Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Βιομηχανική διοίκηση και κοστολόγηση
Εκδόσεις : Παπασωτηρίου
Τιμή Web : € 48,00   (-10%)   € 43,20
Κατηγορία : Management
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να αποτυπώσει τη μεγάλη εμπειρία των συγγραφέων σε θέματα συστημάτων παραγωγής που διαχειρίζονται δεδομένα τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων, μεθόδων παραγωγής, διαχείρισης ζήτησης, δυναμικότητας γραμμών παραγωγής και κέντρων εργασίας, διαχείρισης υλικών και προμηθειών, προγραμματισμού προϋπολογισμού και ελέγχου παραγωγής, διαχείρισης ποιότητας και συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Συνδυάζει διεξοδικά τα θέματα της παραγωγής με τη λογιστική τους αποτίμηση, η οποία περιλαμβάνει την αποτίμηση των αποθεμάτων, τη λογιστική των κέντρων κόστους και των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (ΓΒΕ), την κοστολόγηση των προϊόντων και των έργων, και περιγράφει τις βασικές διαδικασίες του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού των επιχειρήσεων, καθώς και της διαχείρισης των εντολών αγορών, των εντολών παραγωγής και των παραγγελιών πωλήσεων.

Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τις διοικήσεις και τους εργαζομένους στις ελληνικές επιχειρήσεις, που θέλουν να χρησιμοποιήσουν σωστά και αποδοτικά τις αρχές και τις βέλτιστες πρακτικές της διοίκησης των επιχειρήσεων και της κοστολόγησης, παρουσιάζοντας αφενός τις βασικές θεωρητικές γνώσεις γύρω από αυτά τα θέματα και αφετέρου τις τεχνικές και τις μεθόδους για την πρακτική διαχείρισή τους με τη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ERP.