Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος 2016
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρναούτη
Τιμή Web : € 45,00   (-10%)   € 40,50
Κατηγορία : Τέχνες
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει:
Κεφ. Α': Κατηγορίες σκυροδέματος - Κανονιστικές αναφορές - Όροι και συμβολισμοί.
Κεφ. Β': Παραγωγή, μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος:
1) Υλικά παρασκευής σκυροδέματος: Τσιμέντο - Αδρανή υλικά - Γεωμετρικές απαιτήσεις. Φυσικές και χημικές απαιτήσεις - Πρόσθετες απαιτήσεις αδρανών υλικών για τη σύνθεση σκυροδέματος. Παραλαβή των αδρανών. Δειγματοληψία των αδρανών για ελέγχους και δοκιμές. Αποθήκευση των αδρανών - Νερό - Πρόσθετα χημικά προϊόντα.
2) Σύνθεση σκυροδέματος: Μελέτη σύνθεσης και αρχικές δοκιμές - Στοιχεία μελέτης σύνθεσης - Συνεκτικότητα - Ελάχιστες απαιτήσεις. Αντλητό σκυρόδεμα.
3) Ανάμειξη σκυροδέματος.
4) Μεταφορά και παράδοση σκυροδέματος.
5) Εργοστασιακό σκυρόδεμα: Εγκαταστάσεις και μηχανικός εξοπλισμός - Έλεγχος των υλικών - Ζύγιση και διαδικασία ανάμιξης των υλικών - Παραγγελία σκυροδέματος - Δελτίο αποστολής - Μεταφορά και παραλαβή.
6) Σκυρόδεμα πρόσθετων απαιτήσεων: Σκυρόδεμα εκτεθειμένο σε αέρα που περιέχει θαλάσσια άλατα - Σκυρόδεμα ανθετικό σε επιφανειακή φθορά - Τριβή. Σκυρόδεμα για θαλάσσιες κατασκευές. Σκυρόδεμα μειωμένης υδατοπερατότητας. Σκυρόδεμα ανθεκτικό σε παγετό. Προσβολή από ψύξη / απόψυξη.
Κεφ. Γ': Έλεγχος σκυροδέματος στο έργο και επανέλεγχοι:
1) Έλεγχος σκυροδέματος για αντοχή σε θλίψη: Δειγματοληψία, Εργοστασιακό σκυρόδεμα με πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής.
2) Επανέλεγχοι σε σκληρυμένο σκυρόδεμα.
Κεφ.Δ': Απαιτήσεις για την εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα:
1) Ξυλότυποι και Ικριώματα υποστήριξης και εργασίας. 2) Κατασκευαστικές λεπτομέρειες. 3) Διάστρωση σκυροδέματος. 4) Συμπύκνωση σκυροδέματος. 5) Συντήρηση του σκυροδέματος. 6) Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. 7) Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. 8) Κατάταξη πόλεων και γεωγραφικών περιοχών της χώρας σε κατηγορίες θερμοκρασιακών συνθηκών. 9) Διάρκεια θερμικής προστασίας του σκυροδέματος μετά τη σκυροδέτηση