Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Εκπαίδευση

 
Συγγραφέας :
Τρίγκα - Μερτίκα Ελένη Δ.
Τιμή: € 19,17   € 17,25
Σε αυτό το βιβλίο πραγματευόμαστε τις γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τον προσδιορισμό της έννοιάς τους, τη διάγνωση, την αιτιολογία, την πρόγνωση και την τελική αντιμετώπισή τους με την εφαρμογή παιδαγωγικών προγραμμάτων στο σχολείο. Λέγοντας "Μαθησιακές δυσκολίες", εννοούμε τις ειδικές εκείνες διαταραχές που παρουσιάζουν τα παιδιά σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες, και που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη χρήση του γραπτού ή προφορικού λόγου. Τα παιδιά και οι ενήλικοι με μαθησιακές διαταραχές, συχνά, δεν έχουν ν' αντιμετωπίσουν μόνο τις δυσκολίες τους στη γραφή, την ανάγνωση ή τα μαθηματικά, αλλά και την αμφισβήτηση του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος ως προς την ύπαρξη αυτών των δυσκολιών και ως προς την ιδιαίτερη προσοχή με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Δημιουργούνται έτσι προβλήματα κυρίως ψυχολογικά με συνοδευτικές συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα αποδοχής, προσαρμογής και επικοινωνίας ...
Συγγραφέας :
Φιλιππούση Φραγκίσκα
Τιμή: € 12,20   € 10,98
Το σχολείο είναι χαρά και η μάθηση μπορεί να γίνει ένα ευχάριστο παιχνίδι. Ετοιμάσαμε μια σειρά βιβλίων για τους μικρούς μαθητές του δημοτικού θέλοντας να τους προσφέρουμε μια ενδιαφέρουσα μαθησιακή εμπειρία, που μπορούν να αξιοποιήσουν στον ελεύθερο χρόνο τους, στις διακοπές του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων ή του Πάσχα.
Συγγραφέας :
Σοφός Αλιβίζος
Τιμή: € 17,16   € 15,44
Σε αυτό το βιβλίο συνδυάζουμε θεωρητικές προσεγγίσεις με συλλήψεις δράσης και παραδείγματα από την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Συμπεριλαμβάνουμε όλα τα Μέσα, προσεγγίζουμε τη διδασκαλία με τα Μέσα πραγματιστικά, γι' αυτό μιλάμε και για "σύζευξη των Μέσων", αλλά παράλληλα εστιάζουμε στα επίκαιρα ψηφιακά, διαδραστικά Μέσα. Σύμφωνα με την προσέγγισή μας, μια διδασκαλία που αξιοποιεί συστηματικά τα Μέσα μπορεί μόνο τότε να θεωρηθεί ως αποδοτική, όταν το περιεχόμενό της και η βάση στην οποία έχει οργανωθεί προσανατολίζεται σε νοηματοδοτούμενες από τους μαθητές και τις μαθήτριες αναπτυξιακές και εξελικτικές δραστηριότητες και δοκιμασίες. Τα νέα Μέσα μπορούν να στηρίξουν τις μαθησιακές διαδικασίες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όταν οι εκπαιδευτικοί προβούν σε τεκμηριωμένο διδακτικό μετασχηματισμό της σχολικής ύλης. Ως εκ τούτου, διαμορφώνοντας οι εκπαιδευτικοί ανοικτά και καταστασιακά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνουν επίσης νέους ρόλους και τολμούν να εφαρμόσουν νέες μεθόδους δι...
Συγγραφέας :
Κασσωτάκης Μιχάλης Ι. 1946-
Τιμή: € 25,49   € 22,94
[...] Λίγοι από τους σημερινούς εκπαιδευτικούς διαθέτουν ικανοποιητική θεωρητική κατάρτιση στο θέμα της αξιολόγησης των μαθητών. Ευτυχώς, έχει αρχίσει, τα τελευταία χρόνια, να διαφαίνεται και στη χώρα μας κάποια προσπάθεια για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών των Καθηγητικών Σχολών και των σπουδαστών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών όσο και των μετεκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών λειτουργών σε θέματα αξιολόγησης. Παράλληλα, έχουν κάμει την εμφάνισή τους διάφορα βιβλία και άρθρα, τα οποία πραγματεύονται θέματα σχετικά με το παραπάνω αντικείμενο. Μέσα στα πλαίσια αυτής της γενικότερης προσπάθειας για την ενημέρωση και τη συστηματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών τοποθετείται και η παρούσα εργασία. Αρχικός πυρήνας της υπήρξε μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων για τους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι σχετικές παραδόσεις μας στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά το ακαδημαϊκό έτος 1979-80. Επ...
Συγγραφέας :
Τερζής Νίκος Π.
Τιμή: € 23,90   € 21,51
Συγγραφέας :
Κουτσουρά Ζωή
Τιμή: € 20,00   € 18,00
Για την περίοδο της δικτατορίας του 1967-1974 στην Ελλάδα πράγματι έχει αναλωθεί πολύ μελάνι και έχουν γραφτεί πολλά βιβλία. Πόσα όμως απ' αυτά έχουν ασχοληθεί με το πώς βίωσαν τα παιδία του Δημοτικού σχολείου εκείνες τις σκοτεινές ημέρες κατάλυσης της δημοκρατίας; Ποια ήταν τα ακούσματα που είχαν, ποια ήταν η καθημερινότητά τους στο σχολείο, με ποια μηνύματα το καθεστώς εναγώνια προσπάθησε να εμποτίσει την παιδική ψυχή τους και τι συμπεριφορά απαίτησε απ' αυτά. Ποιους ρόλους κλήθηκαν να υποδυθούν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες; Το βιβλίο βασίζεται σε μία πρωτογενή έρευνα στο αρχείο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης, σε αδημοσίευτα έγγραφα που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.Ν Πιερίας και αφορούσαν στην αλληλογραφία του σχολείου, σε συνεντεύξεις δασκάλων, στον ημερήσιο τοπικό τύπο της εποχής, στα φωτογραφικά αρχεία μαθητών και μαθητριών που φοίτησαν στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης εκείνη τη χρονική περίοδο. Παράλληλα αποτελεί και μια καλή διδακτική πρόταση -με έτοιμο εκπαιδευτικό υλικό- γ...
Συγγραφέας :
Παπασταμάτης Αδαμάντιος Ι.
Τιμή: € 23,43   € 21,09
Αυτό το βιβλίο προσφέρει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο εκπαιδευτικός ενηλίκων μπορεί να στηρίξει τη διδακτική του πράξη. Σκοπός του είναι να βοηθήσει όσους πρόκειται να διδάξουν ή διδάσκουν ενηλίκους (ή και παιδιά), αλλά και όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και γενικότερα στην εκπαίδευση. Το βιβλίο δίνει έμφαση στη θεωρία και στην έρευνα όπως αυτές σχετίζονται με τους ενηλίκους ως μαθητές και με τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αρχίζει με την παρουσίαση των βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στη συνέχεια πραγματεύεται θέματα, τα οποία προβάλλουν θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως η κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία ενηλίκων, οι φιλοσοφικές βάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, η σχέση θεωρίας και πράξης, ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων, τα κίνητρα μάθησης ενηλίκων και η αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με κρίσεις και σχόλια που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση του αναγνώστη να σταθεί κριτικ...
Συγγραφέας :
Μαλαμίδης Μιχάλης
Τιμή: € 25,00   € 22,50
Η εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης έχει πολλές ιδιαιτερότητες και αποτελεί ένα κατεξοχήν πολιτικό θέμα. Η παρουσίαση θα γίνει σταδιακά, αρχικά για τη συγκρότηση της μειονότητας, τη γλώσσα και τη θρησκεία της. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι νόμοι, οι διατάξεις, οι ρυθμίσεις, οι συμφωνίες και τα πρωτόκολλα που προστατεύουν τους μουσουλμάνους και την εκπαίδευσή τους. Εκτενής μνεία θα γίνει στην κατάσταση που ισχύει σήμερα σε όλες τις βαθμίδες της θεσμοθετημένης παιδείας και κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα επιχειρηθεί, τέλος, μια σύντομη ανάλυση της επιτυχίας ή της αναποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής που έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.
Συγγραφέας :
Γρίβα Ελένη Α.
Τιμή: € 15,50   € 13,95
Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές τους ανάγκες, καθώς από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στα ΣΔΕ δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση, για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του διδακτικού τους έργου.
