Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Επιστήμες Θετικές

 
Συγγραφέας :
Λουτρίδης Σπυρίδων Ι.
Τιμή: € 72,93   € 65,64
Περιέχει: ΜΕΡΟΣ 1 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, Hλεκτρισμός-Ηλεκτρικό Πεδίο, Αντίσταση - Νόμος του Ohm, Οι νόμοι του Kirchhoff, Συστηματικές Μέθοδοι Επίλυσης των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Θεωρήματα των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Μαγνητικό Πεδίο - Μαγνητικά Κυ-κλώματα, Πυκνωτές - Πηνία, ΜΕΡΟΣ 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, Εισαγωγή στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα, Επίλυση των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα, Ισχύς στο Εναλλασσόμενο Ρεύμα, Τριφασικά Συστήματα, Συζευγμένα Κυκλώματα - Μετασχηματιστές, Μεταβατικά Φαινόμενα σε Κυκλώματα 1ηςτάξης, Μεταβατικά Φαινόμενα σε Κυκλώματα 2ης τάξης, ΜΕΡΟΣ 3 - Μετασχηματισμοί-Τετράπολα,Ο Μετασχηματισμός Laplace, Συνάρτηση Μεταφοράς, Απόκριση Συχνότητας, Ο Τελεστικός Ενισχυτής, Σειρές Fourier, Ο Μετασχηματισμός Fourier, Δίθυρα Κυκλώματα, Παράρτημα 1: Πίνακες, Παράρτημα 2: Απαντήσεις στα Άλυτα Προβλήματα.
Συγγραφέας :
Λαζαράκη Νότα
Τιμή: € 19,50   € 17,55
Η διδακτική μου ιστορία με αντικείμενο τη Βιολογία συνοδεύτηκε εξαρχής από την άποψη ότι "οι μαθητές πάντα αγαπούν να μαθαίνουν Βιολογία". Η πολυετής διδακτική μου εμπειρία μετέτρεψε την άποψη αυτή σε πεποίθηση. Οι μαθητές πάντα αγαπούν να μαθαίνουν Βιολογία, και εμείς, οι διδάσκοντες, οφείλουμε να συμβάλουμε με κάθε εκπαιδευτικό μέσο προς αυτόν τον σκοπό. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη της εξεταστέας ύλης της Βιολογίας Προσανατολισμού, έχουν κατανοήσει τα γνωστικά αντικείμενα που η ύλη αυτή επεξεργάζεται και ετοιμάζονται για την επανάληψή τους. Προς τον σκοπό αυτό, το βιβλίο περιέχει: - Συνδυαστικές ερωτήσεις με απάντηση, οι οποίες καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη - Μεθοδολογία συνδυαστικών ασκήσεων - Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις με πλήρη αιτιολόγηση - Επαναληπτικές ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρισμένες σε θέματα Α, Β, Γ και Δ όπως στις Πανελλαδικές Εξετάσεις - Απαντήσεις όλων των ασ...
Συγγραφέας :
Ρήγας Γεώργιος καθηγητής βιομετρίας
Τιμή: € 25,00   € 22,50
Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των ευρέως χρησιμοποιούμενων αρχών και μεθόδων της Στατιστικής, συνοδευόμενων με πλήθος παραδειγμάτων και προσανατολισμένων στην εφαρμοσμένη και όχι τη θεωρητική επιστήμη. Τα παραδείγματα προέρχονται από τα πεδία των γεωτεχνικών, των γεωπονικών και των ευρύτερων βιολογικών επιστημών. Το βιβλίο έχει γραφτεί κατά τρόπο ώστε να προάγεται η κατανόηση των στατιστικών εννοιών και η ορθή εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και η συναγωγή συμπερασμάτων, χωρίς το φόβο των πολλών μαθηματικών! Απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων των Γεωπονικών Επιστημών, των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, των Τμημάτων Δασολογίας και Δασοπονίας, των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Διαιτολογίας, των Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών και σε πτυχιούχους και επαγγελματίες των σχετικών πεδίων που ενδιαφέρονται να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους.
Συγγραφέας :
Firestein Stuart
Τιμή: € 13,78   € 12,40
Η γνώση είναι σπουδαία υπόθεση, ισχυρίζεται σε αυτό το βιβλίο ο Stuart Firestein, αλλά η άγνοια είναι σπουδαιότερη. Γιατί η άγνοια -και όχι η γνώση- αποτελεί την πραγματική κινητήριο δύναμη της επιστήμης. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στρεβλή εικόνα για την επιστήμη,θεωρώντας πως αποτελεί μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα - ένα σύνολο προσεκτικών βημάτων τα οποία θα μας δώσουν σίγουρα απαντήσεις για τη λειτουργία του κόσμου μας. Στην πραγματικότητα, η επιστήμη ως διαδικασία είναι σαν να ψάχνεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μία μαύρη γάτα, πολλές φορές χωρίς καν να γνωρίζεις αν όντως υπάρχει γάτα στο δωμάτιο. Η αναζήτηση επιστημονικών απαντήσεων συχνά μοιάζει με τη ρίψη ενός βέλους στα τυφλά, εφόσον δεν μπορείς να είσαι εκ των προτέρων σίγουρος για το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή ακριβώς η "έλλειψη γνώσης", αυτός ο αινιγματικός χαρακτήρας της επιστήμης, κάνει τους ερευνητές να παθιάζονται με την έρευνά τους, περνώντας ατέλειωτες ώρες στο εργαστήριό τους. Ο Firestein δείχ...
Συγγραφέας :
Βαγενάς Γιώργος Κ.
Τιμή: € 47,07   € 42,36
Περιέχει: Βασικές στατιστικές έννοιες (basic statisticalconcepts), Κατανομές συχνότητας (frequency distributions), Γραφήματα κατανομών συχνότητας (frequency distribution graphs, Κύρια μέτρα κεντρικής θέσης (main measures of central location, Άλλα μέτρα θέσης, κινητός μέσος, χρονοσειρές (other measures of location, moving average, times series), Μέτρα διασποράς, τιμές z, λοξότητα, κύρτωση (dispersion, z-scores, skewness, kurtosis) , Πλήρης περιγραφική στατιστική ανάλυση στο spss (complete descriptive statistical analysis in SPSS, Η κανονική κατανομή (the normal distribution), Μη δειγματική κατανομή (the sampling distribution), Εκτίμηση, υπόθεση, σφάλμα (estimation, hypothesis, error), Απλή γραμμική συσχέτιση (simple linear correlation), Απλή γραμμική παλινδρόμηση (simple linear regression), Πλήρης ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης στο spss (complete simple linear regression analysis in SPSS), Σύγκριση δυο μέσων: έλεγχος t (comparing two means: t-test), Ανάλυση χ2 και μη παραμετρ...
Συγγραφέας :
Καψάλης Θάνος Χ.
Τιμή: € 14,50   € 13,05
Το βιβλίο "210 θέματα Επανάληψης για τη Βιολογία - Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών" περιλαμβάνει θέματα [3ο και 4ο] σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το βιβλίο οργανώνεται ανά κεφάλαιο της εξεταζόμενης ύλης και περιέχει: - Βασικές ασκήσεις, η επίλυση των οποίων απαιτεί τον υπολογισμό, τη μέτρηση, την επεξεργασία και τον συνδυασμό των δεδομένων. - Προβλήματα αυξημένης δυσκολίας, στα οποία συνδυάζονται διαφορετικές περιοχές της εξεταζόμενης ύλης και στα οποία έχουν συμπεριληφθεί ιστορικά πειράματα της Βιολογίας. Τα προβλήματα αυξημένης δυσκολίας πλαισιώνονται από Υποδείξεις, οι οποίες βοηθούν στην επίλυσή τους. - Αναλυτικές απαντήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου.
Συγγραφέας :
Νικολακάκου Γεωργία
Τιμή: € 28,62   € 25,76
Στόχος του βιβλίου Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοχημείας είναι η παρουσίαση μιας αντιπροσωπευτικής σειράς πειραμάτων βιοχημείας που συγκαταλέγονται σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα αυτού. Μέσω των πειραμάτων οι φοιτητές χημείας, βιολογίας, ιατρικής και βιοχημείας θα έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές της βιοχημείας. Ο σύγχρονος αυτός οδηγός περιλαμβάνει 20 διαφορετικές πειραματικές ενότητες και πάνω από 30 διαφορετικά πειράματα. Πειράματα που είναι σχεδιασμένα με στόχο ο φοιτητής να μπορεί να αναλύει και να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε πολυδιάστατο επίπεδο. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στο αντικείμενο που μελετάται κάθε φορά, λεπτομερή θεωρία και εμβάθυνση στις αρχές και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση του αντίστοιχου πειράματος, καθώς και παρουσίαση του θέματος με μια πιο γενική μορφή, δίνοντας τη δυνατότητα για περαιτέρω αναζήτηση και έρευνα. Το πειραματικό μέρος είναι γραμμένο έτσι ώστε να βοηθά τόσο τους διδάσκοντες όσο και τους φοιτητές με λεπτομ...
Συγγραφέας :
Cumpsty Nicolas
Τιμή: € 24,91   € 22,42
Συγγραφέας :
Καλογιάννης Σταύρος
Τιμή: € 29,82   € 26,84
Περιέχει: Εισαγωγή, Αμινοξέα - Πρωτεΐνες, Ένζυμα, Η δράση σημαντικών πρωτεϊνών, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά οξέα και γονιδιακή έκφραση, Θερμοδυναμική & Μεταβολισμός, Βιταμίνες, Κυτταρικές μεμβράνες και διαμεμβρανική μεταφορά, Κυτταρική επικοινωνία - ορμόνες, Μεταβολισμός υδατανθράκων, Κύκλος κιτρικού οξέος, Μεταβολισμός λιπιδίων, Μεταβολισμός αμινοξέων, Ενοποίηση του μεταβολισμού, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.
Συγγραφέας :
Perkins David
Τιμή: € 13,90   € 12,51
Πώς λειτουργεί η δημιουργική σκέψη; Τι κοινό έχει -αν έχει- η ανθρώπινη επινοητικότητα με τη βιολογική εξέλιξη; Σε αυτό το πανέξυπνο σαφάρι στη ζούγκλα του νου, ο Ντέιβιντ Πέρκινς εξερευνά την κοινή λογική πίσω από τη δημιουργική έκλαμψη, αντλώντας από τις γνώσεις του γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνωσιακή ψυχολογία, προσφέροντας στον αναγνώστη εκτός από μια ολοκληρωμένη θεωρία ένα σωρό χαριτωμένους γρίφους και σπαζοκεφαλιές που θα τον διασκεδάσουν. Προσπαθώντας να διαλευκάνει τους συνήθως κρυφούς μηχανισμούς της δημιουργικής σκέψης, το Φαινόμενο "Εύρηκα!" διασκεδάζει και κεντρίζει το νου, ρίχνοντας φως στο μυστήριο της λύσης προβλημάτων. Από την ανακάλυψη της αρχής της άνωσης από τον Αρχιμήδη μέσα στο λουτρό του μέχρι τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, από την ανάπτυξη της προοπτικής του Μπρουνελέσκι μέχρι την επανάσταση των ιμπρεσιονιστών, από τον έλεγχο της φωτιάς μέχρι τη δημιουργία των λέιζερ, η καινοτομική σκέψη -μια ξαφνική, φαινομενικά ανεξήγητη στιγμή έμπνευσης-...
Συγγραφέας :
Foer Joshua
Τιμή: € 15,00   € 13,50
Το πώς αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο και πώς δρούµε µέσα σε αυτόν προκύπτει ως αποτέλεσµα του πώς και τι θυµόµαστε. Είµαστε όλοι ένα κουβάρι από συνήθειες που έχουν διαµορφωθεί από τις αναµνήσεις µας. Και, στο βαθµό που ελέγχουµε τη ζωή µας, το καταφέρνουµε µέσα από µια σταδιακή βελτίωση αυτών των συνηθειών, δηλαδή των δικτύων των µνηµών µας. Κανένα αξιόλογο αστείο, καµία εφεύρεση, καµία βαθιά γνώση και κανένα έργο τέχνης δε δηµιουργήθηκε ποτέ από µια εξωτερική µνήµη. Τουλάχιστον όχι µέχρι τώρα. Η ικανότητά µας να βλέπουµε µε χιούµορ τον κόσµο, να κάνουµε συνδέσεις ανάµεσα σε έννοιες ασύνδετες προηγουµένως, να επινοούµε νέες ιδέες, να µοιραζόµαστε έναν κοινό πολιτισµό, όλες αυτές οι θεµελιωδώς ανθρώπινες πράξεις στηρίζονται στη µνήµη. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ, καθώς ο ρόλος της µνήµης στον πολιτισµό µας υποβαθµίζεται µε ταχύτατο ρυθμό, χρειάζεται να καλλιεργούµε την ικανότητά µας να θυµόµαστε. Γιατί οι µνήµες µας είναι αυτές που µας κάνουν αυτό που είµαστε. Είναι η έδρα των αξιών µα...
Συγγραφέας :
Bayer Travis
Τιμή: € 30,00   € 27,00
Η "Συνθετική βιολογία - Βασικές αρχές" παρουσιάζει μία σύγχρονη επισκόπηση του πεδίου της συνθετικής βιολογίας και των βασικών εννοιών που αποτελούν τα θεμέλιά του, προϊόν της συνεργασίας μίας διεπιστημονικής ομάδας καταξιωμένων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών του Imperial College του Λονδίνου. Το βιβλίο απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστών, από τελειόφοιτους φοιτητές Βιολογικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστημών Μηχανικής, Πληροφορικής έως μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές με ενδιαφέρον για το διεπιστημονικό πεδίο της συνθετικής βιολογίας.
Συγγραφέας :
Mikos Antonios G.
Τιμή: € 70,00   € 63,00
Το σύγγραμμα αυτό παρουσιάζει τις βασικές αρχές της Επιστήμης των Βιοϋλικών και επιχειρεί να προσεγγίσει το συγκεκριμένο πεδίο τόσο από τη σκοπιά της Επιστήμης των Υλικών όσο και από την πλευρά της Βιολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βιολογική απόκριση των βιοϋλικών. Το σύγγραμμα περιέχει τη σωστή ποσότητα και αναλογία γνώσης και καλύπτει ένα μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των φοιτητών στην Επιστήμη των Βιοϋλικών. Nicholas A. Peppas, Sc.D. Fletcher S. Pratt Chair of Chemical Engineering, Biomedical Engineering, and Pharmacy University of Texas at Austin
Συγγραφέας :
Στεργιάδης Γεώργιος Χαρ.
Τιμή: € 30,85   € 27,76
Περιέχει: Μέρος πρώτο: πετρώματα- κεφάλαιο 1: πετρώματα, κεφάλαιο 2: λατομεία - ορυχεία, κεφάλαιο 3: κατηγορίες δομικών υλικών, Μέρος δεύτερο: οικοδομική- κεφάλαιο 4: χωματουργικές εργασίες, κεφάλαιο 5: θεμελιώσεις, κεφάλαιο 6: τοιχοδομές, κεφάλαιο 7: αρμολογήματα - επιχρίσματα, κεφάλαιο 8: ικριώματα, κεφάλαιο 9: πατώματα - δάπεδα, κεφάλαιο 10: μονώσεις κατά της υγρασίας, της θερμοκρασίας και του ήχου, κεφάλαιο 11: κλίμακες, κεφάλαιο 12: στέγες, κεφάλαιο 13: εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού, κεφάλαιο 14: αερισμός κλειστών χώρων, κεφάλαιο 15: εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, κεφάλαιο 16: χρωματισμοί, Μέρος τρίτο: βιοκλιματικός σχεδιασμός οικολογικών δομικών κατασκευών- κεφάλαιο 17: βιοκλιματικός σχεδιασμός, κεφάλαιο 18: οικολογικές δομικές κατασκευές, κεφάλαιο 19: ξύλινα προκατασκευασμένα οικήματα, κεφάλαιο 20: νομοθεσία και συναφή τεχνικά έγγραφα, κεφάλαιο 21: ερωτήσεις κεφαλαίων
Συγγραφέας :
Δημουλάς Δήμος
Τιμή: € 14,00   € 12,60
Μία πρωτοποριακή μέθοδος εξειδικευμένης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν τεχνική ορολογία. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν θέματα κοινά σε όλους τους κλάδους της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένης της μηχανολογίας, της μηχανικής περιβάλλοντος αλλά και της πληροφορικής. Όλες οι απαιτούμενες για την διεκπεραίωση του έργου διαδικασίες και προφυλάξεις, τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες, τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, η νανοτεχνολογία και ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη του Διαδικτύου και των μελλοντικών τεχνολογιών είναι κάποια από τα θέματα που αναλύονται στις ενότητες του βιβλίου μέσα από την εκμάθηση της αγγλικής. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου συναπαρτίζεται από κείμενο, ορολογία, ερωτήσεις κατανόησης καθώς και ασκήσεις γραμματικής. Η θεματολογία των κειμένων και οι ασκήσεις που τα συνοδεύουν καθιστούν το μάθημα σημαντικό βοήθημα για κάθε φοιτητή αλλά και επαγγελματία. Η εστίαση στην ορολογία συνδυάζετα...
Συγγραφέας :
Wohlleben Peter
Τιμή: € 12,20   € 10,98
Το δάσος είναι αγαπημένος προορισμός για πολλούς ανθρώπους. Αποτελεί συνώνυμο της γαλήνης και της παρθένας φύσης. H "Mυστική ζωή των δέντρων" ρίχνει φως στην πυκνή βλάστηση του δάσους και εμβαθύνει εντυπωσιακά σε ένα μυστηριώδες σύμπαν... Στο δάσος συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα: Τα δέντρα επικοινωνούν μεταξύ τους. Δε μεγαλώνουν μόνο στοργικά τα μικρά τους, αλλά επίσης φροντίζουν τους ηλικιωμένους και άρρωστους γείτονές τους. Απίστευτο; Κι όμως αληθινό! Ο διακεκριμένος δασολόγος Peter Wohlleben εμβαθύνει στην κρυφή ζωή των δέντρων και μας παρουσιάζει μια εντελώς καινούρια θεώρηση του δάσους - φέρνοντας έτσι στο φως εκπληκτικά στοιχεία. Τα δέντρα έχουν μνήμη, ανταλλάσσουν μηνύματα, αισθάνονται πόνο, παθαίνουν εγκαύματα από τον ήλιο και κάνουν ρυτίδες. Κάποια δέντρα, όπως οι βελανιδιές, επικοινωνούν μεταξύ τους με χημικές αρωματικές ουσίες. Όταν, για παράδειγμα, ένα δέντρο δεχτεί επίθεση από έντομα, εκπέμπει αρωματικές ουσίες και όλα τα δέντρα της ευρύτερης περιοχής που λαμβάνουν το μ...
Συγγραφέας :
Fanning Philip Ashley
Τιμή: € 15,90   € 14,31
... Oι αλχημικές δραστηριότητες του Νεύτωνα ήταν στην καρδιά της επιστημονικής επανάστασης, η οποία δεν διέθετε συνέχεια ούτε συνοχή ως τις αρχές του δεκάτου ογδόου αιώνα, εποχή κατά την οποία ο Νεύτων δέχτηκε να γίνει Πρόεδρος της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου, ανασύροντάς την από τη λήθη, και μετατρέποντάς τη στον χρυσό κανόνα της επιστημονικής έρευνας ανά την Ευρώπη. Ποτέ πριν μια σχολή σκέψης δεν είχε τόση ορμή και ποιότητα ώστε να την καταστήσει κυρίαρχη στο πεδίο αυτό όπως συνέβη με τη φυσική φιλοσοφία μετά το 1703. Ποτέ πριν σχολή δεν εξαφανίστηκε τόσο γρήγορα χωρίς να αφήσει πίσω της ούτε ίχνος όπως συνέβη με την αλχημεία. Η συνήθης εξήγηση είναι ότι μια ανώτερη επιστημολογία εκπαραθύρωσε μια κατώτερη στην αγορά των ιδεών. Θα προχωρήσω σε μια διαφορετική υπόθεση: ο Ισαάκ Νεύτων στην πραγματικότητα μεταστοιχείωσε την αλχημεία στο προσωπικό του μέταλλο φυσικής φιλοσοφίας. Μετέτρεψε τη μαγεία σε επιστήμη... Μετά τον θάνατο του Νεύτωνα, το 1727, ο εκτελεστής της διαθήκης του ...
