Κατηγορίες Βιβλία

Comics
Γενικά βιβλία
Εκπαίδευση-Γλώσσα
Εφαρμοσμένες επιστήμες
Θρησκεία
Ιστορία. Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Κοινωνικές επιστήμες
Λογοτεχνία
Ξενόγλωσσα Εκπαιδευτικά
Παιδικά
Σχολικά Βιβλία (Διόφαντος)
Σχολικά Βοηθήματα
Φιλοσοφία. Παραφυσικά φαινόμενα. Ψυχολογία
Φυσικές και θετικές επιστήμες
 

Β' Γυμνασίου

 
Συγγραφέας :
Αθανασόπουλος Βασίλης Ε.
Τιμή: € 18,00  
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στο σχολικό βιβλίο. Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν τον καθηγητή τους στη σχολική τάξη και διαβάσουν παράλληλα το βιβλίο αυτό, θα κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες που εισάγονται σε κάθε ενότητα και θα μάθουν τον τρόπο λύσης των αντίστοιχων ασκήσεων. Έτσι θα αποκτήσουν γερές βάσεις στα Μαθηματικά και θα βελτιώσουν την επίδοσή τους στο μάθημα.
Συγγραφέας :
Κάππου Ιωάννα - Νάζαρη Χριστίν
Τιμή: € 13,90   € 12,51
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Καλαβρουζιώτου Δήμητρα
Τιμή: € 12,70  
Φίλη μαθήτρια, Φίλε μαθητή Το συγκεκριμένο βιβλίο στόχο έχει να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις των ασκήσεων παραγωγής λόγου που εντάσσονται στο σχολικό βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου. Ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και τα θέματα ανάπτυξης που αυτό προτείνει, θεωρήσαμε καλό να εντάξουμε στο συγκεκριμένο βοήθημα τα εξής: - Πληροφορίες για έννοιες και φαινόμενα που το σχολικό βιβλίο εξετάζει, με στόχο να σε κατατοπίσουμε πληρέστερα πάνω σ' αυτά. - Πίνακες λεξιλογίου όπου δίνονται οι ερμηνείες, συνώνυμα, αντώνυμα και ομόρριζα λέξεων σχετικών με το θέμα της κάθε ενότητας και οι οποίοι συνοδεύονται από σχετικές ασκήσεις. - Αναπτυγμένα θέματα και παραγράφους στα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις τον τρόπο οργάνωσης της σκέψης και να πάρεις ιδέες, προκειμένου να κατασκευάσεις το δικό σου κείμενο. - Κείμενα με ασκήσεις για να έρθεις σε επαφή με διαφορετικά είδη γραπτού λόγου, από τα οποία μπορείς να αντλήσεις και σχετικές με τα θέματα παραγωγής λό...
Τιμή: € 6,50   € 5,85
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θέλει να δείξει, καταρχάς, τον τρόπο που κινείται η σκέψη μέσα από θέσεις και αντιθέσεις, τις οποίες καλείσαι εσύ, ως μαθητής, να καταγράψεις ή να αναπτύξεις σε διάφορα κείμενα παρουσίασης των απόψεών σου και, κατά δεύτερο λόγο, να σε ενημερώσει για τη μέθοδο με την οποία επισημαίνονται οι αδυναμίες ενός κειμένου είτε από εσένα τον ίδιο είτε από έναν διορθωτή. Σε αυτή την προσπάθεια το βιβλίο αυτό έρχεται να σε βοηθήσει με: - Οδηγίες για την παραγωγή λόγου μέσα σε κείμενα (ανάγνωση και κατανόηση του θέματος, τρόπος δόμησης σχεδιαγράμματος με ερωτήσεις, τρόπος συλλογής επιχειρημάτων, μέθοδοι σύνδεσης φράσεων και παραγράφων). - Υποστηρικτικό υλικό, με ιδέες και επιχειρήματα για την απάντηση σε θέματα αντίστοιχα των θεματικών ενοτήτων του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου. - Κείμενα που αναφέρονται στα θέματα των ενοτήτων του σχολικού βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου και προκαλούν προβληματισμούς και σκέψεις που συμβάλλουν άμεσα στη διαμόρφωση και στη διατ...
Συγγραφέας :
Μπάρλας Αναστάσιος
Τιμή: € 21,70   € 19,53
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ τάξης Γυμνασίου και είναι γραμμένο σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Περιέχει: - Αναλυτική θεωρία. - Παρατηρήσεις στη θεωρία, στις οποίες στηρίζονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων και οι λύσεις των ασκήσεων. - Μεθοδολογία και Σχόλια για τη λύση ασκήσεων. - Λυμένες ασκήσεις, ως υποδείγματα τρόπου λύσης. - Ασκήσεις για λύση. - Θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα των γνώσεων που πρέπει να έχει ο μαθητής, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των εξετάσεων. - Διαγωνίσματα ανά διδακτική ενότητα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν: - Οι λύσεις των ασκήσεων για λύση του βιβλίου αυτού . - Οι λύσεις των ασκήσεων για λύση του σχολικού βιβλίου.
Συγγραφέας :
Μπέλσης Κωνσταντίνος
Τιμή: € 12,20   € 10,98
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο "Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία" είναι ένα συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για το νέο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. Απευθύνεται στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό και επιχειρεί να παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο την ύλη που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο. Απώτερος στόχος είναι να παρουσιαστεί η ιστορική ανασύνθεση ως αποτέλεσμα τόσο της κριτικής επεξεργασίας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών όσο και βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται: - Καθορισμός των διδακτικών στόχων. - Αφόρμηση και σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. - Προσδιορισμός του περιεχομένου ιστορικών όρων. - Οργάνωση του πληροφοριακού υλικού και ιστορική ανασύνθεση με ταυτόχρονη αξιοποίηση/ανάλυση του υποστηρικτικού υλικού (εικόνες, χάρτες, πρωτογενείς ή δευτερογενείς γραπτές πηγές). - Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. - Συμπληρωματικά κείμενα - ασκήσεις. - Διαθεματική προσέγγιση της ενότητας, αξι...
Συγγραφέας :
Ασλανίδης Αρης
Τιμή: € 16,10   € 14,49
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για το σχολικό βιβλίο της Γεωλογίας - Γεωγραφίας Β΄ Γυμνασίου και είναι ένα ιδιαίτερα πλήρες και λειτουργικό εργαλείο μελέτης τόσο του Βιβλίου Μαθητή όσο και του Τετραδίου Εργασιών του μαθήματος. Δημιουργήθηκε με αγάπη και ενδιαφέρον για τα παιδιά που βρίσκονται στην Β΄ τάξη του Γυμνασίου, με την επιδίωξη να τους προσφέρει: - αξιόπιστη και έγκυρη στήριξη ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις σχολικές τους υποχρεώσεις για το μάθημα της Γεωλογίας-Γεωγραφίας. - τη δυνατότητα για ουσιαστική μάθηση της ύλης που θα διδαχθούν. Επίσης, απευθύνεται τόσο στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν παιδιά αυτής της τάξης όσο και στους γονείς με σκοπό να ενισχύσει εποικοδομητικά το διδακτικό τους έργο και την προσπάθεια βοήθειας των παιδιών, αντίστοιχα. Καθένα από τα μαθήματα του βιβλίου αναπτύσσεται με τον ακόλουθο τρόπο: - Μαθαίνω τα κύρια σημεία (κείμενο μικρής έκτασης με σημαντικές παραμέτρους του μαθήματος). - Μελετώ με ερωτήσεις (ανάπτυξη του μαθή...
Συγγραφέας :
Καλαϊτζίδης Θ. Δημήτρης
Τιμή: € 14,40   € 12,96
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει: - Ερμηνεία για όλες τις λέξεις-κλειδιά κάθε μαθήματος - Το μάθημα με λίγα λόγια - Ερωτήσεις-απαντήσεις για την πλήρη κατανόηση του μάθηματος - Απαντήσεις στις ερωτήσεις-δραστηριότητες του Βιβλίου του Μαθητή - Συμπληρωματικές ασκήσεις - Απαντήσεις στις ερωτήσεις-δραστηριότητες του Τετραδίου Εργασιών - Ερωτήσεις αξιολόγησης.
