Άμεσα διαθέσιμο

Αποστέλλεται εντός 2 εργάσιμων ημερών
   
Bookmark and Share
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β' Γυμν (Μπέλσης)
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Κέδρος
Τιμή Web : € 12,20   (-10%)   € 10,98
Κατηγορία : Β' Γυμνασίου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Το βιβλίο "Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία" είναι ένα συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για το νέο σχολικό εγχειρίδιο της Β΄ Γυμνασίου. Απευθύνεται στο μαθητή και στον εκπαιδευτικό και επιχειρεί να παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο την ύλη που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο. Απώτερος στόχος είναι να παρουσιαστεί η ιστορική ανασύνθεση ως αποτέλεσμα τόσο της κριτικής επεξεργασίας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών όσο και βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.
Πιο συγκεκριμένα σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:
- Καθορισμός των διδακτικών στόχων.
- Αφόρμηση και σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών.
- Προσδιορισμός του περιεχομένου ιστορικών όρων.
- Οργάνωση του πληροφοριακού υλικού και ιστορική ανασύνθεση με ταυτόχρονη αξιοποίηση/ανάλυση του υποστηρικτικού υλικού (εικόνες, χάρτες, πρωτογενείς ή δευτερογενείς γραπτές πηγές).
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
- Συμπληρωματικά κείμενα - ασκήσεις.
- Διαθεματική προσέγγιση της ενότητας, αξιοποίηση των πρόσθετων πηγών και προτάσεις για ατομικές ή ομαδικές εργασίες.
- Προτάσεις για σχέδια εργασίας με ομαδοσυνεργατική δράση (project) και παραπομπές σε δικτυακούς τόπους και σχετική βιβλιογραφία.
- Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης για κάθε κεφάλαιο και επίμετρο με βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους.