Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Νομικά

 
Συγγραφέας :
Ζήσης Αχιλλέας Κ.
Τιμή: € 32,00  
H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες ενός εξαμήνου, και ειδικότερα Α 2013, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 30.6.2013 Αναλυτικά: 1. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 04/2012 Αριθμ. Α2 -1145 (ΦΕΚ Β΄ 3313/12.12.2012) Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του. 2. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/18.4.2013), "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις". Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα υδατοδρόμια, στα οποία εξυπηρετούνται πτήσεις δημόσιων αερομεταφορών, γενικής αεροπορίας, και αεροπορικών εργασιών από το Δημόσιο, από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου ή δευτέρου βαθμού, από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από ενώσεις προσώπων, καθώς και από φυσικά πρόσωπα. Και στη συνέχεια στο άρθρο 53 αναφέρονται οι π...
Συγγραφέας :
Ευστρατίου Παύλος - Μιχαήλ Ε.
Τιμή: € 18,00  
Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο (όπως και τα άλλα εθνικά διοικητικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου εφαρμόζεται όχι μόνο το εθνικό δίκαιο, αλλά και το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά το ελληνικό διοικητικό δίκαιο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διέπεται σε μεγάλο βαθμό από μια έντονη εσωστρέφεια που δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο και τη θέση του στο όλο οικοδόμημα του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Την ανάγκη μιας τέτοιας εξωστρεφούς ευρωπαϊκής προσέγγισης - που να κινείται πέρα από μια απλή επιλεκτική νομική σύγκριση - επιχειρεί να καλύψει η παρούσα συστηματική ανάλυση των βασικών θεσμών και αρχών του σύγχρονου ελληνικού ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου. Το έργο περιλαμβάνει πέντε ενότητες, στις οποίες αναλύονται οι γενικές αρχές του ελληνικού διοικητικού δικαίου, η οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης κα...
Συγγραφέας :
Μουστραΐρα Ελίνα Ν.
Τιμή: € 14,00  
Χρησιμοποιούνται συχνά όροι όπως "μεταφύτευση" ή "δανεισμός" ή "αντιγραφή" δικαίου, οι οποίοι στην ουσία αποτυπώνουν τις επιρροές που έχουν υποστεί και που συνεχίζουν να υφίστανται τα δίκαια, εκούσια ή ακούσια. Αυτές οι επιρροές μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους. Το Συγκριτικό Δίκαιο, η προσπάθεια ανεύρεσης των ομοιοτήτων και των διαφορών των δικαίων του κόσμου, αλλά και εντοπισμού των αιτίων αυτών των ομοιοτήτων και των διαφορών και κατανόησης του πώς και γιατί εξελίχθηκαν τα διάφορα δίκαια κατά τον τρόπο που εξελίχθηκαν, ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τις επιρροές αυτές, στον χρόνο και στον χώρο. Η συγγραφέας, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει, κατ' αρχάς, τη σύγχρονη πορεία του Συγκριτικού Δικαίου, αναλύοντας επιχειρήματα υπέρ και κατά προτεινόμενων μεθόδων, μιλώντας για την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής έρευνας, αναγκαιότητα που αναγνωρίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συγκριτικολόγων, και αναδεικνύοντας τον πλούτο των συχνότατα πλέον χρησιμοποιούμενων εννοιών των νομ...
Συγγραφέας :
Κορνηλάκης Άγγελος
Τιμή: € 28,00  
Η επικαρπία είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον εμπράγματο δικαίωμα, αφού συγκεντρώνει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που δεν συναντώνται, τουλάχιστον σε αυτή τη σύνθεση, σε κανένα άλλο εμπράγματο δικαίωμα. Έτσι, αφενός η επικαρπία είναι το δικαίωμα με τις ευρύτερες εξουσίες μετά την κυριότητα, αφετέρου έχει το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από όλα τα άλλα εμπράγματα δικαιώματα - συμπεριλαμβανομένης και της κυριότητας -, αφού αντικείμενό της μπορεί να είναι πράγματα, δικαιώματα, αλλά και περιουσιακά σύνολα. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να προσφέρει μία συνολική εικόνα του θεσμού της επικαρπίας βασιζόμενη στην ανάλυση των συμφερόντων των μερών καθώς και των προβλημάτων που δημιουργεί η διάσπαση των εξουσιών της κυριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στις δύο βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν και διακριτικά γνωρίσματα της επικαρπίας, την αρχή της διατήρησης της ουσίας και του οικονομικού προορισμού του αντικειμένου της επικαρπίας και την αρχή του αμεταβιβάστου, η εξειδίκευση των οποίων ανάλογα με το α...
Συγγραφέας :
Κουκιάδης Ιωάννης Δ.
Τιμή: € 88,00  
Η θεματική του έργου καλύπτει στο πρώτο μέρος τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζομένων και εργοδοτών (σύσταση, λειτουργία, διάλυση), την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και των συνδικαλιστικών στελεχών. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο κεντρικό πρόβλημα της συλλογικής αυτονομίας και στη διαρκή σύγκρουσή της με τις νομοθετικές παρεμβάσεις, στα μέσα υλοποίησής της με τις ΣΣΕ, τις συλλογικές ενοχικές συμφωνίες και τους κανονισμούς εργασίας. Η όλη θεματική ολοκληρώνεται με αναφορά στις συλλογικές διαφορές ή διαφορές συμφερόντων, με τις ιδιαιτερότητες που περιέχει η δικαστική επίλυσή τους, στους τρόπους ειρηνικής επίλυσης με συλλογικά μέσα (συμφιλίωση, μεσολάβηση, διαιτησία) και κλείνει με τις ρυθμίσεις για την δυναμική επίλυσή τους, όπου κορυφαία θέση έχει το δικαίωμα απεργίας.
Συγγραφέας :
Κορνηλάκης Πάνος Κ.
Τιμή: € 58,00  
Η δεύτερη έκδοση του παρόντος τόμου, ενημερώνει το έργο βιβλιογραφικά, νομολογιακά αλλά και νομοθετικά. Ταυτόχρονα επανεξετάζονται, υπό το φως και των νέων αυτών δεδομένων, πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα, με επιδίωξη την συμμετοχή στους σύγχρονους θεωρητικούς προβληματισμούς, ώστε να αποβεί και η παρούσα έκδοση χρήσιμη στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή του δικαίου. Ο δεύτερος αυτός τόμος περιλαμβάνει την ύλη δύο σημαντικότατων από θεωρητική και πρακτική άποψη συμβάσεων, της μίσθωσης πράγματος και της σύμβασης έργου. Τέλος, περιλαμβάνεται αναλυτικό ευρετήριο όρων. Ειδικότερα αναλύονται: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ: Έννοια και νομική φύση - Διακρίσεις - Οικονομική και κοινωνική λειτουργία - Ιδιαίτερες μορφές μίσθωσης πράγματος - Η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) - Η προστασία της "οικογενειακής στέγης" - Το περιεχόμενο της σύμβασης - Οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή - Οι υποχρεώσεις του μισθωτή - Η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων από τη μισθωτική σύμβαση- Η επιτρεπόμενη παραχώρηση της χρήσης το...
Συγγραφέας :
Ζερδελής Δημήτρης
Τιμή: € 80,00  
Συγγραφέας :
Συμεωνίδου - Καστανίδου Ελισάβετ
Τιμή: € 22,00  
Σε αυτό το μικρό βιβλίο συγκεντρώνονται 7 μελέτες. Το κοινό τους θέμα είναι η κρατική αυθαιρεσία και η ποινική της αντιμετώπιση, όταν διακυβεύονται σημαντικές ατομικές ελευθερίες και η ίδια η αξία του ανθρώπου. Αφορμή για την κοινή τους αυτή δημοσίευση ήταν η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Zontul κατά Ελλάδας, που παρουσιάζεται στο τέλος του βιβλίου, και οδήγησε για μια ακόμα φορά σε καταδίκη της χώρας μας για παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ. Αυτή τη φορά όμως όχι εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης -ή ορθότερα όχι μόνο εξαιτίας αυτών- αλλά και επειδή τα ποινικά μας δικαστήρια δεν μπόρεσαν να κάνουν ορθό χαρακτηρισμό της αξιόποινης συμπεριφοράς και να επιβάλουν στους δράστες των βασανιστηρίων ποινή ανάλογη προς τη βαρύτητα της πράξης τους. Παράλληλα, τα δικαιώματα του θύματος για ενημέρωση και συμμετοχή στη δίκη πλήρως αγνοήθηκαν. Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι ακριβώς να συμβάλει στην ορθή εφαρμογή του νόμου.
Συγγραφέας :
Δέγλερης Παναγιώτης
Τιμή: € 38,00  
Η ψήφιση του Ν. 3886/2010 με σκοπό την εναρμόνιση προς τη νέα "δικονομική" Οδηγία 2007/66, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων. Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η θεωρητική ανάλυση, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του Ν. 3886/2010 κατά το χρονικό διάστημα των τριών ετών που μεσολάβησε από την εφαρμογή του μέχρι σήμερα. Η ύλη του βιβλίου είναι κατανεμημένη ως εξής: Στην Εισαγωγή γίνεται αναφορά στις "δικονομικές" Οδηγίες 89/667/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ, ως και στη διαδρομή τους μέχρι σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τροποποίησή τους από την Οδηγία 2007/66 και στην "ιστορία" ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό δίκαιο. Στη συνέχεια, στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου, που αποτελεί και το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, αναπτύσσονται διεξοδικά οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. Η ανάπτυξη γίνεται με τη μορφή της κατ' άρθρο θεωρητικής ανάλυσης, βασισμένης απόλυτα στα ν...
Συγγραφέας :
Κράνης Δημήτριος Γ.
Τιμή: € 15,00  
Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι αυτή που ο δικαστής θα κληθεί να εφαρμόσει, τις περισσότερες συγκριτικά φορές, αφού τα ασφαλιστικά μέτρα καλύπτουν το έλλειμμα στη γρήγορη και αποτελεσματική παροχή οριστικής δικαστικής προστασίας. Ενδέχεται η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων να είναι ξεπερασμένη από τα πράγματα, αν καθυστερήσει η έκδοσή της ή το συνηθέστερο αν οι συνθήκες δεν επιτρέψουν να οριστεί σύντομη δικάσιμος για την εκδίκαση της σχετικής αίτησης. Ανακύπτει έτσι ανάγκη για παροχή έννομης προστασίας και πριν από την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων που καλύπτεται με το θεσμό της προσωρινής διαταγής. Τα σχετικά με την προσωρινή διαταγή ζητήματα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν τη διαδικασία, τη φύση και τις συνέπειες από την παράβασή της αποτελούν την πρώτη από τις ενότητες που συνθέτουν τον παρόντα τόμο. Η δεύτερη ενότητα του τόμου έχει αντικείμενο την ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, που συνιστά την κύρια μορφή κατάλυσής τους, ενώ στην τρίτη ενότ...
Συγγραφέας :
Κυβέλος Σωτήριος Κ.
Τιμή: € 34,00  
Με την παρούσα μελέτη ερευνάται, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, το σύστημα των ενδικοφανών προσφυγών, όπως αυτό εμφανίζεται και λειτουργεί στην ελληνική έννομη τάξη. Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η θέση και η λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής στο ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο, αναλύονται, ειδικότερα, οι κανόνες που τη διέπουν και επιχειρείται η εξαντλητική καταγραφή των περιπτώσεων της συγκεκριμένης προσφυγής που απαντούν στο ελληνικό δίκαιο. Το δεύτερο μέρος αφορά τη διαπλοκή της ενδικοφανούς προσφυγής με τη διοικητική δίκη και τη σχέση της με τα ένδικα βοηθήματα. Η συνολική αποτίμηση του θεσμού των ενδικοφανών προσφυγών και του πλούσιου νομολογιακού υλικού αναδεικνύει το ελληνικό μοντέλο "υποχρεωτικής διοικητικής προσφυγής", το οποίο έχει δεχθεί σημαντικές επιρροές από τις αντίστοιχες διοικητικές προσφυγές της γαλλικής και της γερμανικής έννομης τάξης. Η μελέτη εκπονήθηκε σε μία περίοδο όπου η συζήτηση στην ελληνική έννομη τάξη για τη ρι...
Συγγραφέας :
Κική Γιάννα Π.
Τιμή: € 24,00  
Μια χρήσιμη συλλογή μελετών καθώς τα θέματα που περιέχει δεν έχουν τύχει νεότερης επεξεργασίας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, εκτός από το κομμάτι του διαδικτυακού τόπου. Οι μελέτες αυτές γράφηκαν, σε μια πρώτη μορφή, στην διάρκεια της δεκαετίας του ενενήντα. Την έκδοσή τους υπό ενιαίο θεματικό διάγραμμα συνοδεύουν, σχολιασμένα και επεξεργασμένα, τα βασικά νομικά κείμενα, που αναφέρονται στο δίκαιο της πληροφόρησης, με ενημέρωση έως το 2000. Ο εκλιπών ακαδημαϊκός Αριστόβουλος Μάνεσης μου έκανε την εξαιρετική τιμή να προλογίσει και να διορθώσει το βιβλίο.
Συγγραφέας :
Παπαστερίου Δημήτριος Η.
Τιμή: € 120,00  
Το Κτηματολογικό Δίκαιο, ένας νέος κλάδος του Εμπράγματου Δικαίου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενδιαφέρει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για τα ακίνητά του. Χαρακτηριστικά του έργου είναι η διεξοδική ανάλυση των κανόνων του Κτηματολογικού Δικαίου, η πλουσιότατη αναφορά της νομολογίας (με ένταξη αποσπασμάτων δικαστικών αποφάσεων στα εξεταζόμενα θέματα), η παράθεση των απόψεων της θεωρίας (πλήρης σχετική βιβλιογραφία) και η κριτική προσέγγισή τους, καθώς και η εν γένει αντιμετώπιση των κτηματολογικών διαφορών σε εξωδικαστικό και δικαστικό επίπεδο. Η ανάπτυξη του έργου αρχίζει με την Εισαγωγή, με αναφορά στην κτηματολογική έννομη σχέση, τα κτηματολογικά όργανα, του κτηματολογικούς όρους και τις επιδράσεις του Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο. Ακολουθεί το Δεύτερο Μέρος, στο οποίο υπάρχουν αναπτύξεις για την κτηματογράφηση (ν. 2308/1995), με έμφαση όχι μόνο στα πορίσματα της νομολογίας και της θεωρίας, αλλά και στις σχέσεις της Κτηματογραφήσεως στο στάδιο λειτουργούντος Κτηματολ...
Συγγραφέας :
Μπιτζιλέκης Νικόλαος Ε.
Τιμή: € 34,00  
Η δέκατη τέταρτη έκδοση του βιβλίου των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, έχει επεξεργαστεί τις νέες νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στον χώρο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, αλλά και τις διάφορες επιστημονικές απόψεις σε θεωρία και νομολογία. Ειδικότερα, σε αντίστοιχες παραγράφους πραγματεύεται: Κλοπή - Κλοπή χρήσης μεταφορικού μέσου - Υπεξαίρεση - Υφαίρεση - Ληστεία - Παρασιώπηση ανεύρεσης - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας - Ικανοποίηση του παθόντος κατ' άρθρο 384 ΠΚ.
Συγγραφέας :
Tushnet Mark
Τιμή: € 14,91   € 13,42
Από την κριτική ανάλυση του δικαίου ο Tushnet έχει κρατήσει ιδίως τη σημασία του "πλαισίου" (context) του δικαίου, δηλαδή του ευρύτερου πολιτικού, κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται το δίκαιο. Αυτό όμως που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον χαρακτηρίζει είναι η προέχουσα σημασία που αποδίδει στο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή στη λειτουργία του πολιτικού και ιδίως του κομματικού συστήματος για την κατανόηση του συνταγματικού δικαίου. Ο Tushnet εμφανίζεται με τρία διαφορετικά επιστημονικά πρόσωπα, που καθένα τους αποδίδει μια πτυχή της ευρύτερης θεώρησής του για το δίκαιο και το σύνταγμα. Ενδιαφέρεται καταρχάς για τη συνταγματική ιστορία και την ιστορία του συνταγματικού δικαίου. Ενδιαφέρεται επίσης για το συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο. Ενδιαφέρεται, τέλος, για το συνταγματικό δίκαιο που παράγεται στο πεδίο της πολιτικής από το νομοθέτη και την κυβέρνηση, πέραν δηλαδή του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και "έξω από τα δικαστήρια". Με τον τρ...
Συγγραφέας :
Κόρσος Δημήτριος Ι.
Τιμή: € 36,00  
Συγγραφέας :
Saviano Roberto
Τιμή: € 19,87   € 17,88
Το εκδοτικό γεγονός της χρονιάς, το βιβλίο που κατάφερε να τρομάξει τη Μαφία, είναι έργο του μόλις 29χρονου Ναπολιτάνου Ρομπέρτο Σαβιάνο. Τα "Γόμορρα" αποτελούν την τοιχογραφία της Νάπολης, μιας πόλης όπου κυριαρχεί και γιγαντώνεται ανεξέλεγκτα το οργανωμένο έγκλημα. Σ' αυτήν τη συναρπαστική αφήγηση, που συνδυάζει αριστουργηματικά τη λογοτεχνία με τους κώδικες του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, η Καμόρρα παρουσιάζεται ως μια λερναία ύδρα που δεν περιορίζεται στις παράνομες επιχειρήσεις, αλλά διαφεντεύει τις καρδιές των ανθρώπων, μετατρέποντας τη ζωή τους σε κόλαση: η Μαφία επηρεάζει όλες τις συλλογικές και ατομικές εκδηλώσεις, ροκανίζοντας την ήδη διάτρητη δημοκρατία. Ο συγγραφέας, αφού περιπλανήθηκε με τη βέσπα του στους δρόμους της Νάπολης, διαπίστωσε πως οι δραστηριότητες της Μαφίας δε σχετίζονται μόνο με το εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Οι επιχειρήσεις της καλύπτουν τομείς όπως οι οικοδομικές επιχειρήσεις και οι απομιμήσεις ρούχων υψηλής ραπτικής, ενώ οι επενδύσεις της εκτείνονται σε...
