Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Μεντορική
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Γρηγόρη
Τιμή Web : € 38,00   (-10%)   € 34,20
Κατηγορία : Εκπαίδευση
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Σκοπός του βιβλίου είναι η διαμόρφωση ενός πραξιολογικού πλαισίου, το οποίο να συνδυάζει επιτυχώς θεωρία και πράξη και να εστιάζει στην παραγωγή τεχνογνωσίας για την άσκηση του μεντορικού έργου.
Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο στοχεύει:

α. Να προσδιορίσει ιστορικά την προέλευση της Μεντορικής.
β. Να οριοθετήσει τη Μεντορική, ως παιδαγωγική και διδακτική καθοδήγηση.
γ. Να καθορίσει το έργο της Μεντορικής, ως προϊόν αλληλεπίδρασης των παραγόντων της διδασκαλίας και των σχέσεων που προκύπτουν.
δ. Να αναπτύξει το περιεχόμενο της μαθησιακής σχέσης, της παιδαγωγικής σχέσης, της διδακτικής σχέσης και της διαμαθητικής σχέσης.
ε. Να διαστασιοποιήσει το ρόλο του Μέντορα και να διαμορφώσει μεντορικά μοντέλα.
στ. Να αναλύσει το έργο της Μεντορικής, διαμορφώνοντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην απόκτηση δεξιοτήτων.
ζ. Να ερευνήσει και να αξιολογήσει το μεντορικό έργο, αναλύοντας τα παραδείγματα έρευνας και τα μοντέλα αξιολόγησης: το μεταθετικιστικό, το κονστρουκτιβιστικό, το μετασχηματικό και το πραγματιστικό, θέτοντας αυτά σε εφαρμογή.