Συγγραφέας :
Τούρλος Ιωάννης
Τιμή: € 13,30   € 11,97
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο "Τεχνολογία" αποτελεί μια διαφορετική πρόταση μελέτης για το ομώνυμο μάθημα που διδάσκεται στο Γυμνάσιο και απευθύνεται αφενός στους μαθητές και στις μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου, προκειμένου να τους βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατασκευή του ομαδικού έργου και στη συγγραφή της γραπτής εργασίας, και αφετέρου στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της Τεχνολογίας που καλούνται να διδάξουν το μάθημα, σε πολλές περιπτώσεις σε μια απλή τάξη, προκειμένου να τους διευκολύνει στο δύσκολο έργο τους, δίνοντάς τους ιδέες για ερωτήσεις, τεχνικές διδασκαλίας, διαθεματικές δραστηριότητες, εργασίες κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο περιλαμβάνει: - βασικές έννοιες για την οργάνωση και τους τομείς των παραγωγικών μονάδων - οδηγίες για την εκλογή παραγωγικής μονάδας και τη σύνταξη της γραπτής εργασίας - χρήσιμες ιστοσελίδες και οδηγίες για την αναζήτηση πληροφοριών - εργαλεία, υλικά και τεχνικές για την κατασκευή της μακέτας - σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές παρουσίασης παραγωγικώ...
Συγγραφέας :
Βλάχος Γιάννης
Τιμή: € 16,00   € 14,40
Άμεσα διαθέσιμο
Περιέχει: - Βασικές θεωρητικές γνώσεις - Ερωτήσεις κατανόησης της θεωρίας με απαντήσεις - Χρήσιμες συμπληρωματικές γνώσεις - Ερωτήσεις εμπέδωσης - Απαντήσεις των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου του μαθητή - Φύλλα αξιολόγησης από το βιβλίο του εκπαιδευτικού - Παρατηρώ, προβληματίζομαι, ερμηνεύω - Χημεία παντού - Κριτήρια αξιολόγησης - Εργαστηριακός οδηγός.
Συγγραφέας :
Λάππας Δημήτρης Χ.
Τιμή: € 17,00   € 15,30
Άμεσα διαθέσιμο
- Νεοελληνική έκδοση του κειμένου - Νόημα - Γραμματική, συντακτική ανάλυση - Ερμηνευτικά, πραγματολογικά σχόλια - Απαντήσεις των σχολικών ερωτήσεων - ασκήσεων - Ορισμός των εννοιών του λεξιλογικού πίνακα - Αναλυτική θεωρία ετυμολογικού - γραμματικής - συντακτικού - Σχολιασμός γνωμικών παραθεμάτων του σχολικού βιβλίου - Πρόσθετες ασκήσεις - Πρόσθετες εργασίες από το βιβλίο του εκπαιδευτικού - Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης - Ανάλυση στα παράλληλα κείμενα του σχολικού βιβλίου
Συγγραφέας :
Μαυροκεφάλου Χριστίνα
Τιμή: € 17,50   € 15,75
Άμεσα διαθέσιμο
[...] Το βοήθημα αυτό έχει διαμορθωθεί σύμφωνα με τη δομή του σχολικού βιβλίου, διαιρείται δηλαδή σε 24 ραψωδίες, εκ των οποίων κάποιες εμφανίζονται με τη μορφή περιληπτικών αναδιηγήσεων συντελώντας στην αδιάσπαστη ροή των γεγονότων. - Αρχικά μέσα από τα εισαγωγικά σχόλια γίνεται η παρουσίαση του έργου και των επιμέρους στοιχείων που το συνθέτουν. - Στη συνέχεια αναλύεται η κάθε ραψωδία η οποία εμπεριέχει: - Σύνδεση με τα προηγούμενα - Περιληπτική απόδοση - Νοηματική αναδιήγηση των επιμέρους ενοτήτων - Λεξιλογικά - ερμηνευτικά σχόλια - Πλήρη νοηματική ανάλυση των στίχων - Χαρακτηρισμό προσώπων - Ιδεολογικά στοιχεία - Θρησκειολογικά στοιχεία - Πολιτισμικά στοιχεία - Τεχνική - αισθητική προσέγγιση με παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου των εννοιών - Ερωτήσεις εμπέδωσης - Απαντήσεις στις ερωτήσεις - θέματα για συζήτηση ή εργασία του σχολικού βιβλίου - Απαντήσεις στις διαθεματικές δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου - Παράλληλα κείμενα - Κριτήρια αξιολόγησης (από τον πρόλογο...