Συγγραφέας :
Παρασκευόπουλος Νίκος Α.
Τιμή: € 55,00  
Το βιβλίο των Ν. Παρασκευόπουλου (Καθηγητή Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ) και Κ. Κοσμάτου (Λέκτορα Εγκληματολογίας ΔΠΘ-Δικηγόρου) "Ναρκωτικά" περιλαμβάνει την κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 4139/2013 για τα ναρκωτικά, ο οποίος συνιστά ένα τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα νομοθέτημα. Η ερμηνεία καλύπτει επίσης όλα τα συναφή με το θέμα ποινικού (ουσιαστικού-δικονομικού) και σωφρονιστικού δικαίου. Όπως και στα προηγούμενα έργα των δύο συγγραφέων η ανάλυση αξιοποιεί διεξοδικά την διαθέσιμη νομολογία και θεωρία, συσχετίζοντας πλέον αυτές με το νέο νομοθετικό κείμενο και επισημαίνοντας όπου χρειάζονται διαφορές. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας νομοθεσίας είναι η αποσαφήνιση των ρυθμίσεων για τη διακίνηση και οι καινοτομίες οι σχετικές με την διάγνωση της εξάρτησης από ναρκωτικά και την εισαγωγή εναλλακτικών μέτρων απεξάρτησης. Η ενασχόληση των συγγραφέων με τα σχετικά θέματα (του Ν. Παρασκευόπουλου με την διοίκηση του ΚΕΘΕΑ, αμφοτέρων με το νομοπαρασκευαστικό έργο που κατέληξε στο Ν. 4139/2013) επ...
Συγγραφέας :
Αρβανιτάκης Πάρις Σ.
Τιμή: € 45,00  
Τα 40 θέματα του βιβλίου καλύπτουν με συστηματική σειρά και περίπου ισόρροπα όλη την έκταση του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Δικαστικές προϋποθέσεις - Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές - Εκκρεμοδικία-Δεδικασμένο - Σύνθετες δίκες - Αγωγή και άμυνα εναγομένου - Δίκαιο αποδείξεως (γενικές αρχές) - Μέσα αποδείξεως - Ανακοπή ερημοδικίας - Έφεση - Τριτανακοπή - Αναψηλάφηση - Αναίρεση - Αναγκαστική εκτέλεση (γενικό και ειδικό μέρος). Σε κάθε θεματική ενότητα προτάσσεται η βασική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρατίθεται το κείμενο της ασκήσεως ή της αποφάσεως που αποτελεί τη βάση των αναπτύξεων, ακολουθούν οι κρίσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις και η αναφορά στη συναφή με το θέμα νομολογία, και, τέλος, αναπτύσσονται αναλυτικά τα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα με παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία. Έτσι τα θέματα αποκτούν εκείνη τη σύνθετη μορφή, με την οποία εμφανίζονται συνήθως τα προβλήματα στη νομική πράξη. Το βιβλίο απο...
Συγγραφέας :
Παυλόπουλος Προκόπης Β. 1950-
Τιμή: € 17,00   € 15,30
Η έννομη τάξη στο σύνολό της, ιδίως δε ο βασικός εκείνος πυλώνας της που συντίθεται από τους κανόνες του δημόσιου δικαίου, αποστεώνεται κανονιστικώς στο "Λαβύρινθο" της βαθειάς οικονομικής κρίσης. Στα έγκατά του παραμονεύει ο νεοφιλελεύθερος "Μινώταυρος" της "απορρύθμισης". Η ελληνική έννομη τάξη βιώνει αυτή τη ζοφερή εμπειρία μεσ' από την "ξυνωρίδα" αφενός της, "μνημονιακής κοπής", νομοθεσίας και αφετέρου του νομολογιακής προέλευσης "νεφελώδους" δημοσιονομικού δημόσιου συμφέροντος, που πλήττουν ευθέως "εμβληματικά" δικαιώματα του ανθρώπου. Εν τέλει δε την ίδια την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Κάπως έτσι ο θεσμικός "Θησέας" καλείται να υπερασπισθεί ό,τι έχει απομείνει πρωτίστως από το δικαίωμα αίτησης και παροχής δικαστικής προστασίας, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και τα εν γένει κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή το κοινωνικό κράτος δικαίου, την ώρα μάλιστα που οι πρώτες εκρήξεις της κοινωνικής αποσύνθεσης ακούγονται πια απειλητικές.