Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα
Εκδόσεις : Δίσιγμα
Τιμή Web : € 33,00   (-10%)   € 29,70
Κατηγορία : Management
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Με τον δεύτερο αυτόν τόμο του δίτομου έργου "Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα" ολοκληρώνεται η παρουσίαση των μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας που προσφέρονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης στις επιχειρήσεις, ή άλλα οργανωμένα συστήματα, και συναντώνται περισσότερο στην πράξη.
Η ύλη του βιβλίου αναπτύσσεται σε 7 κεφάλαια και 2 παραρτήματα. Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι :
τα δύο είδη προτύπων διαχείρισης αποθεμάτων, οι ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι προβλέψεων, χρονολογικές σειρές, προβλήματα διαδρομών και ροών, τεχνικές δικτυωτής ανάλυσης, μεθοδολογία του δυναμικού προγραμματισμού και πολλά άλλα. Το βιβλίο μπορεί να επιλεγεί ως εισαγωγικό σύγγραμμα για το μάθημα της επιχειρησιακής έρευνας στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων με μαθηματικά πρότυπα και ποσοτικές μεθόδους. Σε κάθε κεφάλαιο η θεωρία έχει περιοριστεί στο ελάχιστο και συνοδεύεται από αρκετά επεξηγηματικά παραδείγματα. Τα κεφάλαιά μπορούν να διαβαστούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα