Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Αρχές χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων
Συγγραφείς :
 
Εκδόσεις : Τζιόλα
Τιμή Web : € 97,10   (-10%)   € 87,39
Κατηγορία : Management
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Μέρος 1ο: Εισαγωγή, Κεφάλαιο 1. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και ο χρηματοοικονομικός διευθυντής, Κεφάλαιο 2. Εισαγωγή στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων-
Μέρος 2ο: Κεφάλαιο 3. Διαχρονική αξία χρήματος: μια εισαγωγή, Κεφάλαιο 4. Διαχρονική αξία χρήματος: αξιολόγηση ακολουθιών ταμειακών ροών, Κεφάλαιο 5. Επιτόκια, Κεφάλαιο 6. Ομόλογα, Κεφάλαιο 7. Αξιολόγηση μετοχών-
Μέρος 3ο: Κεφάλαιο 8. Κανόνες λήψης επενδυτικών αποφάσεων, Κεφάλαιο 9. Θεμελιώδη σημεία του κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού, Κεφάλαιο 10. Αξιολόγηση μετοχών: μια δεύτερη ματιά-
Μέρος 4ο: Κίνδυνος και απόδοση, Κεφάλαιο 11. Κίνδυνος και απόδοση στις κεφαλαιαγορές, Κεφάλαιο 12. Συστημικός κίνδυνος και το ασφάλιστρο κινδύνου ίδιων κεφαλαίων, Κεφάλαιο 13. Το κόστος του κεφαλαίου-
Μέρος 5ο: Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, Κεφάλαιο 14. Αύξηση των ίδιων κεφαλαίων, Κεφάλαιο 15. Χρηματοδότηση του χρέους-
Μέρος 6ο. Κεφαλαιακή δομή και πολιτική διανομής, Κεφάλαιο 16. Κεφαλαιακή δομή, Κεφάλαιο 17. Πολιτική διανομής-
Μέρος 7ο: Οικονομικός σχεδιασμός και προβλέψεις, Κεφάλαιο 18. Οικονομική μοντελοποίηση και η ανάλυση ProForma, Κεφάλαιο 19. Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, Κεφάλαιο 20. Βραχυπρόθεσμος οικονομικός σχεδιασμός-
Μέρος 8ο: Ειδικά θέματα, Κεφάλαιο 21. Εφαρμογές δικαιωμάτων προαίρεσης και χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων, Κεφάλαιο 22. Συγχωνεύσεις και εξαγορές, Κεφάλαιο 23. Διεθνής χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων