Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Γραμματική

 
Συγγραφέας :
Μπέλα Σπυριδούλα
Τιμή: € 20,80   € 18,72
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, καθώς και την εφαρμογή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Ειδικότερα, εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας του μαθητή, η θεωρία της Καθολικής Γραμματικής του Noam Chomsky, οι αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, ο ρόλος των εξωτερικών παραγόντων στη γλωσσική κατάκτηση και οι σύγχρονες μεθοδολογίες διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διδάξουν ή διδάσκουν ήδη την ελληνική ή άλλη γλώσσα ως δεύτερη, σε ερευνητές και φοιτητές του κλάδου της γλωσσολογίας και άλλων συναφών επιστημών (ψυχολογία, παιδαγωγική, κοινωνιογλωσσολογία κ.ά.), αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το φαινόμενο της γλώσσας και την κατάκτησή της.
Συγγραφέας :
Αλεξανδράκης-Καραγιάννης-Ραπτό
Τιμή: € 17,50   € 15,75
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Παπαναστασίου Β Γιάννης
Τιμή: € 23,40   € 21,06
Συγγραφέας :
Παπαναστασίου Β Γιάννης
Τιμή: € 22,32   € 20,09
Άμεσα διαθέσιμο
Ποιο είναι το σωστό; Γιατί; - εξίμισι ή εξήμισι; - σιντριβάνι ή συντριβάνι; - αποθαρρημένος ή αποθαρρυμένος; - ασπρόρουχα ή ασπρόρρουχα; - Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή Μετσόβειο Πολυτεχνείο; Γιατί γράφεται έτσι; - Γιατί τα ρήματα αμείβω και αλείφω γράφονται με ει, ενώ τα ουσιαστικά η αμοιβή και η αλοιφή με οι; - Γιατί οι λέξεις λατρεία και πορεία γράφονται με ει, ενώ οι παρασύνθετες φυσιολατρία και αεροπορία με ι; - Γιατί η θεραπεία και η φυσιοθεραπεία γράφονται με ει, ενώ η λατρεία με ει και η φυσιολατρία με ι; - Γιατί τα ρήματα ανατέλλω και προβάλλω γράφονται με 2λλ, ενώ η ανατολή και η προβολή με 1λ; - Γιατί το άρρωστος γράφεται με 2ρρ, ενώ το εύρωστος με 1ρ; - Πότε θα χρησιμοποιήσουμε το ρήμα χαιρέτισα και πότε το χαιρέτησα; - Το ρήμα είναι κοιμίζω και κοιμάμαι· το παράγωγο ουσιαστικό η Κοίμ...ση θα γραφεί με ι ή με η; - Γιατί το παίρνω γράφεται με αι, ενώ το περνώ με ε; - Γιατί η πλατεία γράφεται με ει, ενώ η πλατιά με ι; - Γιατί η φτώχεια γράφεται με ει, ενώ η φτωχιά...
Συγγραφέας :
Βασιλάτος Κωνσταντίνος
Τιμή: € 18,00   € 16,20
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Κατσούδα Γεωργία
Τιμή: € 14,10   € 12,69
Άμεσα διαθέσιμο
Το παρόν εγχειρίδιο Γραμματικής αποτελεί μια μικρή, πρακτική αλλά και πλήρη γραμματική, η οποία απευθύνεται: - σε μαθητές - σε σπουδαστές - και σε κάθε αναγνώστη που ασχολείται με τη γλώσσα. Η μικρή πρακτική Γραμματική στηρίζεται στη σχολική Γραμματική, αξιοποιεί το υλικό από σύγχρονες Γραμματικές, λεξικά και άλλα γλωσσικά βοηθήματα της Νέας Ελληνικής και παραπέμπει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για κάθε πληροφορία που δίνεται. Σε αυτή τη Γραμματική παρατίθενται: - κλιτικά παραδείγματα για όλα τα κλιτά μέρη του λόγου - παρατηρήσεις και σχόλια για το σχηματισμό και τη χρήση όλων των μερών του λόγου - επίμετρο με θέματα που προβληματίζουν τον αναγνώστη (στίξη, κανόνες του μονοτονικού συστήματος, θέματα ορθογραφίας κ.ά.). Έτσι, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα -αξιοποιώντας το εκτενές ευρετήριο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου- να βρίσκει απαντήσεις σε προβλήματα μορφολογίας και σε θέματα του γραπτού λόγου.
Συγγραφέας :
Μπαμπινιώτης Γ.-Κλαίρης Χρήστο
Τιμή: € 61,10   € 54,99
Άμεσα διαθέσιμο
Μια νέα γραμματική για όλους: επικοινωνιακή προσέγγιση, γραμματική, σύνταξη και χρήση με χιλιάδες παραδειγμάτων. Όλη η πολυμορφία και η δυναμική της Ελληνικής για μια δημιουργική χρήση της. Η "Γραμματική" που λύνει απορίες. Σε συνεργασία με τους Α. Μόζερ - Αικ. Μπακάκου-Ορφανού - Στ. Σκοπετέα.