Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Περιβαλλοντική
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρναούτη
Τιμή Web : € 85,00   (-10%)   € 76,50
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Είναι ένας τόμος με DVD και περιλαμβάνει: 1) Σύνοψη της επιστήμης για την προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση στα μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. 2) Τη νομοθεσία που διέπει το περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων της χώρας μας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα αποτελέσματα της ατζέντας COP21, αλλά και των τριών νόμων της Ελληνικής Νομοθεσίας του περιβάλλοντος: Το Νόμο 1650/1986, για την προστασία του περιβάλλοντος. Το Νόμο 3937/2011 για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το Νόμο 4014/2011 και τις Κ.Υ.Α. (κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) 1958/2012 και 69269/5387/1990 για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν μέχρι σήμερα στους ανωτέρω νόμους και Κ.Υ.Α.