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 16,58   € 14,92
Συγγραφέας :
Walker Leila
Τιμή: € 11,72   € 10,55
Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τους νεο-προσληφθέντες δασκάλους να καταπιαστούν με τον καθημερινό σχεδιασμό του μαθήματος. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένας καλός δάσκαλος πάντα σχεδιάζει το μάθημά του και δεν επαναπαύεται στο υλικό παρελθόντων μαθημάτων. Κάθε μάθημα πρέπει να έχει φρέσκια πνοή και να απευθύνεται στις προσωπικές ανάγκες των 30 νεαρών ατόμων για τα οποία είναι υπεύθυνος ο δάσκαλος. Για να γίνει αυτό, πρέπει ο δάσκαλος να μάθει τις αρχές του σωστού σχεδιασμού διδασκαλίας και να τις χρησιμοποιεί ως βάση για όλα τα μαθήματα. Σύντομα, η προσέγγιση αυτή θα γίνει ρουτίνα. Σταδιακά ο δάσκαλος θα διαμορφώσει το δικό του ρεπερτόριο εποπτικών μέσων και πλάνων μαθημάτων και θα επιλέγει ποια από αυτά θα χρησιμοποιεί κάθε φορά. Η διδασκαλία είναι τέχνη - μαθαίνεται και τελειοποιείται με τον καιρό.
Συγγραφέας :
Βάμβουκα Ιωάννα Μ.
Τιμή: € 15,21   € 13,69
Το συγκεκριμένο σύγγραμμα ασχολείται κατεξοχήν με τις σημασιακές σχέσεις των λέξεων, δηλαδή τη συνωνυμία και την αντωνυμία. Εφόσον μάλιστα οι σημασιολογικές συσχετίσεις είναι απαραίτητες για την παραγωγή λόγου, η διδασκαλία των συνωνύμων και των αντιθέτων αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα στρατηγική για τη λεξική κατάκτηση. Η καλή γνώση των συνωνύμων και των αντιθέτων πλουτίζει το λεξιλόγιο, διευρύνει τη σκέψη και αυξάνει τις επικοινωνιακές δυνατότητες του χρήστη. Χάρη στις σημασιακές σχέσεις των λέξεων, επιτυγχάνεται μια εύστοχη και αποτελεσματική χρήση των λέξεων, αποκτάται σαφήνεια και ακρίβεια στο λόγο μέσα από τη γνώση του υφολογικού δυναμισμού της γλώσσας. Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται τόσο στους μαθητές του Δημοτικού, όσο και στους δασκάλους και στους γονείς που ενδιαφέρονται για τη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών και των παιδιών τους αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα βοήθημα για τους ίδιους τους μαθητές που επιθυμούν να εμπλουτίσου...
Συγγραφέας :
Ξωχέλλης Παναγιώτης Δ.
Τιμή: € 17,18   € 15,46
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ορισμένα επίμαχα ζητήματα και επιτακτικά προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της εκπαίδευσης υπό το φώς των σύγχρονων εξελίξεων. Πρόκειται για θέματα όπως είναι η επιστημονική ορολογία και η ερμηνευτική μεθοδολογία της Παιδαγωγικής, οι μεταρρυθμιστικές καινοτομίες της μεταπολεμικής περιόδου στην Ευρώπη, καθώς και τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης σήμερα, το προφίλ, η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού και τα προγράμματα διδασκαλίας και μάθησης. Επιχειρείται με άλλα λόγια μια εγκάρσια τομή σε βασικές παραμέτρους της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης υπό τις παρούσες συνθήκες, με αναφορές τόσο σε διεθνή δεδομένα όσο και ιδιαίτερα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Συγγραφέας :
Φιλιππούση Φραγκίσκα
Τιμή: € 12,10   € 10,89
Το σχολείο είναι χαρά και η μάθηση μπορεί να γίνει ένα ευχάριστο παιχνίδι. Ετοιμάσαμε μια σειρά βιβλίων για τους μικρούς μαθητές του δημοτικού θέλοντας να τους προσφέρουμε μια ενδιαφέρουσα μαθησιακή εμπειρία, που μπορούν να αξιοποιήσουν στον ελεύθερο χρόνο τους, στις διακοπές του καλοκαιριού, των Χριστουγέννων ή του Πάσχα.
