Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Ι.Κ.Ε.: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Αρναούτη
Τιμή Web : € 69,00   (-10%)   € 62,10
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.):
1) Ίδρυση εταιρείας - Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας - Συνέλευση εταίρων - Αποφάσεις. 2) Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων - Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και μεταξύ τους. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Έλεγχος. 4) Λύση εκκαθάριση - Μετατροπή - Συγχώνευση. 5) Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή και αντιστρόφως.
Β) Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες:
1) Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.): Σύσταση εταιρείας - Επωνυμία - Δημοσιότητα - Λήψη αποφάσεων - Διαχείριση - Κέρδη και ζημιές - Εξουσία εκπροσώπησης - Ευθύνη εταίρων - Λύση εταιρείας - Έξοδος εταίρου - Εκκαθάριση - Παραγραφή.
Γ) Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) Σύσταση εταιρείας - Εταιρική επωνυμία - Δημοσιότητα - Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων - Πράξεις ανταγωνισμού - Κέρδη και ζημιές - Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου - Λύση εταιρείας - Μετατροπή Ε.Ε. σε Ο.Ε. και αντιστρόφως - Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία.
Δ) Αφανής Εταιρεία: Έννοια αφανούς εταιρείας - Εισφορά αφανούς εταίρου - Διαχείριση - Κέρδη και ζημιές - Λύση και εκκαθάριση - Πτώχευση εταίρου.
Ε) Κοινοπραξία: Εφαρμοζόμενες διατάξεις - Μεταβατικές διατάξεις.
ΣΤ) Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις:
1) Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων.
2) Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
3) Πτωχευτικός Κώδικας έως και το Ν. 4472/2017: Η κήρυξη της πτώχευσης - Συνέπειες της πτώχευσης - Όργανα της πτώχευσης - Εξέλεγξη των πιστώσεων - Διαδικασία συνδιαλλαγής - Σχέδιο αναδιοργάνωσης - Η εκκαθάριση τα περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή - Περάτωση πτώχευσης - Ποινικές διατάξεις.
4) Διευκρινήσεις από το Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαδικασία διαγραφής εταιρειών μετά τη διαδικασία λύσης - εκκαθάρισης.
5) Το φορολογικό πλαίσιο: α) Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. β) Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. γ) Θέματα φορολογίας Κεφαλαίου: i) Φορολογία Κληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών, ii) Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. iii) Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (ΠΟΛ: 1124/2017).

Τέλος εμπεριέχει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 ενημερωμένος έως και το Ν. 4472/2017.