Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Νομικά

 
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 90,00  
Το έγκυρο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις "παρασυρόμενες" από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση. Σκοπός του έργου όμως ...
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 90,00  
Το έγκυρο, σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο για το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις "παρασυρόμενες" από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση. Σκοπός του έργου όμως ...
Συγγραφέας :
Δελούκα - Ιγγλέση Κορνηλία
Τιμή: € 42,00  
Αφορμή για τη συγγραφή της ανά χείρας έκδοσης αποτέλεσαν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, ιδίως με το Ν. 3587/2007, αλλά και οι δραματικές εξελίξεις της οικονομίας, με τις τελευταίες να καταδεικνύουν περισσότερο παρά ποτέ την αναγκαιότητα τόνωσης και ενίσχυσης της πλευράς της ζήτησης αφού καθένας αντιλαμβάνεται ότι οικονομική ανάπτυξη χωρίς κατανάλωση είναι αδύνατη. Το βιβλίο συμβάλλει στην κατανόηση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τους καταναλωτές, όπως αυτή έχει εξελικτικά διαμορφωθεί μέσα στο "δίκαιο της αγοράς". Επίσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και για κάθε συναλλασσόμενο στην αγορά προσφέροντάς του μία ολοκληρωμένη εικόνα των δικαιωμάτων.
Συγγραφέας :
Βαθρακοκοίλης Βασίλης Αντ.
Τιμή: € 120,00  
Συγγραφέας :
Μαστρογιάννη Φωτεινή
Τιμή: € 55,00   € 49,50
Ο νέος αγορανομικός κώδικας ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1/9/13 σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4177/2013 που αφορά τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Με το Αγορανομικό κώδικα, οι αγορανομικές διατάξεις απλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό και κατηγοριοποιούνται σε γενικές και ειδικές, όχι διάσπαρτες, αλλά συγκεντρωμένες. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν λιγότερη γραφειοκρατία και κατά συνέπεια μικρότερο κόστος στης επιχειρήσεις. Επίσης πρέπει να επισημανθεί, ότι οι νέες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας δεν είναι αλληλοσυγκρουόμενες με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει τα του τόμου και το κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ξεχωριστές ενότητες για κάθε προϊόν αναλυτικά. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: - Τήρηση Πινακίδων-Κανόνες σχετικά με την ποσότητα των προϊόντων σε χοντρική και λιανική πώληση. - Ενδείξεις και επισημάνσεις εδωδίμων προϊόντων - Γενικές και Ειδικές διατάξεις. . - Επισήμανση και ενδείξεις μη εδ...
Συγγραφέας :
Μαστρογιάννη Φωτεινή
Τιμή: € 69,00   € 62,10
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν με τον πρόσφατο Νόμο 4164/2013 στους νόμους 2308/1995, 2664/1998, 3127/2003 και 3889/2010. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει : - Νόμος υπ' αριθμόν 3983 : Γενικές διατάξεις - θαλάσσιες στρατηγικές - θαλάσσια περιοχή και υποπεριοχές. Καθορισμός υποδιαιρέσεων των θαλάσσιων υποπεριοχών. - Νόμος υπ' αριθμόν 4164/2013 : Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις. Κατάργηση της Επωνυμίας Κτηματολόγιο Α.Ε, όπου μετονομάζεται ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ Α.Ε. - Οδηγίες καταχώρησης κυρωμένων Αναδασμών στο κτηματολόγιο : Μεθοδολογία επεξεργασίας αναδασμών - Διαδικασία επεξεργασίας και καταχώρησης. - Παραρτήματα : Χορηγούμενα ψηφιακά δεδομένα κτηματολογίου. Περίληψη καταχώρησης εγγραπτέας πράξης. Οδηγίες προς μηχανικούς για την ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων. Ένταξη κυρωμένων πράξεων εφαρμογής στο λ...
Συγγραφέας :
Καβαλάκης Γιώργης
Τιμή: € 70,00   € 63,00
Είναι ένας τόμος με CD ROM που εμπεριέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση και σχόλια όλες τις διατάξεις περί Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και τις συναφείς διατάξεις άλλων νόμων και τις σημαντικότερες αποφάσεις στο τέλος του κάθε άρθρου και τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Είναι πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους πρόσφατους νόμους 4254/4/2014 και 4261/5/2014 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους (ΠΟΛ 1006, 1010, 1011, 1012, 1034, 1105, 1119 και 1122/2014.Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες παρατίθενται στη ροή του κάθε άρθρου για τη διευκόλυνσή σας. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α. Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων: Γενικές διατάξεις - Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Απαλλαγές εισοδήματος - Μειώσεις φόρου - Πρόσθετες σημειώσεις φόρου - Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατ...
