Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Κλιματική αλλαγή, διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και προσαρμογή των επιχειρήσεων
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Επίκεντρο
Τιμή Web : € 40,00   (-10%)   € 36,00
Κατηγορία : Management
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Αντικείμενο του βιβλίου είναι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία, εστιάζοντας στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προσαρμογή των επιχειρήσεων. Στον πυρήνα της παρουσίασης βρίσκονται τα διαθέσιμα εργαλεία και τα πλαίσια για το σχεδιασμό στρατηγικών και τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, καθώς και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η κλιματική αλλαγή. Ξεκινώντας με μια αναφορά στην παρούσα κατάσταση και τις τάσεις όσον αφορά την επιχείρηση στις αρχές του 21ου αιώνα, ειδικότερα στα πλαίσια της «διευρυμένης επιχείρησης», συζητιέται η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και ειδικότερα η συμβολή τους στη βιωσιμότητα. Περιγράφονται τα βασικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνία και συζητιούνται ζητήματα προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται αναφορά σε ιστορίες από τον επιχειρηματικό κόσμο που αφορούν στρατηγικές και πρακτικές προσαρμογής που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης παρουσιάζονται πλαίσια για τη λήψη αποφάσεων όσον αφορά ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και λειτουργίας σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Ο όγκος της βιβλιογραφίας που καλύπτει τις διάφορες επιστήμες, από όπου άντλησε γνώσεις και πληροφορίες αυτό το βιβλίο, είναι τεράστιος. Κατ’ ανάγκη, έχει μνημονευθεί μόνο ένα περιορισμένο υποσύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν, ειδικότερα αυτές που θεωρήθηκαν πιο χρήσιμες για το στόχο του συγγραφέα να διηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία του αντικειμένου του βιβλίου.