Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Νομικά

 
Συγγραφέας :
Πισπιρίγκος Κώστας Α.
Τιμή: € 12,00  
"Έτσι κι εμείς δεν κάναμε κάτι παράδοξο ούτε αποκλίναμε από την ανθρώπινη φύση, αν δεχθήκαμε μια ηγεμονία που μας πρόσφεραν και τώρα δεν την εγκαταλείπουμε γιατί νικηθήκαμε από τα τρία ισχυρότερα κίνητρα, τη φιλοδοξία, τον φόβο και το συμφέρον. Ούτε πάλι είμαστε εμείς οι πρωτοπόροι σ’ αυτή τη συμπεριφορά, αλλά είναι αιώνια κατάσταση η επικράτηση του ισχυρότερου επί του ασθενέστερου. Κι ακόμη νομίζουμε ότι αξίζουμε να ηγεμονεύουμε, όπως νομίζατε και σεις μέχρι ν’ αρχίσετε τώρα, σκεπτόμενοι τα συμφέροντά σας, να μιλάτε για τη δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη που κανείς μέχρι σήμερα, αν είχε μια ευκαιρία ν’ αποκτήσει κάτι με την ισχύ, δεν πρόταξε εγκαταλείποντας τα πλεονεκτήματά του. Και τον έπαινο αξίζουν όσοι, αφού έπραξαν κατά την ανθρώπινη φύση για να εξουσιάσουν τους άλλους, ύστερα αποδεικνύονται δικαιότεροι απ’ όσο τους επιτρέπει η δύναμη που απέκτησαν." Θουκιδίδης 1, 76, 2. Το παρόν έργο του Συμβούλου της Επικρατείας Κ.Α. Πισπιρίγκου είναι ένα δοκίμιο με θέμα τις αντιλήψεις επιφ...
Συγγραφέας :
Γεωργίου Σταυρούλα
Τιμή: € 48,00  
Oι δημόσιοι χώροι - από τους δρόμους και τις πλατείες ως τα εμπορικά κέντρα, τα γήπεδα και τις παραλίες - συνιστούν το αναγκαίο φυσικό υπόβαθρο για την άσκηση πολλών ατομικών δικαιωμάτων, συλλογικής ιδίως δράσης, τα οποία συνδέονται παραδοσιακά με τη δημοκρατική αρχή. Συγχρόνως, οι δημόσιοι χώροι αποτελούν πεδίο συνάντησης και συναναστροφής με καταλυτική σημασία για τη σύνθεση των τριών ιδιοτήτων του προσώπου, ως ατόμου, κοινωνού και πολίτη. Το βιβλίο μελετά τη νομική έννοια, το περιεχόμενο και τη σημασία του δημόσιου χώρου για την άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων. Η υπόθεση εργασίας, που προσδιορίζει και τη μεθοδολογία της έρευνας, αφορά τη διάκριση δύο όψεων στη συνταγματική ανάλυση και θεμελίωση του δημόσιου χώρου, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο: α) την υποκειμενική, η οποία εξετάζει την έννοια του δημόσιου χώρου, όπως αναδύεται μέσα από το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εστιάζοντας στην προσωποκεντρική αντίληψη των δικαιωμάτων, και β) την αντικειμενική, η οποία συ...
Συγγραφέας :
Χριστοδούλου Παναγής Α.
Τιμή: € 28,00  
Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση στην έννοια των παράτυπων πηγών δικανικής γνώσης με παράλληλη οριοθέτηση της εν λόγω έννοιας έναντι αυτών της αλήθειαςκαι της ασφάλειας του δικαίου. Η αλήθεια δεν προσεγγίζεται ως μια προϋπάρχουσα αυτοτελής ιδέα στην σφαίρα της δικαστικής νόησης, αλλά ως το αποτέλεσμα των κρίσεων που προκύπτει από την σύγκριση της ιδέας που υπάρχει στην διάνοιά μας με τα αντικείμενα της πραγματικότητας. Στο επόμενο μέρος της εργασίας καταβάλλεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η νομοθετική εξέλιξη της ένταξης των παράτυπων πηγών δικανικής γνώσης στον Δικονομικό Νόμο ως επιλογή νομοθετικού συγκερασμού του αυστηρού με το ελαστικό κριτήριο. Αποτέλεσμα αυτής της ένταξης είναι η καθιέρωση ενός μεικτού αποδεικτικού συστήματος, το οποίο, ακόμα και μετά το ν. 4335/2015, επιχειρεί να αμβλύνει την ακαμψία των αυστηρών δικονομικών κανόνων, μέσω της εισαγωγής επιεικέστερων ρυθμίσεων. Προς διερεύνηση τίθεται κατά πόσον η κάμψη των δικονομικών...
Συγγραφέας :
Συλλογικό έργο
Τιμή: € 6,00  
Συνεχίζοντας την προσπάθεια που αναλάβαμε να παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν ολοκληρωμένα και επίκαιρα τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο), όπως και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή επιχειρούμε, με την παρούσα έκδοση, να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτό. Πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, καθώς η νομοθεσία στο δίκαιο αυτό -κυρίως στον τομέα προστασίας του καταναλωτή- βρίσκεται σε μία συνεχή τροποποίηση και συμπλήρωση, ενώ παράλληλα υφίστανται σημαντικά νομοθετήματα ενωσιακού χαρακτήρα, όπως η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης του εθνικού δικαίου για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού, για την οποία αναμένεται στο πολύ κοντινό μέλλον μεταφορά της στο δίκαιό μας, δεδομένου ότι παρήλθε ήδη ο χρόνος προσαρμογής στις διατάξεις της· (26.12.2016). Επειδή, όμως, πρόκειται για ένα σημαντικό νομοθετικό κείμενο, το οποίο διευρύνει και αναπροσαρμόζει το ζήτημα της ένδικης προστασίας στις περιπτώσεις παράβασης διατάξεων του ανταγωνισμού, κρίναμε απαραί...
Συγγραφέας :
Μακρίδου Καλλιόπη Θ.
Τιμή: € 34,00  
O ν. 4335/2015 άλλαξε ριζικά τη δομή των ειδικών διαδικασιών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τις οποίες μάλιστα τροποποίησε σε βασικά τους σημεία. Στο προκείμενο έργο παρουσιάζονται συστηματικά οι ειδικές διαδικασίες υπό τη νέα τους μορφή. Σε ιδιαίτερα κεφάλαια αναλύονται τόσο οι κοινές θεμελιώδεις διατάξεις τους, όσο και οι τρείς ευρύτερες κατηγορίες των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, των περιουσιακών διαφορών και των διαταγών, με τη συνδρομή της πλέον πρόσφατης νομολογίας, στην οποία περιλαμβάνονται και όσες δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν ήδη από τα δικαστήρια της ουσίας υπό το ν. 4335/2015. Σκοπός του βιβλίου είναι τόσο η συστηματική και ολοκληρωμένη παρουσίαση των «νέων» ειδικών διαδικασιών, όσο και η εξέταση προβληματικών και αμφισβητούμενων σημείων του νέου νόμου που βέβαιο είναι ότι η θεωρία και η πράξη θα αντιμετωπίσουν προσεχώς. Οι ερμηνευτικές λύσεις που προτείνονται θα υποστηρίξουν το έργο δικαστών και δικηγόρων κατά την εφαρμογή του ...
Συγγραφέας :
Παπαφλωράτος Ιωάννης Σ.
Τιμή: € 12,00  
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, ενώ έχει γίνει αντικείμενο διεθνούς σχολιασμού αλλά και μαθημάτων σε μεγάλα ξένα πανεπιστήμια. Στην παρούσα μελέτη, η οποία βασίζεται σε πληθώρα νομικών κειμένων και μελετών, εκτίθενται αρχικώς οι τουρκικές απόψεις (οι οποίες συχνά είναι περισσότερες της μίας), και ακολούθως παρατίθενται οι ελληνικές θέσεις αλλά και το τι ακριβώς ισχύει, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
Συγγραφέας :
Μωυσίδης Βλαδίμηρος Δ.
Τιμή: € 85,00  
Ένα σημαντικό έργο που περιέχει τις διατάξεις του Κώδικα, όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και το Ν. 4446/2016. Επίσης, περιέχει κατ’ άρθρο συστηματικά ταξινομημένη νομολογία, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το έτος 2015 (περιλαμβάνει και αποφάσεις του 2016), η οποία αφορά τα θέματα που ρυθμίζει ο Κώδικας αυτός. Τα θέματα, σε κάθε άρθρο, παρατίθενται κατ΄ αλφαβητική σειρά, περιέχονται δε συναφείς ουσιαστικές ή δικονομικού περιεχομένου διατάξεις του διοικητικού ή του αστικού δικαίου, ώστε ο μελετητής να έχει πλήρη εικόνα του ρυθμιζόμενου κάθε φορά θέματος και της λύσης που έχει δοθεί από τα δικαστήρια της Χώρας. Δίδεται η έννοια των -διοικητικών διαφορών ουσίας- (φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, Ν. 1406/1983, ΚΕΔΕ κ.ά.), όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά και γίνεται διάκριση μεταξύ αυτών και των ακυρωτικών διαφορών που υπάγονται στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και των ιδιωτικών διαφορών που υπάγονται στα Πολιτικά Δικαστήρια. Προς πληρ...
Συγγραφέας :
Βεζυρτζή Αναστασία Ν.
Τιμή: € 42,00  
Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, προσεγγίζοντας μονογραφικά την αρχή της ισότητας των όπλων στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης. Στόχος της μελέτης είναι να αναδειχθεί η συμβολή της θεμελιώδους αυτής αρχής στην πραγμάτωση του κράτους δικαίου, αλλά και να καταδειχθούν οι πλείστες δυστυχώς παραβιάσεις της σε επίπεδο διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου. Το πρώτο κεφάλαιο έχει καθαρώς εισαγωγικό της γενικής ιδέας της ισότητας χαρακτήρα, ενώ επιχειρείται και μια προσέγγιση της νομικής ισότητας τόσο σε επίπεδο Συντάγματος όσο και σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. . Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα ιστορικά, δικαιοπολιτικά και νομοθετικά θεμέλια της αρχής της ισότητας των διαδίκων ως ακρογωνιαίου λίθου μιας χρηστής δίκης. Επίσης, παρουσιάζονται οι ειδικότερες εκφάνσεις της αρχής σε δικονομικό επίπεδο και συγκεκριμένα της ίσης μεταχείρισης από τον νόμο και της ίσης μεταχείρισης από τον δικαστή. Με αρωγό την πλούσια νομολογία του ΕΔΔΑ σκιαγραφείται εν συν...
Συγγραφέας :
Παπασπύρου Νίκος Ι.
Τιμή: € 18,00   € 16,20
Η κρίση ταυτότητας που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει πλέον να δεχόμαστε άκριτα τη δοξολογία για την κοινή ευρωπαϊκή παράδοση ελευθερίας και δημοκρατίας. Με αυτή την αφετηρία, ο Νίκος Παπασπύρου ανατρέχει με διεπιστημονική προσέγγιση και διεισδυτικότητα στα μονοπάτια του ευρωπαϊκού συνταγματισμού και τα σημεία συνάντησής τους στις αρχές του 20ού αιώνα. Η μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη τριών συλλήψεων για τη σχέση κράτους και δικαίου και αντίστοιχα για την ιδέα της ελευθερίας: την αγγλοσαξονική αντιδυναστική παράδοση με έμφαση στο rule of law και τις αμυντικές ελευθερίες, τη γαλλική έμφαση στη δημόσια αυτονομία του πολίτη και το ρόλο του κυρίαρχου και συγκεντρωτικού κράτους στην υλοποίηση της γενικής βούλησης, και τη γερμανική αντίληψη περί πειθαρχημένης ελευθερίας που παρέχει και εγγυάται το κράτος. Φωτίζει έτσι τον κρατικοκεντρικό χαρακτήρα του ηπειρωτικού παραδείγματος της εποχής, ο οποίος συμβάδισε τόσο με τη ρεπουμπλικανική όσο και με τη μοναρχική ηπειρωτική παράδο...
Συγγραφέας :
Βασιλάκη Βασιλική
Τιμή: € 65,00   € 58,50
Η "Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου" χωρίζεται σε (3) τρία μέρη και αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: Μέρος Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.Το ασφαλιστικό μέτρο της Συντηρητικής κατάσχεσης. Κεφ. Α': Η προσωρινή δικαστική προστασία στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: Ασφαλιστικά Μέτρα. 1) Εννοιολογικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών μέτρων - Είδη ασφαλιστικών μέτρων - Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. 2) Η απόφαση επιβολής ασφαλιστικών μέτρων, η Φύση, η μετενέργεια και η δεσμευτικότητα των ασφαλιστικών μέτρων. 3) Κατάλυση της απόφασης επιβολής των ασφαλιστικών μέτρων. Αυτοδίκαιη άρση, ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων. Συμπέρασμα. Κεφ. Β': Το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης στον Κ. Πολ. Δ. 1) Το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης. 2) Προϋποθέσεις επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης. 3) Συσχετισμός της συντηρητικής κατάσχεσης με συγγενείς μορφές. Κεφ. Γ: Συντηρητική κατάσχ...
Συγγραφέας :
Αυδίκος Γρηγόριος
Τιμή: € 15,00   € 13,50
Με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 58 του Ν. 4055/2012 θεσπίστηκε ως νέο ένδικο βοήθημα η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης. Έκτοτε έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός αποφάσεων που αφενός δείχνουν ότι η αίτηση αυτή έχει αυξανομένη εφαρμογή στην πράξη, αφετέρου έχουν εξειδικευθεί πλέον νομολογιακά πολλά από τα αναφυόμενα ζητήματα, ώστε να είναι πλέον ώριμη η θεωρητική και νομολογιακή της ανάλυση. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου επιχειρείται η ανάλυση της θεωρητικής και νομολογιακής εφαρμογής της αίτησης δίκαιης ικανοποίησης με συστηματικές και παράλληλες αναφορές και στη νομολογία του ΕΔΔΑ, όπου αυτό απαιτείται. Η πορεία που ακολουθείται στην ανάλυση είναι αυτή που ακολουθούν τα άρθρα 53-58 του ν. 4055/2012, καθώς αυτά περιγράφουν την αίτηση δίκαιης ικανοποίησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται η ΕΣΔΑ και το ΕΔΔΑ. Επιχειρείται η ανάλυση της εξέλιξης της νομολογίας του ΕΔΔΑ μέχρι και τις σχετικές πιλοτικές αποφάσεις, με ιδιαίτερη ...
Συγγραφέας :
Rosen Jeffrey
Τιμή: € 29,68   € 26,71
"Ο Jeffrey Rosen συνδυάζει τα σαγηνευτικά χαρίσματα ενός κορυφαίου αφηγητή, την οξυμένη αντίληψη ενός κορυφαίου δημοσιογράφου και τη διεισδυτική ενόραση ενός επιστήμονα, βαθύ γνώστη των νομικών και πολιτικών πτυχών του θέματος του. Σπανίως θα χαρακτήριζα ένα βιβλίο ως "αναγκαίο εγχειρίδιο" για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ή για κάθε Πρόεδρο και Γερουσιαστή που αντιμετωπίζει το δυσχερές καθήκον του διορισμού και της επιβεβαίωσης του διορισμού των μελών του δικαστηρίου αυτού, καθώς και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το τι διακυβεύεται. Είναι ακριβώς το κατάλληλο βιβλίο για το σκοπό αυτό". (Laurence Tribe) "Ο Jeffrey Rosen, ένας από τους οξυδερκέστερους μελετητές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναγνωρίζει ότι η προσωπικότητα των δικαστών παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αμερικανικού δικαίου. Το συναρπαστικό βιβλίο του επικεντρώνεται σε μερικά από τα δραματικότερα και πιο καθοριστικά κεφάλαια της αμερικανικής νομικής ιστορίας, τα οποία περιγράφονται ως β...
