Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Νομικά

 
Συγγραφέας :
Τζαννετής Αριστομένης Β.
Τιμή: € 35,00   € 31,50
Συγγραφέας :
Ρούσσης Δημήτριος
Τιμή: € 40,00   € 36,00
Συγγραφέας :
Ρούσσος Κλεάνθης
Τιμή: € 80,00   € 72,00
Συγγραφέας :
Γιαννίδης Ιωάννης
Τιμή: € 20,00   € 18,00
Συγγραφέας :
Γεωργιάδης Απόστολος Σ.
Τιμή: € 195,00   € 175,50
Συγγραφέας :
Σοϊλεντάκης Νικόλαος Π.
Τιμή: € 60,00   € 54,00
Συγγραφέας :
Σάμιος Θωμάς Π.
Τιμή: € 45,00   € 40,50
Συγγραφέας :
Μπέσιλα - Μακρίδη Ελισάβετ
Τιμή: € 38,00  
Συγγραφέας :
Μάρκου Ιωάννης Π.
Τιμή: € 30,00   € 27,00
Συγγραφέας :
Ρόκας Νικόλαος Κ.
Τιμή: € 45,87   € 41,28
Η παρουσιαζόμενη συλλογή εμπορικής νομοθεσίας απευθύνεται κατά πρώτο λόγο στους φοιτητές της Νομικής και εκδόθηκε ύστερα από προτροπή τους. Πράγματι μόνη η μελέτη των συγγραμμάτων χωρίς, παράλληλα, την αναδρομή στους ισχύοντες κανόνες δικαίου καθιστά τη γνώση ελλιπή και πλημμελή. Η επιλογή των νομοθετημάτων έλαβε βασικά υπόψη την ύλη του εμπορικού δικαίου , η οποία διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα βασικά νομοθετήματα της εμπορικής νομοθεσίας, παρά τη μεγάλη έκταση ορισμένων από αυτά και το λεπτομερειακό των ρυθμίσεών τους, παρατίθενται αυτούσια, έτσι ώστε να είναι χρήσιμα και για τον μελλοντικό εφαρμοστή του δικαίου. Ως προς άλλα νομοθετήματα επελέγησαν εκείνα ή διατάξεις από αυτά που είναι χρήσιμες για τον σπουδαστή του δικαίου. Στην έκδοση αυτή έχει ληφθεί υπόψη η νομοθεσία που έχει δημοσιευθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2009.
Συγγραφέας :
Μανιάτης Αντώνης Π.
Τιμή: € 28,53   € 25,68
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται σε δύο κυρίως αντικείμενα: Το πρώτο μέρος εστιάζει σε ένα σχετικά ανεπεξέργαστο ζήτημα, το οποίο είναι η, ιδίως τεχνικής φύσεως, προστασία των μνημείων. Αυτό συνεπάγεται μια ενασχόληση με τις διάφορες κατηγορίες εργασιών που μηχανικοί, συντηρητές ή άλλοι ειδικοί είναι αρμόδιοι να τελέσουν προκειμένου να διατηρηθούν στο χρόνο και να αναδειχθούν τα πολιτιστικά αγαθά. Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην διασφάλιση των μνημείων έναντι της ανθρώπινης δραστηριότητας που υπονομεύει το νομικό τους καθεστώς. Για παράδειγμα, εργασίες όπως η περίφραξη, ο ηλεκτροφωτισμός, η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης αποτελούν τεχνικές λύσεις ιδίως για της πρόληψη της δραστηριότητας των αρχαιοκαπήλων. Πλην όμως, ο αγώνας κατά της αρχαιοκαπηλίας, που θα μπορούσε να δηλωθεί με τον όρο "φυλακτική προστασία μνημείων", αποτελεί μια ιδιαίτερη θεματική, διακριτή και από το επάλληλο ζήτημα των τεχνικών εργασιών σε μνημεία.
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 32,61   € 29,35
Στο παρόν περιέχεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), σχολιασμένος κατά άρθρο, καθώς και επιλεκτική παράθεση νομολογίας. Τα ερμηνευτικά σχόλια είναι σύντομα, αλλά περιεκτικά, ώστε να κατατοπίζουν πλήρως τον αναγνώστη. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβλήθηκε, ώστε να περιληφθούν όλες οι κυρώσεις κάθε παράβασης, που είναι κατεσπαρμένες σε διάφορα άρθρα του Κ.Ο.Κ. Υπό τις Ρυθμιστικές Πινακίδες (Ρ) αναφέρονται οι προβλεπόμενες για την παράβασή τους διοικητικές κυρώσεις. Ελπίζεται, ότι το παρόν θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα όχι μόνο για τον Νομικό, αλλά και για κάθε "χρήστη" των οδών.
Συγγραφέας :
Μανιάτης Αντώνης Π.
Τιμή: € 30,43   € 27,39
Συγγραφέας :
Δερβιτσιώτης Άλκης Ν.
Τιμή: € 20,00   € 18,00
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 50,00  
Συγγραφέας :
Κόμπος Κωνσταντίνος
Τιμή: € 31,00