Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Τζιόλα
Τιμή Web : € 47,00   (-10%)   € 42,30
Κατηγορία : Επιστήμες Θετικές
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Τo παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται τη βασική θεωρία και τις αρχές των τηλεπικοινωνιών και χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος, στο οποίο αποδίδεται το κύριο βάρος του παρόντος βιβλίου, αποτελείται απο τα κεφάλαια 1 έως 7 και διαπραγματεύεται τα σήματα και τα συστήματα στο πεδίο της συχνότητας με έμφαση, αφενός, στο θόρυβο και στο πώς λαμβάνεται υπόψη κατά τη μελέτη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, και αφετέρου, στη διαμόρφωση από αναλογικά και ψηφιακά σήματα.
Το δεύτερο μέρος, το οποίο λειτουργεί ως συμπλήρωμα των γνώσεων που παρέχονται στο πρώτο μέρος, παρουσιάζει τις γραμμές μεταφοράς, τους μεταλλικούς κυματοδηγούς και τις κεραίες ως φυσικά μέσα μετάδοσης τηλεπικοινωνιακών σημάτων.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχουν ως αντικείμενο των σπουδών τους τις Τηλεπικοινωνίες. Επίσης, απευθύνεται σε Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολόγους και Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς που επιθυμούν να διευρύνουν ή και να ισχυροποιήσουν το υπόβαθρο των γνώσεών τους στις Τηλεπικοινωνίες. Οι αναγνώστες του βιβλίου αυτού αναμένεται να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις της θεωρίας ηλεκτρικών δικτύων και της ηλεκτρονικής καθώς και βασικές γνώσεις της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής. [...]

(από την εισαγωγή του συγγραφέα)