Άμεσα διαθέσιμο

Αποστέλλεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
   
Bookmark and Share
Εκθέσεις για την Α' Γυμν (Κλαδιά)
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Ελληνοεκδοτική
Τιμή Web : € 13,90   (-10%)   € 12,51
Κατηγορία : Α' Γυμνασίου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο "Εκθέσεις για την Α΄ Γυμνασίου" αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου. Επικεντρώνεται στη μεθοδολογία παραγωγής λόγου ή έκθεσης, με στόχο οι μαθητές/-τριες:

- Να κατανοήσουν τη μέθοδο παραγωγής λόγου για περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογία κείμενα και να εξοικειωθούν με τη σύνθεση κειμένων μέσα από υποδειγματικά αναπτυγμένα θέματα.
- Να ανταποκριθούν εύκολα και αποτελεσματικά στις δραστηριότητες παραγωγής λόγου του σχολικού βιβλίου.

Πιο αναλυτικά, το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Μορφοσυντακτικά φαινόμενα με παραδείγματα και ασκήσεις.
- Παράγραφος - Περίληψη - Παραγωγή λόγου: Θεωρία - Μεθοδολογία - Παραδείγματα - Ασκήσεις
- Μεθοδολογία ανάπτυξης κειμενικών ειδών (Περιγραφικά - Αφηγηματικά - Επιχειρηματολογία κείμενα):
Σχεδιαγράμματα - Παραδείγματα - Κριτήρια Αξιολόγησης
- Απαντήσεις των Δραστηριοτήτων Παραγωγής λόγου του σχολικού βιβλίου
- Απαντήσεις των Ασκήσεων και των Κριτηρίων Αξιολόγησης
- Ένθετο: Μιλώ και γράφω σωστά.

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)