Άμεσα διαθέσιμο

Αποστέλλεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
   
Bookmark and Share
Η Μεγάλη Ιδέα
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Τυπωθήτω
Τιμή Web : € 10,09   (-10%)   € 9,08
Κατηγορία : Μικρά Ασία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Περιέχονται τα κείμενα:

- Πρόλογος
- Η πατρότητα του όρου
- Η αγόρευση του Ιωάννη Κωλέτη
- Πριν και μετά την αγόρευση
- Ο Κριμαϊκός πόλεμος (1853-1856)
- Πολιτικοί συσχετισμοί και κυβερνητική αστάθεια
- Νέες πραγματικότητες
- Η νέα γενιά ανθρώπων
- Η εμφάνιση της συστηματικής Ιστοριογραφίας
- Η εμφάνιση του αντισλαβισμού και η ορθόδοξη Εκκλησία
- Η δεύτερη φάση της ανάπτυξης της εμπορικής ναυτιλίας, οι "απαρχές της εκβιομηχάνισης", τα πρώτα δημόσια έργα

Στο τέλος της δεκαετίας, μια αδύνατη σχέση: Το Risorgimento και η Μεγάλη Ιδέα
- Η "άλλη" Μεγάλη Ιδέα: τα όρια
- Τα νέα προβλήματα
- Ο ρόλος του Πανεπιστημίου
- Η προσπάθεια για την εθνικοποίηση της Μεγάλης Ιδέας
- Η μετακομιδή των οστών του Γρηγορίου Ε'
- Οι "αντίπαλες" φωνές
- Το "Βουλγαρικόν ζήτημα" και η Εξαρχεία
- Ο "γκραικοτουρκισμός"
- Η ληξιαρχική πράξη θανάτου: Αντί για συμπέρασμα