Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Νομοθεσία δημοσίων έργων
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρναούτη
Τιμή Web : € 75,00   (-10%)   € 67,50
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος κατ' άρθρο με όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους νόμους 4278/14 και 4314/14, τις Υπουργικές Αποφάσεις, τα προεδρικά διατάγματα, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εγκυκλίους - οδηγίες.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Μέρος 1ο Κωδικοποίηση Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων
1) Προσυμβατικό στάδιο της εκτέλεσης δημοσίων έργων
2) Τρόπος κατασκευής και διαδικασίες επιλογής αναδόχων - Συστήματα προσφοράς
3) Περιβαλλοντική μελέτη - Διακήρυξη - Τεύχη δημοπρασίας
4) Συμμετοχή σε διαγωνισμό - Διεξαγωγή δημοπρασίας - Διαδικασία κατάθεσης προσφορών - Ανάδειξη αναδόχων

Μέρος 2ο Σύμβαση κατασκευής του έργου
1) Εργολαβική σύμβαση
2) Διοίκηση και διαχείρηση του έργου
3) Επίλυση διαφορών
4) Αυτεπιστασία

Μέρος 3ο Εργοληπτικές επιχειρήσεις - Μητρώα και Μητρώα εμπειρίας κατασκευών.

Μέρος 4ο Διατάξεις για την ανάθεση έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου
1) Ορισμοί - Γενικές αρχές
2) Πεδίο εφαρμογής - Κατώτατα όρια
3) Είδη διαγωνισμών - Τρόποι διενέργειας
4) Δημοσίευση προκηρύξεων - Προθεσμίες
5) Δικαιούμενοι συμμετοχής
6) Διεξαγωγή της διαδικασίας - Προσφορές - Ανάθεση της Σύμβασης

Μέρος 5ο Ειδικές διατάξεις - Τελικές διατάξεις

Μέρος 6ο Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετώνκαι παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
1) Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών
2) Κοινές διατάξεις των διαδικασιών ανάθεσης
3) Εκπόνηση μελετών, εκτέλεση συμβάσεων συναφών υπηρεσιών
4) Επίλυση διαφορών από την εκτέλεση της σύμβασης και άλλες διατάξεις
5) Οργάνωση μητρώων

Μέρος 7ο Οδηγός εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων
1) Μελέτες οδικών έργων
2) Μελέτες λιμενικών έργων
3) Μελέτες υδραυλικών έργων
4) Μελέτες κτιριακών έργων