Συγγραφέας :
Παπαδημητρίου Ευαγγελία
Τιμή: € 11,70  
Το βιβλίο αυτό αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς "Διαθεματικές προσεγγίσεις για όλο το χρόνο" και περιλαμβάνει φύλλα εργασίας για όλα τα θέματα που αναλύονται στον τόμο 2: Χειμώνας. Τα φύλλα εργασίας καλύπτουν στόχους από κάθε γνωστικό αντικείμενο (γλωσσική ικανότητα, μαθηματικά, περιβάλλον, δημιουργία και έκφραση) και εναρμονίζονται με τους στόχους του ΔΕΠΠΣ, ακολουθώντας εξελικτική πορεία, με μικρό βαθμό δυσκολίας στην αρχή που σταδιακά αυξάνεται. Τέλος, τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων πρωτότυπες ιδέες για κατασκευές και ψυχαγωγία.
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 23,83   € 21,45
Η «σχέση», ως υπαρκτό παιδευτικό μέσο, αλλά και ως οντότητα ενδοσχολικής παιδείας, πολύ λίγο αναφερόταν στη βιβλιογραφία τριάντα με σαράντα χρόνια πριν. Πολύ δε περισσότερο, δεν ανπμετωπίζόταν σοβαρά από τους ειδικούς. Σήμερα, σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου ερευνώνται και διδάσκονται πολλά θέματα που συνδέονται με την Ψυχολογία και την Παιδαγωγική των Σχέσεων. Στα 25 κεφάλαια που απαρτίζουν τα τέσσερα μέρη του παρόντος τόμου, Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί, διακεκριμένοι αλλά και νέοι ερευνητές, προσεγγίζουν την Παιδαγωγική Σχέση θεωρητικά και εμπειρικά, από την οπτική γωνία της παιδαγωγικής, της συμβουλευτικής, της ψυχολογίας του βάθους, της κοινωνιολογίας, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της οργανωτικής ψυχολογίας, κ. α Στόχος του βιβλίου είναι να υπάρξει ένας ουσιαστικός προβληματισμός και μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση ορισμένων βασικών όψεων της παιδαγωγικής σχέσης. Λόγω της ευρύτητας αλλά και της ποικιλίας των θεμάτων που προσεγγίζει, το βιβλίο απευθύνεται όχι...
Συγγραφέας :
Νικολάου Γιώργος
Τιμή: € 17,06   € 15,35
Τα θέματα της ταυτότητας και εκπαίδευσης στη διασπορά, όπως εξετάζονται μέσα από την περίπτωση του Σχολείου Αρμενοπαίδων "Λεβόν και Σοφία Αγκοπιάν" στην Αθήνα, αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης. Η εργασία στοχεύει να φωτίσει δύο κυρίως πτυχές της αρμένικης εκπαίδευσης στην Αθήνα. Κατ’ αρχάς επιδιώκει να διερευνήσει τον ρόλο της στη διατήρηση της αρμένικης εθνοτικής ταυτότητας. Στη συνέχεια εξετάζει τη σχέση των Αρμενίων με τη γλώσσα τους και, κατά προέκταση, το δίγλωσσο σχολικό πρόγραμμα του Σχολείου Αρμενοπαίδων. Το τελευταίο εφαρμόζει την ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική πρακτική της πρώιμης εισαγωγής της πρώτης ανάγνωσης και γραφής της αρμένικης γλώσσας στο νηπιαγωγείο. Στο βιβλίο εξετάζονται οι λόγοι, τα κίνητρα και η αποτελεσματικότητα αυτής της επιλογής, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν εξαιτίας του ανομοιογενούς μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Η ανάδειξη και μελέτη του παραπάνω εκπαιδευτικού παραδείγματος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να εμπλουτίσει τον επιστημο...
Συγγραφέας :
Κορρέ Ειρήνη
Τιμή: € 16,23   € 14,61
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θέματα, τομείς δραστηριότητας της διδακτικής: το αναλυτικό πρόγραμμα, τη διδασκαλία, τα σχολικά εγχειρίδια. Ο προσδιορισμός, η περιγραφή και η ανάλυση του κάθε τομέα σκιαγραφεί και μια διαφορετική όψη της διδακτικής διαδικασίας. Εκείνο όμως που ενδιαφέρει είναι η αλληλεμπλοκή τους και η έρευνα των σχέσεων μεταξύ τους.