Συγγραφέας :
Τσουρέας Ευστράτιος
Τιμή: € 18,40   € 16,56
Άμεσα διαθέσιμο
Συγγραφέας :
Μπιτσιάνης Α.-Σαλμαλής Θ.
Τιμή: € 22,70   € 20,43
Άμεσα διαθέσιμο
Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στη δημιουργική προσέγγιση των ανθολογημένων κειμένων του νέου σχολικού εγχειριδίου και στη μύηση των μαθητών στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Η οργάνωση της ύλης συμπορεύεται με τη διάταξη του σχολικού βιβλίου, όμως την εμπλουτίζει με πρόσθετο διδακτικό υλικό, απαραίτητο για την αφομοίωση της γνώσης και την άσκηση της κριτικής ικανότητας του μαθητή.
Συγγραφέας :
Κατσαρέας Πέτρος
Τιμή: € 11,50   € 10,35
Η δράση, το έργο και η διδασκαλία του Ιησού Χριστού αποτελούν αιώνια πηγή ζωής για τον άνθρωπο. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό επιχειρείται, μέσα από την παρουσίαση αποσπασμάτων της Καινής Διαθήκης, να προσεγγίσουν οι μαθητές τις διαχρονικές αξίες και αλήθειες του καινούριου κόσμου που έφερε ο Ιησούς στην ανθρωπότητα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μας, θα μπορέσουν όχι μόνο να γνωρίσουν την ουσία της χριστιανικής διδασκαλίας, αλλά και να απαντήσουν σε θεμελιώδεις ερωτήσεις και αναζητήσεις, που τα απασχολούν για το σκοπό και την αξία της ίδιας της ύπαρξης τους. Το βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα κοπιαστικής προσπάθειας, έχει δομηθεί ανά διδακτική ενότητα ως εξής: - Διδακτικοί στόχοι - Νοηματική απόδοση των κειμένων - Κύρια σημεία - Διευκρινίσεις και πρόσθετα σχόλια - Ερωτήσεις κατανόησης - Απαντήσεις στις ερωτήσεις και τις εργασίες του σχολικού βιβλίου - Δραστηριότητες εμπέδωσης Πιστεύω ότι μαζί με τα επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης και την τράπεζα θεμάτων (κυριότερα θέματα της διδακτ...
Συγγραφέας :
Πρωτοπαπάς Νεκτάριος
Τιμή: € 12,20   € 10,98
Άμεσα διαθέσιμο
Καλώς ήρθες στον κόσμο της χημείας. Έναν κόσμο μαγικό, που θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις πολλά από τα χημικά φαινόμενα που συναντάς καθημερινά γύρω σου. Έχει αναρωτηθεί από ποια σωματίδια αποτελούνται τα υλικά που υπάρχουν στη φύση; Ποιες ιδιότητες των υλικών εκμεταλλευόμαστε για την κατασκευή των διαφόρων αντικειμένων; Ποιες διαδικασίες ακολουθούμε μετά την μετατροπή τους σε νέα υλικά; Γιατί το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα είναι τόσο σημαντικά αέρια; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα για τα οποία θα μάθεις τις απαντήσεις στη χημεία της Β΄ γυμνασίου. Μέσα λοιπόν από το βοήθημα αυτό (όπως και από το αντίστοιχο βοήθημα που έγραψα για τη φυσική της Β΄ γυμνασίου) θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω να κατανοήσεις πλήρως όλες τις νέες έννοιες που θα μάθεις, για να μπορείς να αντεπεξέλθεις με επιτυχία στο διάβασμά σου. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Συγγραφέας :
Συλλογικό Εργο
Τιμή: € 17,00   € 15,30
Άμεσα διαθέσιμο
- Απαντήσεις στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου - Απαντήσεις στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών - Θεωρία γραμματικής - συντακτικού - Πρόσθετες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους - Πρόσθετες εργασίες στην παραγωγή λόγου - Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους