Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Εκδόσεις : Δίσιγμα
Τιμή Web : € 42,00   (-10%)   € 37,80
Κατηγορία : Οικονομικά Γενικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της επιθυμίας των συγγραφέων να δώσουν ένα σύγγραμμα στα χρηματοοικονομικά παράγωγα που θα μπορεί να εξηγεί το μηχανισμό λειτουργίας τους, τις μεθόδους αποτίμησής τους και τις εφαρμογές τους με ένα απλό και κατανοητό τρόπο. Μέσα από το σύγγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια να απομυθοποιηθούν οι έννοιες που αφορούν τα σύγχρονα αυτά προϊόντα και τις ιδιότητες ή δυσκολίες που τους αποδίδονται, ώστε να είναι ξεκάθαρο στον αναγνώστη ή το φοιτητή ποιος είναι ο ρόλος τους σε ένα επενδυτικό περιβάλλον.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τους βασικούς τύπους παραγώγων, όπως:
- προθεσμιακά συμβόλαια,
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
- δικαιώματα προαίρεσης,
- συμβόλαια ανταλλαγής
και τις πλέον γνωστές μεθόδους αποτίμησής τους, συνοδευμένα από παραδείγματα. Επίσης, εξετάζει και αναλύει τόσο τη λειτουργία τους ως επενδυτικά εργαλεία, όσο και τη χρησιμότητά τους ως μέσα αντιστάθμισης και γενικότερα διαχείρισης του κινδύνου.

Απευθύνεται σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις αγορές παραγώγων και σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων που επιλέγουν σχετικά μαθήματα.