Συγγραφέας :
Τσουκαλά Βασιλική
Τιμή: € 88,00  
Το βιβλίο διακρίνεται, μετά από σύντομη γενική εισαγωγή, σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Περιλαμβάνεται ο κωδικοποιημένος ν. 2472/1997 και αποφάσεις για τις οποίες έγινε κατά το δυνατό ακριβής περίληψη και παράθεση κατ' άρθρον. Στη συνέχεια η παράθεση των νομοθετημάτων γίνεται ανά τομέα επεξεργασιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άλλοι νόμοι). Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή και Κοινοτική νομοθεσία. Παρατίθενται πρώτα τα βασικά ρυθμιστικά κείμενα και στη συνέχεια εκείνα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς επεξεργασίας. Τέλος, περιλαμβάνεται στο παρόν και βασική νομολογία. Σύντομη παράθεση, σε τρίτο μέρος, γίνεται στο διεθνές δίκαιο, κυρίως για την πληρότητα της εικόνας (χωρίς ο αναγνώστης να ξεχνά ότι οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ είναι ένα κείμενο με διεθνή επιρροή που μόλις ολοκλήρωσε σε διαδικασία αναθεώρησης). Τέλος, στην εισαγωγή κάθε υποκεφαλαίου παρατίθενται χρήσιμες οδηγίες (και επιφυλάξεις). Ο αναγνώστης οφείλει...
Συγγραφέας :
Πλέσσα Ελένη
Τιμή: € 25,00  
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο δικηγόρο, στον πολίτη και στον επιχειρηματία που θέλει να μάθει για τη διαμεσολάβηση ως τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών (αστικών και εμπορικών) διαφορών. Επίσης, στο φοιτητή και στον εκπαιδευόμενο διαμεσολαβητή που προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση ως νέο γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, στο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή που επιθυμεί να γνωρίσει πώς εξελίσσεται διεθνώς η διαμεσολάβηση και ποια αλλοδαπά παραδείγματα θα επηρεάσουν ενδεχομένως την εφαρμογή του θεσμού και στην Ελλάδα.
Συγγραφέας :
Παραράς Πέτρος Ι.
Τιμή: € 50,00  
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται 69 μελέτες του συγγραφέα που αναφέρονται όλες σε θέματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ελευθερία της εργασίας, η αξιοκρατία, οι φορείς των κοινωνικών παροχών, η επαγγελματική ελευθερία, το κοινωνικό δικαίωμα για αξιοπρεπή κατοικία, το κεκτημένο του ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, η νομική φύση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η αδύνατη οικουμενικότητα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, το δικαίωμα στην ασφάλεια, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κλπ. Όμως, στον παρόντα Τόμο προτάσσεται, κατ’ εξαίρεση, και μια ν έ α μελέτη που αναφέρεται στην “Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας” (σελ. 1-103), όπου, μεταξύ άλλων, προσεγγίζεται – με ερμηνεία του άρθρου 5 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος – το δόγμα της ελευθερίας, το περιεχόμενο του δικαιώματος της προσωπικότητας με τις ποικίλες εκδηλώσεις του, η αρχή τη...
Συγγραφέας :
Λαναράς Κωνσταντίνος Δ.
Τιμή: € 60,00  
Ερμηνεία, νομολογιακή ανάλυση και πρακτική εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ένα έργο με το οποίο παρέχεται ουσιαστική και εύληπτη καθοδήγηση για όλα τα θέματα που απασχολούν εργοδότες και μισθωτούς, μέσα από πρακτικές οδηγίες, υποδείγματα εγγράφων, πίνακες και παραδείγματα, ώστε να παρέχεται η πλήρης εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τις σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων.
Συγγραφέας :
Νικόπουλος Βασίλειος Ευτ.
Τιμή: € 17,00   € 15,30
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η μελέτη της συνταγματικής κατάστασης στην Ελλάδα, όπως εμφανίζεται σήμερα, ιδίως μετά την προσφυγή μας στα Μνημόνια και τις αντίστοιχες δανειακές συμβάσεις. Ο συγγραφέας με παρρησία και σαφήνεια διαπιστώνει σωρεία παραβάσεων του Συντάγματος και ομιλεί ανοικτά για γενικευμένη συνταγματική εκτροπή. Διακρίνει τις παραβάσεις σε εκείνες που αναφέρονται σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και σε εκείνες που αφορούν σε άλλα θέματα, όπως παραβάσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, θεμελιωδών αρχών του Συντάγματος, την λειτουργία του πολιτεύματος κ.λπ. Οι πρώτες έχουν ως αιτία την οικονομική κρίση και την συνεπεία αυτής υπαγωγή μας στο μνημονιακό καθεστώς, και οι δεύτερες οφείλονται στην γενικότερη πολιτιστική κρίση.
Συγγραφέας :
Δεληγεώργης Επαμεινώνδας
Τιμή: € 6,00   € 5,40
Συγγραφέας :
Αντωνόπουλος Σπήλιος
Τιμή: € 6,00   € 5,40
Συγγραφέας :
Γιαννόπουλος Παναγιώτης Θ.