Συγγραφέας :
Μιχαηλίδης Τεύκρος
Τιμή: € 9,90   € 8,91
Μια ξαφνική, απροσδόκητη βροχή µαταιώνει τα εκδροµικά σχέδια της Αθηνάς, κλονίζοντας την εµπιστοσύνη της προς τα µετεωρολογικά δελτία. Ο κύριος Αρχιµήδης, γείτονάς της, καθηγητής µαθηµατικών στο πανεπιστήµιο, αναλαµβάνει να της εξηγήσει τις δυσκολίες στην πρόγνωση του καιρού εντάσσοντας το κλίµα σε µια γενικότερη κατηγορία φαινοµένων που χαρακτηρίζονται ως χαοτικά. Εγκαινιάζεται έτσι µια σειρά συναντήσεων στη διάρκεια των οποίων η νεαρή µαθήτρια µυείται στα µυστικά της πολυπλοκότητας, ενός σχετικά νέου γνωστικού αντικειµένου που συνδυάζει τα µαθηµατικά µε τις φυσικές και κοινωνικές επιστήµες σε µια προσπάθεια να ερµηνεύσειφαινόµενα που η παραδοσιακή σοφία δυσκολεύεται να διερευνήσει. Κουβεντιάζοντας µε τον ηλικιωµένο καθηγητή, η Αθηνά και οι φίλες της θα έρθουν σε επαφή µε έννοιες όπως η αυτοοµοιότητα, τα φράκταλ, οι κλασµατικές διαστάσεις, οι παράξενοι ελκυστές και θα καταλάβουν πώς όλα αυτά εµπλέκονται στη λειτουργία του σώµατός µας, στην ανάπτυξη των φυτών, στον σχηµατισµό των ακτογ...
Συγγραφέας :
Morange Michel
Τιμή: € 38,00   € 34,20
Το βιβλίο "Ιστορία της βιολογίας" του Michel Morange προσφέρει μια πλήρη ιστορία των επιστημών των έμβιων όντων από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Περιλαμβάνει τομείς που συχνά παραγνωρίζονται, όπως η οικολογία, η ηθολογία ή η βιολογία των φυτών, και ασχολείται εκτενώς με το κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο κάθε εποχής την οποία πραγματεύεται. Φιλοδοξεί να βοηθήσει στο να γίνει κατανοητή η σύγχρονη βιολογία μέσα από την ιστορία της: να εξηγήσει με ποιο τρόπο διαμορφώθηκαν οι έννοιες και τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι βιολόγοι και να διερευνήσει τις διαμάχες που απασχολούν τις επιστήμες των έμβιων όντων υπό το πρίσμα της ιστορικής θεώρησης. Το βιβλίο απευθύνεται στους ερευνητές και τους φοιτητές των επιστημών της ζωής, οι οποίοι συχνά δεν γνωρίζουν επαρκώς την ιστορία του γνωστικού τους αντικειμένου· στους ιστορικούς, για τους οποίους οι επιστήμες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία· και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των ιδεών και την επιστήμη...
Συγγραφέας :
Δανέζης Μάνος
Τιμή: € 18,00   € 16,20
H λογοκρισία των απόψεων ενός μεγάλου Φυσικού επιστήμονα, τα νέα στοιχεία που η σύγχρονη επιστήμη μάς παρέχει σήμερα και το διαρκές πρόβλημα της σύγκρουσης των νέων ιδεών με την "κατεστημένη" γνώση. "Ο πραγματικός σκοπός της επιστήμης είναι η ανακάλυψη της αλήθειας, η αναζήτησή της όπου είναι δυνατόν να εντοπισθεί, η ατρόμητη και απερίφραστη αναγγελία της, χωρίς δισταγμούς και υποχωρήσεις σε εξουσίες, συνήθειες και προλήψεις. ... Όταν διακόπτουμε μια έρευνα που δίνει ελπίδες ότι θα διευρύνει τα όρια της γνώσης, οπισθοχωρώντας μπροστά στις δυσκολίες ή τις εχθρικές επικρίσεις, ντροπιάζουμε την Επιστήμη... ... Ήταν σαν να βρισκόμουν στη θέση μιας ύπαρξης δύο διαστάσεων η οποία στεκόταν πάνω στο παράδοξο σημείο μιας επιφάνειας Riemann και ερχόταν σε απειροστή και ανεξήγητη επαφή με κάποιο επίπεδο ζωής διαφορετικό από το δικό της. Νομίζω ότι τώρα βλέπω λίγο μακρύτερα. Διακρίνω κάποια συνάφεια στα θαυμαστά και δυσνόητα αυτά φαινόμενα, κάποια σχέση μεταξύ των ανεξήγητων αυτών δυνάμεω...