Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 88,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο διακρίνεται, μετά από σύντομη γενική εισαγωγή, σε δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Περιλαμβάνεται ο κωδικοποιημένος ν. 2472/1997 και αποφάσεις για τις οποίες έγινε κατά το δυνατό ακριβής περίληψη και παράθεση κατ' άρθρον. Στη συνέχεια η παράθεση των νομοθετημάτων γίνεται ανά τομέα επεξεργασιών (ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άλλοι νόμοι).

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή και Κοινοτική νομοθεσία. Παρατίθενται πρώτα τα βασικά ρυθμιστικά κείμενα και στη συνέχεια εκείνα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς επεξεργασίας. Τέλος, περιλαμβάνεται στο παρόν και βασική νομολογία.

Σύντομη παράθεση, σε τρίτο μέρος, γίνεται στο διεθνές δίκαιο, κυρίως για την πληρότητα της εικόνας (χωρίς ο αναγνώστης να ξεχνά ότι οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ είναι ένα κείμενο με διεθνή επιρροή που μόλις ολοκλήρωσε σε διαδικασία αναθεώρησης).

Τέλος, στην εισαγωγή κάθε υποκεφαλαίου παρατίθενται χρήσιμες οδηγίες (και επιφυλάξεις). Ο αναγνώστης οφείλει να τις λάβει υπόψη του πριν την αναδρομή στο νομοθέτημα που τον ενδιαφέρει.