Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Ψηφιακές επικοινωνίες
Συγγραφέας :
 
Μεταφραστής : Κωφίδης Νικόλαος
Εκδόσεις : Τζιόλα
Τιμή Web : € 71,77   (-10%)   € 64,59
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Παρουσιάζονται τα κλασσικά ζητήματα ψηφιακών επικοινωνιών:
- διαμόρφωση (PAM και QAm)
- ανίχνευση (με χρήση προσαρμοσμένων φίλτρων)
- απόδοση σε περιβάλλον πρόσθετου λευκοόυ Γκαουσιανού θορύβου (AWGN)

Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές διακριτού χρόνου για μη παραδοσιακά ζητήματα:
- χρήση παλμοειδών συναρτήσεων
- συγχρονισμός φάσης φέροντος
- χρονικός συγχρονισμός συμβόλων
- αυτόματος έλεγχος κέρδους
- επιλογή καναλιού
- προηγμένες αρχιτεκτονικές διακριτού χρόνου

Η παρουσίαση πλαισιώνεται από άφθονο υλικό για την υποστήριξη εννοιών όπως:
- σήματα και συστήματα (η θεματολογία εστιάζεται στην επεξεργασία διακριτού χρόνου σημάτων συνεχούς χρόνου)
- βρόχος κλειδωμένης φάσης (PLL συνεχούς χρόνου, PLL διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός των συνθηκών που απαιτούνται για την υλοποίηση PLL συνεχούς χρόνου σε συνθήκες απαιτούμενες γαι την υλοποίηση PLL διακριτού χρόνου)
- μετατροπές A/D και D/A
- ταλαντωτής διακριτού χρόνου (DDS)
- φίλτρα αναδειγματοληψίας
- ο αλγόριθμος CoRDiC
- αυτόματος έλεγχος κέρδους