Τιμή: € 24,00  
Η χαλεπή οικονομική συγκυρία έχει δυστυχώς καταστήσει το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μέρος της οικονομικής καθημερινότητας. Στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη βαρύτητα προσλαμβάνει αναγκαστικά η διαδικασία του πλειστηριασμού ιδίως σε ό,τι αφορά την περιγραφή του κατασχεθέντος και την εκτίμηση της αξίας του. Η μελέτη εξετάζει την προβληματική των ενδίκων βοηθημάτων της ανακοπής διόρθωσης (954 § 4 ΚΠολΔ) και των αιτήσεων μείωσης-επανάληψης του πλειστηριασμού (966 §§ 3-4 ΚΠολΔ) που τυγχάνουν ευρύτατης εφαρμογής στη δικαστηριακή πρακτική. Εξετάζονται η διαχρονική εξέλιξη των δύο ενδίκων βοηθημάτων από την περίοδο της Πολιτικής Δικονομίας του 1835 μέχρι σήμερα, τα ζητήματα των διαδικαστικών προϋποθέσεων αμφότερων και παράλληλα επιχειρείται η ένταξη των δογματικών θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της δικαστηριακής καθημερινότητας.
Συγγραφέας :
Μάρκοβιτς Γιάννης
Τιμή: € 16,00   € 14,40
Το οικονομικό έγκλημα είναι μια σοβαρή πληγή στη σύγχρονη κοινωνία, ένα πρόβλημα με οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει το οικονομικό έγκλημα σε σχέση με τους θύτες και τα θύματα και αναλύει το προφίλ και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του οικονομικού εγκληματία (τι είδους άνθρωποι είναι, πώς συμπεριφέρονται, πώς διαχειρίζονται την απειλή σύλληψης και πώς αντιδρούν ως ύποπτοι). Τέλος, παρουσιάζονται τεχνικές ανάκρισης, καθώς και στοιχεία για την αποκάλυψη του ψεύδους, όπως και για τη μορφή και τον τύπο των ερωτήσεων που πρέπει να υποβάλλονται στις εξετάσεις-ανακρίσεις. Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια, που διαβάζονται ως ανεξάρτητα κείμενα. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια «ψηφίδα»-διήγημα, που προσφέρει -μια γεύση- για το τι θα επακολουθήσει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο και ποια ζητήματα πραγματεύεται αυτό. Συμπληρωματικά υπάρχουν οι «παρεκβάσεις», οι οποίες αποτελούν αυτοδύναμες ενότητες και επεξηγούν, αναλύουν και επεκτείνουν έννοιες ...
Συγγραφέας :
Τσίρος Νικόλαος
Τιμή: € 24,50   € 22,05
Η παρούσα μελέτη αποτελεί σε επεξεργασμένη μορφή τη συμμετοχή του συγγραφέα της στον διαγωνισμό "Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου" του έτους 1998 που προκήρυξε η Βουλή των Ελλήνων για την προαγωγή των κοινοβουλευτικών θεσμών. Τιμήθηκε με βραβείο ύστερα από ομόφωνη πρόταση της κριτικής επιτροπής απονομής των Βραβείων. Η μελέτη διερευνά τη σχέση του κρητικού πολιτικού με το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας και ειδικότερα τη στάση του απέναντι στον βασιλικό θεσμό κατά την περίοδο 1914 - 1920. Στη συνέχεια εξετάζει τόσο τη θεωρητική εξέλιξη όσο και την πολιτική ενσωμάτωση του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μας, ενώ ιδιαίτερα αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης της "αρχής της δεδηλωμένης" και των συνταγματικών δικαιωμάτων του ανώτατου άρχοντα από το πολιτικό σύστημα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανάλυση της κρίσης του συνταγματικού φιλελευθερισμού κατά την περίοδο 1914 - 1917 για τη πορεία προς τον εθνικό Διχασμό και τον κοινοβουλευτικό εκτροχιασμό αυτής της περιόδου. Τέλος η μελέτη αναλύει ...
Συγγραφέας :
Τραυλός - Τζανετάτος Δημήτρης Α.
Τιμή: € 30,00  
Η όξυνση και επέκταση του φαινομένου της απορρύθμισης του εργατικού δικαίου στη χώρα μας στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων και διαδοχικών, επιβληθέντων από την Τρόικα "προγραμμάτων διάσωσης", που, ωστόσο, αποδεικνύονται καταστροφικά, εξωθώντας την Ελλάδα σε status ενός "failed state", προσδίδουν στην προβληματική της σχέσης οικονομίας, πολιτικής και εργατικού δικαίου δραματική επικαιρότητα. Πολλώ μάλλον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδυνατώντας λόγω δομικών ατελειών και "κατασκευαστικών λαθών" να αντιμετωπίσει την προκληθείσα από την κατάρρευση της Lehman brothers χρηματοπιστωτική κρίση, επέλεξε την Ελλάδα ως "κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό πειραματόζωο", αναθέτοντάς της το ρόλο του πιλότου του κυοφορούμενου "νέου", απογυμνωμένου από τα "παραδοσιακά" αξιακά - νομικοπολιτιστικά του χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκού εργασιακού μοντέλου. Την επιτακτική ανάγκη ερευνητικής προσέγγισης της οικονομικής κρίσης και των απορρυθμιστικών των σχέσεων εργασίας επιπτώσεών της, ιδίως μέσω της διαχρονικής παρακολούθη...
Συγγραφέας :
Γρηγοράκος Θεόδωρος Γ.
Τιμή: € 110,00   € 99,00