Συγγραφέας :
Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Τιμή: € 75,00   € 67,50
Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος κατ' άρθρο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους νόμους 4278/14 και 4314/14, τις Υπουργικές Αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγματα, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εγκυκλίους - οδηγίες. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Μέρος 1ο Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων 1) Προσυμβατικό στάδιο της εκτέλεσης δημοσίων έργων 2) Τρόπος κατασκευής και διαδικασίες επιλογής αναδόχων - Συστήματα προσφοράς 3) Περιβαλλοντική μελέτη - Διακήρυξη - Τεύχη δημοπρασίας 4) Συμμετοχή σε διαγωνισμό - Διεξαγωγή δημοπρασίας - Διαδικασία κατάθεσης προσφορών - Ανάδειξη αναδόχων Μέρος 2ο Σύμβαση κατασκευής του έργου 1) Εργολαβική σύμβαση 2) Διοίκηση και διαχείρηση του έργου 3) Επίλυση διαφορών 4) Αυτεπιστασία Μέρος 3ο Εργοληπτικές επιχειρήσεις - Μητρώα και Μητρώα εμπειρίας κατασκευών. Μέρος 4ο Διατάξεις για την ανάθεση έργ...
Συγγραφέας :
Μαστρογιάννη Φωτεινή
Τιμή: € 75,00   € 67,50
Είναι ένας τόμος με CD-ROM, πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο 4384/2016 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4/2016 και 1053, 1068/2016. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Νόμος 4384/2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. Α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Γενικές διατάξεις Β) Μέλη αγροτικού Συνεταιρισμού. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Γ) Συνεταιριστικές μερίδες - Ευθύνη μέλους Α.Σ. - Διοίκηση Δ) Εποπτεία - Έλεγχος - Οικονομική διαχείριση Α.Σ. Ε) Συγχώνευση - Πτώχευση - Λύση - Εκκαθάριση Α.Σ. ΣΤ) Ποινικές διατάξεις - Σχέσεις Α.Σ. και κράτους Ζ) Άλλοι Συλλογικοί φορείς: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Διεπαγγελματικές οργανώσεις - Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων - Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η) Νομοθεσία για αλι...
Συγγραφέας :
Βουρλούμης Παναγής
Τιμή: € 13,30   € 11,97
Τα Συντάγματα καθορίζουν το πολίτευμα: αφενός αναθέτουν αρμοδιότητες στα βασικά όργανα του Κράτους, διαγράφοντας τον τρόπο άσκησής τους, και αφετέρου κατοχυρώνουν ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο καθορισμός της κρατικής εξουσίας αποβλέπει στον περιορισμό του εκ φύσεως και έξεως αχαλίνωτου. Αλλά και η καταγραφή των ελευθεριών σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπεί: στον περιορισμό της ατίθασης εξουσίας που τείνει να ελέγχει όσο πιο πολύ μπορεί το πολύπτυχο της ατομικότητας και της συλλογικότητάς μας. Και η δική μας πρόταση αυτά ακριβώς τα ζητήματα πραγματεύεται: τα ζητήματα "Ελευθερία - Ισότης - Αδελφότης" (= Δημοκρατία - Κράτος Δικαίου - Κοινωνικό Κράτος). [...] Τα συμπεράσματά μας τα καταγράψαμε ως ένα Σύνταγμα νέο που προσπαθεί δύο πράγματα: αφενός να αιμοδοτήσει τη δημοκρατική και κοινοβουλευτική μας παράδοση καθώς και την παράδοσή μας στο "κοινωνικό κράτος δικαίου" και αφετέρου να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς, αποτολμώντας τομές και δημιουργώντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον ...
Συγγραφέας :
Μπουλέρος Μιλτιάδης
Τιμή: € 75,00   € 67,50
Αναλυτικά περιλαμβάνει: Μέρος Α': Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού Συστήματος: Κεφ. Α') Αρχές και Όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεφ. Β') Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Κεφ. Γ') Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα. Κεφ. Δ') Ενιαίοι κανόνες εισφορών - Πόροι - Αποκεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεφ. Ε') Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Κεφ. ΣΤ') Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κεφ. Ζ') Προνομιακές Παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων. Κεφ. Η') Διαχρονικό δίκαιο και λοιπές διατάξεις κοινωνικοασφαλιστικού περιεχομένου. Μέρος Β': 1) Ρυθμίσεις οφειλών προς Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και άλλα θέματα 2) Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό στο Δημόσιο: (Μείωση μηνιαίων αποδοχών - Περικοπές συντάξεων - Μείωση του εφάπαξ 27% - Ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων) - Τί σύνταξη θα πάρετε με το νέο Ασφαλιστικό, με πίνακες και παραδείγματα. Με πόσα χρόνια βγαίνετε στη...
Συγγραφέας :
Φερετζάκης Γεώργιος
Τιμή: € 45,00   € 40,50
Συγγραφέας :
Τσιέπας Σταύρος Α.
Τιμή: € 15,00   € 13,50
Το λεξικό αυτό περιέχει σύντομες και περιεκτικές επεξηγήσεις για έννοιες και όρους που χρησιμοποιούνται στην Ε. Ένωση, σε Διεθνείς Οργανισμούς (όπως ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΟΑΣΕ κλπ), στην διπλωματική πρακτική και στην δημόσια διοίκηση εν γένει. Έχουν συμπεριληφθεί όροι της τεχνολογίας και πληροφορικής καθώς και νεολογισμοί από πολλούς κλάδους, οι οποίοι συναντώνται συχνά στην καθημερινή πρακτική όσων ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή πολιτική και οικονομία γενικότερα. Ο πρώτος τόμος αρχίζει με το Εννοιολογικό Λεξικό νομικών και διπλωματικών όρων, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς - Οργανισμοί και Οικονομία, στα ελληνικά. Στο τέλος κάθε όρου ακολουθεί απόδο-ση στην αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ο πρώτος τόμος συμπληρώνεται με το Εννοιολογικό Λεξικό ξενόγλωσσων όρων (κυρίως αγγλικών, γαλλικών και λατινικών), οι οποίοι αποτελούν σύνολο καθιε-ρωμένων όρων της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας, αλλά και νέων όρων-εννοιών σε διάφο-ρους τομείς, κυρίως της οικονομίας. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει ...
Συγγραφέας :
Σεβαστίδης Χαράλαμπος Θ.
Τιμή: € 25,82   € 23,24
Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Δίκαιο και ηθική, Η διαίρεση του δικαίου, Οι πηγές του δικαίου, Διακρίσεις και μέθοδοι ερμηνείας των κανόνων δικαίου, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, Εισαγωγή, Τα υποκείμενα των εννόμων σχέσεων-γενικές παρατηρήσεις, Τα φυσικά πρόσωπα, Τα νομικά πρόσωπα, Το δικαίωμα, Διακαιοπραξίες, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, Εισαγωγή, Έννοια και είδη ενοχών, Αστική ευθύνη, Παραγωγή των ενοχών, Ομαλή εξέλιξη της ενοχής, Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, Ειδικότερες αρχές που ισχύουν στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, Ποινική ρήτρα και αρραβώνας, Μεταβίβαση της ενοχής-εκχώρηση και αναδοχή χρέους, Η απόσβεση της ενοχής, ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, Εισαγωγή, ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εισαγωγή, Τα πράγματα, Η νομή, Η κυριότητα, Οι δουλειές, Η εμπράγματη ασφάλεια, Συστήματα δημοσιότητας των εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα, ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, Εισαγωγή, Η μνηστεία, Ο γάμος, Το σύμφωνο συμβίωσης Η ιατ...
Συγγραφέας :
Σταθόπουλος Φώτης Γ.
Τιμή: € 85,00   € 76,50
Είναι ένας τόμος με DVD και περιλαμβάνει: 1) Σύνοψη της επιστήμης για την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. 2) Τη νομοθεσία που διέπει το περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα αποτελέσματα της ατζέντας COP21, αλλά και των τριών νόμων της Ελληνικής Νομοθεσίας του περιβάλλοντος: Το Νόμο 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το Νόμο 4014/2011 και τις Κ.Υ.Α. (κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) 1958/2012 και 69269/5387/1990 για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα στους ανωτέρω νόμους και Κ.Υ.Α.