Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Οι αν-ισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Τιμή Web : € 22,37   (-10%)   € 20,13
Κατηγορία : Οικονομικά Γενικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Διεθνώς, αναγνωρίζεται ότι οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν την πιο σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην οικονομία, προσδιορίζοντας τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης. Η σημασία που αποδίδεται στις διαφορές των αποδοχών των εργαζομένων λόγω "φύλου" έχει όχι μόνο μεγάλη οικονομική σημασία, αλλά και κοινωνική και πολιτική.

Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο, ικανό να εξαλείψει τις μισθολογικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών; Η ανεργία είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες ή στους άνδρες και γιατί; Η μερική απασχόληση είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες ή στους άνδρες και γιατί;

Οι γυναίκες μισθωτοί αυξάνουν το επίπεδο εκπαίδευσης τους με μεγαλύτερο ρυθμό από τους άνδρες;
Πού παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση οι γυναίκες μισθωτοί, στα χαμηλά ή υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα; Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στην Ελλάδα;

Είναι οι γυναίκες μισθωτοί ικανό εργατικό δυναμικό που μπορεί να επιτύχει υψηλή παραγωγικότητα, ώστε να αποτελεί πρόκληση στις δυνάμεις της αγοράς για να το εντάξουν όχι μόνο στο εργατικό δυναμικό, αλλά και σε υψηλά αμειβόμενα επαγγέλματα και θέσεις εργασίας;

Το σύγγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, με εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, που σκοπό έχει να προσδιορίσει τόσο τους οικονομικούς παράγοντες, όσο και τους κοινωνικούς, που έχουν σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό, και που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των μισθολογικών διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα.