Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Επικοινωνιακά εμπόδια και δυσκολίες των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Εκδόσεις : Ownbook
Τιμή Web : € 14,00   (-10%)   € 12,60
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γνωρίζει τεράστια απήχηση στις μέρες μας τόσο σε επίπεδο ερευνητικού ενδιαφέροντος όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, καθιστώντας την σημείο αναφοράς για την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης είναι αρκετά διαδεδομένα στη χώρα μας, δεδομένων των συνθηκών που υφίστανται σχετικά με την έλλειψη χρόνου και την αυξανόμενη ανάγκη για κατάρτιση. Το υπάρχον τεχνολογικό περιβάλλον μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, είναι κοινός τόπος ότι η χρήση της τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης προκαλεί δυσκολίες σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Οι προαναφερθείσες δυσκολίες δεν είναι οι μόνες, καθώς οι φοιτητές έχουν μία πληθώρα εμποδίων να αντιμετωπίσουν.

Η παρούσα συγγραφική εργασία μελετά, αναλύει και συγκρίνει τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που συμμετέχουν σε Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, δημιουργώντας τους εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτά. Συγκεκριμένα επιχειρείται η ανίχνευση και η σύγκριση των απόψεών τους σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντούν στην επικοινωνία τους με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τους καθηγητές, στη χρήση της τεχνολογίας καθώς επίσης και στη μεταξύ τους σχέση.