημειώσεις, συμβουλές και υποδείξεις για προσοχή σας παρέχουν πληροφορίες, συμβουλές και προειδοποιήσεις. Μάθετε πώς μπορείτε: - Να ρυθμίζετε το περιβάλλον προγραμματισμού της Java - Να γράψετε το πρώτο λειτουργικό πρόγραμμά σας μέσα σε λίγα λεπτά - Να ελέγχετε αποφάσ...
Συγγραφέας :
Raghavan Prabhakar
Τιμή: € 55,00  
Το πρώτο διδακτικό σύγγραμμα που παρουσιάζει με συνοχή και συνέπεια τόσο την κλασική ανάκτηση πληροφοριών όσο και την ανάκτηση πληροφοριών σε διαδικτυακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης στον Ιστό και των συγγενών τομέων της ταξινόμησης και της συσταδοποίησης κειμένων. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές μεταπτυχιακού ή προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου, ενώ θα αποδειχθεί πολύτιμο για τους ερευνητές και τους επαγγελματίες του κλάδου. Επιπλέον, οι συγγραφείς έχουν δημοσιεύσει στον Ιστό ένα πλήρες σύνολο συνοδευτικών διαφανειών και ασκήσεων (στα αγγλικά). Την επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης υλοποίησε ο Ιωάννης Ρεφανίδης, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Περιεχόμενα - Ανάκτηση Boole - Λεξιλόγιο όρων και λίστες καταχωρίσεων - Λεξικά και ανάκτηση ανεκτική σε σφάλματα - Κατασκευή ευρετηρίου - Συμπίεση ευρετηρίου - Βαθμολόγηση, στάθμιση όρων, και το μοντέλο διανυσματικού χώρου - Υπολογισμός βαθμολογιών ...
Συγγραφέας :
Μυρίδης Νικόλαος Ε.
Τιμή: € 15,97   € 14,37
Μελετώντας κανείς τον χρόνο μπροστά του, μελετά καλύτερα αυτόν που πέρασε. Πώς θα μπορούσε να ερμηνευθεί μία τέτοια φράση; Μία δόκιμη ερμηνεία είναι η ακόλουθη. Αξιοποιώντας παραγωγικά τον χρόνο του ο άνθρωπος, με τα μέσα που διαθέτει και τα οποία σωρευτικά πολλαπλασιάζονται από την μελέτη και την έρευνα, οδηγείται σε προηγμένη τεχνογνωσία και επιστήμη. Αυτή τώρα η προϊούσα γνώση τού δίνει την δυνατότητα να διερευνήσει το παρελθόν και τα έργα παραγωγής του (πολιτισμού, πνεύματος, οργάνωσης κλπ.). Οπότε και καλύτερα να τα αποτιμήσει και αξιοποιήσει. Αυτό ουσιαστικά προσπάθησε να διερευνήσει και παρουσιάσει η παρούσα μελέτη και αυτό εφάρμοσε μέσα στα όρια τα οποία είχε στην διάθεση της. Έτσι διαμορφώθηκε σε μελέτη ωριμότητας τεχνολογικής για την σπουδή και την έρευνα των έργων ωριμότητας του παρελθόντος. Με άξονα αναφοράς τα κειμενικά έργα-σταθμούς της χριστιανικής γραμματείας, ιδιαίτερα εκείνα που δομήθηκαν με τα στοιχεία της ελληνικής γλώσσας. Τα οποία ταυτόχρονα υπάρχουν και ως κειμήλ...
Συγγραφέας :
Deitel Paul J.
Τιμή: € 45,00   € 40,50
Μάθετε μέσα από Εφαρμογές Πρακτική Κάλυψη με πολλά παραδείγματα: Εφαρμογές για Smartphone και για Ταμπλέτα, ADT Plug-In for Eclipse Δραστηριότητες, Προθέσεις, Πάροχοι Περιεχομένου Συστατικά ΓΔΧ, Μενού, Toast, Αρχεία Πόρων, Επεξεργασία Επαφής και Χειρονομίας Εφαρμογές για Ταμπλέτα, ActionBar και AppWidgets Animation με Ενδιάμεσα Καρέ, Animation Ιδιοτήτων Κάμερα, Ήχος, Βίντεο, Γραφικά, OpenGL ES Προσπέλαση της Συλλογής (Gallery) και της Βιβλιοθήκης Μέσων SharedPreference, Σειριακοποίηση, SQLite Χειριστές και Πολυνηματικά Παιχνίδια Google Maps, GPS, Υπηρεσίες Θέσης. Αισθητήρες Εφαρμογές με Δυνατότητες Internet, Υπηρεσίες Web, Τηλεφωνία, Bluetooth® Σύνθεση Φωνής και Αναγνώριση Φωνής Android Market, Τιμολόγηση, Χρηματοδότηση Ο οδηγός του επαγγελματία προγραμματιστή από τον Deitel® για το Android®, για ανάπτυξη εφαρμογών για smartphone και για ταμπλέτες και για το Eclipse IDE με το πρόσθετο Android Development Tools (ADT). Δισεκατομμύρια εφαρμογές έχουν φορτωθεί από την α...
Συγγραφέας :
Χαλκιαδούδης Γιώργος
Τιμή: € 40,00   € 36,00
Με το Lion, την πρόσφατη 8η έκδοση του Mac OS X, η Apple προσπαθεί να εφαρμόσει σε ένα λειτουργικό σύστημα για υπολογιστές κάποιες από τις τεχνολογίες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας του iOS, που είναι ευρύτατα διαδεδομένες σήμερα και χρησιμοποιούνται από πολλές φορητές συσκευές. Με αυτή τη λογική ο χρήστης μιας συσκευής με iOS θα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο Mac OS X και το αντίθετo. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη εποχή για να αγοράσετε έναν Apple υπολογιστή και το βιβλίο αυτό είναι ο πληρέστερος οδηγός για το Lion: - Εγκαταστήστε και παραμετροποιήστε το Mac OS X. - Περιηγηθείτε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας. - Συνδεθείτε σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. - Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στο Mac OS X. - Αυτοματοποιήστε τις λειτουργίες του Mac OS X. - Προσθέστε και διαχειριστείτε επιπλέον χρήστες. - Εκμεταλλευτείτε το iCloud. - Χρησιμοποιήστε τα Microsoft Windows στο Mac OS X. - Χρησιμοποιήστε περιφερειακές συσκευές. - Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντολών ...
Συγγραφέας :
Halvorson Michael
Τιμή: € 65,00  
Ο πρακτικός οδηγός για να μάθετε τη Visual Basic 2010! Αναπτύξτε εύκολα και γρήγορα τις ικανότητες που χρειάζεστε και γνωρίστε τη Visual Basic 2010, ακολουθώντας τον δικό σας ρυθμό... με ένα βήμα τη φορά! Ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεών σας, θα βρείτε πρακτική καθοδήγηση και παραδείγματα για να μάθετε στην εντέλεια τα εργαλεία και τις τεχνικές που χρειάζεστε. - Εργαστείτε στο περιβάλλον ανάπτυξης του Visual Studio 2010. - Δημιουργήστε και προσαρμόστε τη διασύνδεση χρήστη. - Μάθετε βασικές τεχνικές για τη διαχείριση της ροής κώδικα και των δεδομένων. - Προσθέστε φόρμες για προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. - Αποσφαλματώστε τα προγράμματά σας και χειριστείτε τα σφάλματα χρόνου εκτέλεσης. - Χρησιμοποιήστε το ADO.NET 4 για τη δημιουργία εφαρμογών προσανατολισμένων στα δεδομένα. - Χρησιμοποιήστε ισχυρές κλάσεις και μεθόδους στο .NET Framework 4. - Προσθέστε εφέ κινούμενων εικόνων, οπτική κληρονομικότητα, και υποστήριξη εκτύπωσης. - Εξερευνήστε τον προγραμμ...
Συγγραφέας :
Deitel Paul J.
Τιμή: € 80,00   € 72,00
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο σπουδαστές και επαγγελματίες έμαθαν προγραμματισμό και ανάπτυξη λογισμικού με τα βιβλία μας. Το βιβλίο "Visual Basic 2010 Προγραμματισμός" παρέχει ένα σαφή, απλό, πλήρη και καλογραμμένο τρόπο για να μάθετε προγραμματισμό σε Visual Basic. Περιεχόμενα του βιβλίου: - Πλήρη εισαγωγή για εισαγωγικές σπουδές σε Visual Basic. - Πλήρη κάλυψη των θεμελιωδών αρχών, που περιλαμβάνει δύο κεφάλαια για προτάσεις ελέγχου. - Έμφαση σε εμπορικές εφαρμογές από τον πραγματικό κόσμο. - Νέα σειρά Ασκήσεις Διαφοροποίησης. - Ολοκληρωμένη κάλυψη της ΓΣΧ για φόρμες των Windows, της αντιμετώπισης προβλημάτων και του χειρισμού εξαιρέσεων. - Απλή μελέτη των αρχείων, του LINQ, των βάσεων δεδομένων και της ανάπτυξης για το Web με ASP.NET. - Το βιβλίο αυτό περιέχει τα βασικά θέματα για εκμάθηση της Visual Basic από αρχάριους χρήστες. Τα προχωρημένα κεφάλαια απευθύνονται κυρίως σε προχωρημένους σπουδαστές και επαγγελματίες. Τα κεφάλαια αυτά περιέχουν τα εξής: ΓΣΧ WPF...
Συγγραφέας :
Παπαδάκης Στέλιος
Τιμή: € 29,00  
Το βιβλίο αυτό είναι ένας συστηματικός και κατανοητός οδηγός που εισάγει τον αναγνώστη στον δυναμικά εξελισσόμενο κόσμο της παράλληλης επεξεργασίας. Είναι ιδανικό για φοιτητές του χώρου, ερευνητές και προγραμματιστές, με μόνη προϋπόθεση ορισμένες βασικές γνώσεις αλγοριθμικής και προγραμματισμού. Στο βιβλίο μελετάται ο σχεδιασμός παράλληλων συστημάτων, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής υπολογιστών όσο και σε επίπεδο προγραμματισμού. Εξηγούνται βασικές έννοιες, όπως οι πολύ-υπολογιστές και οι πολυ-επεξεργαστές, παρουσιάζονται οι κύριες μετρικές αξιολόγησης της επίδοσης των παράλληλων αλγορίθμων, και περιγράφονται βασικές αρχιτεκτονικές δικτύων παράλληλης επεξεργασίας. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στην υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων σε αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας κοινής χρήσης, όπως στις κάρτες γραφικών (GPU) μέσω των προτύπων CUDA και τη γλώσσα OpenCL. Περιεχόμενα: - Αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας - Δίκτυα διασύνδεσης - Γενικά ζητήματα παραλληλοποίησης ...
Συγγραφέας :
Αράπογλου Αριστείδης
Τιμή: € 4,26   € 3,83
Συγγραφέας :
Darcey Lauren
Τιμή: € 35,00   € 31,50
Σε μόνο 24 ωριαία μαθήματα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ισχυρές εφαρμογές για την πρώτη πλήρη, ανοικτού πηγαίου κώδικα και δωρεάν διατιθέμενη πλατφόρμα για κινητές επικοινωνίες, το Android. Χρησιμοποιώντας την άμεση, βήμα προς βήμα προσέγγιση του βιβλίου, θα δημιουργήσετε μια πλήρη εφαρμογή του Android από την αρχή και θα αποκτήσετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε, να αναπτύξετε, να δοκιμάσετε και να δημοσιεύσετε ισχυρές εφαρμογές. Κάθε μάθημα κτίζει επάνω στα προηγούμενα, δίνοντάς σας τις πλήρεις βάσεις για να επιτύχετε στην επαγγελματική σας καριέρα! Ορισμένα από τα βασικά σημεία αυτής της νέας έκδοσης περιλαμβάνουν τα εξής: Πληρέστερες λίστες κώδικα Νέες, βελτιωμένες ασκήσεις, που βασίζονται στις απόψεις των αναγνωστών Πλήρως ανακαινισμένα δείγματα κώδικα σε ένα νέο συνοδευτικό CD Νέα κάλυψη καινούριων θεμάτων, όπως είναι η σχεδίαση για ταμπλέτες, οι υπηρεσίες, τα app widgets, οι ενημερώσεις της Android Market και πολλά άλλα Ακόμη περισσότερες συμβουλές και...
Συγγραφέας :
Stallings William
Τιμή: € 91,72   € 82,55
Η έκτη έκδοση του βιβλίου "Λειτουργικά συστήματα: Αρχές σχεδίασης" αποτελεί ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο των εννοιών, της δομής και των μηχανισμών των λειτουργικών συστημάτων. Αυτή η νέα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη ώστε να αντικατοπτρίζει τις συνεχείς βελτιώσεις και καινοτομίες του χώρου και φωτίζει τόσο τις τελευταίες υλοποιήσεις όσο και τις ανθεκτικές στο χρόνο αρχές στις οποίες αυτές βασίζονται. Ο William Stallings επανεξετάζει ενδελεχώς τους υψηλούς στόχους και τις προκλήσεις της σχεδίασης λειτουργικών συστημάτων και στη συνέχεια παρέχει έγκυρη εισαγωγή για κάθε βασική περιοχή: για τις διεργασίες, τη μνήμη, τη χρονοδρομολόγηση, την είσοδο/έξοδο και τα αρχεία, τα ενσωματωμένα συστήματα, τα κατανεμημένα συστήματα και την ασφάλεια. Ενισχύει και επεξηγεί την εξέταση καθεμίας περιοχής με παραδείγματα από την πραγματικότητα, που βασίζονται στα Windows Vista., στο Linux., στο FreeBSD. και σε όλλα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα. Το βιβλίο "Λειτουργικά συστήματα: Αρχές σχε...