Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Γενική μικροβιολογία
Εκδόσεις : Σταμούλη Α.Ε.
Τιμή Web : € 46,90   (-10%)   € 42,21
Κατηγορία : Υγεία
Βαθμολογία :

Περιγραφή : [...] Τα κεφάλαια Τρία, Τέσσερα, Πέντε, Έξι, Επτά και Οκτώ επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στη θρέψη, στον μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν (θετικά ή αρνητικά) στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

- Κεφάλαιο Πρώτο: Κάτω από το γενικό τίτλο "Εισαγωγή" περιλαμβάνονται εν συντομία η ιστορική ανασκόπηση της επιστήμης, η σπουδαιότητα των μικροοργανισμών για τον πλανήτη μας, στοιχειώδης χημεία και δομή του μικροβιακού κυττάρου. Επίσης σύντομη εισαγωγή των εξελικτικών θεωριών και η λογική της ταξινόμησης των ειδών.

- Κεφάλαιο Δεύτερο: Το δεύτερο κεφάλαιο έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στους ιούς των βακτηρίων, φυτών, ζώων και ανθρώπου. Έμφαση έχει δοθεί στη δομή των ιών, τον κύκλο ζωής αντιπροσωπευτικών ιών από κάθε κατηγορία, τις εργαστηριακές τεχνικές "καλλιέργειας" τους.

- Κεφάλαιο Τρίτο: Βάσει των θρεπτικών απαιτήσεων του μικροβιακού κυττάρου ως προς τις πηγές ενέργειας, άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου ή/και ηλεκτρονίων περιγράφονται οι κατηγορίες στις οποίες ανήκει κάθε είδος μικροοργανισμού.

- Κεφάλαιο Τέταρτο: Περιλαμβάνει τη μαθηματική ανάλυση της μικροβιακής αύξησης. Το κεφάλαιο είναι σχετικά δύσβατο λόγω των μαθηματικών προτύπων, αλλά καλύπτει πλήρως τα δυο βασικά συστήματα αύξησης. Θεωρείται δε ιδιαίτερης σημασίας αφού αποτελεί τη βάση της θεωρίας της μικροβιακής βιοτεχνολογικής ζύμωσης.

- Κεφάλαιο Πέμπτο: Περιγράφεται η μεθοδολογία της μικροβιολογικής καλλιέργειας στο εργαστήριο. Τεχνικές απομόνωσης, εμβολιασμού και εκτίμησης του μικροβιακού πληθυσμού. Έμφαση δίνεται στο πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κάθε μέθοδος ανάλογα με το θεωρητικό ερώτημα που διερευνάται και τα απαιτούμενα πειραματικά εργαλεία.

- Κεφάλαιο Έκτο: Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή του ελέγχου της αύξησης των μικροοργανισμών μέσω των φυσικών και χημικών παραγόντων που είναι διαθέσιμοι σήμερα.

- Κεφάλαιο Έβδομο: Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δρουν οι παράγοντες του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται ο μικροοργανισμός και πώς ακριβώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την αύξηση του.

- Κεφάλαιο Όγδοο: Ασχολείται με τους μικροοργανισμούς και το φυσικό (υδάτινο ή εδαφικό) περιβάλλον τους, αναλύοντας τον ρόλο που παίζουν στους βιολογικούς-βιοχημικούς κύκλους των βασικών στοιχείων.

- Κεφάλαιο Ένατο: Περιγράφει τη βιοποικιλότητα κυρίως των προ-καρυωτικών οργανισμών και ελάχιστα των ευκαρυωτικών. Απουσιάζει εσκεμμένα η περιγραφή των φυκών και πρωτόζωων η οποία καλύπτεται από άλλα μαθήματα του Τμήματος Βιολογίας. [...]

(από τον πρόλογο της συγγραφέως)