Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Τεχνολογία λογισμικού
Συγγραφείς :
 
Εκδόσεις : Τζιόλα
Τιμή Web : € 64,87   (-10%)   € 58,38
Κατηγορία : Ελεύθερου Χρόνου
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Περιέχει: Η Φύση του Λογισμικού, Τεχνολογία Λογισμικού,
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑ Η Διεργασία Ανάπτυξης Λογισμικού-Δομή της Διεργασίας Ανάπτυξης Λογισμικού, Υποδείγματα Διεργασίας, Ευέλικτη Ανάπτυξη, Ανθρώπινα Πλευρές Τεχνολογίας Λογισμικού,
ΜΕΡΟΣ ΔΥΟ Μοντελοποίηση-Αρχές που Καθοδηγούν την Πρακτική ,Κατανόηση των Απαιτήσεων, Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Μέθοδοι που Βασίζονται σε Σενάρια, Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Μέθοδοι που Βασίζονται σε Κλάσεις, Μοντελοποίηση Απαιτήσεων: Συμπεριφορά, Πρότυπα και Εφαρμογές για το Web/Εφαρμογές για Φορητές Συσκευές, Έννοιες Σχεδίασης ,Αρχιτεκτονική Σχεδίαση, Σχεδίαση σε Επίπεδο Εξαρτημάτων, Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη,Σχεδίαση που Βασίζεται σε Πρότυπα, Σχεδίαση Εφαρμογών για το Web, Σχεδίαση Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές,
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΑ Διαχείριση Ποιότητας- Έννοιες Ποιότητας, Τεχνικές Ανασκόπησης,Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού, Στρατηγικές Δοκιμών Λογισμικού, Δοκιμή Συμβατικών Εφαρμογών, Δοκιμές Αντικειμενοστραφών Εφαρμογών, Δοκιμές Εφαρμογών για το Web, Δοκιμές Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές, Τεχνολογία Ασφαλείας, Τυπική Μοντελοποίηση και Επαλήθευση, Διαχείριση Διαμόρφωσης Λογισμικο, Στοιχεία Μέτρησης Προϊόντων,
ΜΕΡΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ Διαχείριση Έργων Λογισμικού- Έννοιες Διαχείρισης Έργου, Στοιχεία Μέτρησης Διεργασίας και Έργου, Εκτίμηση Έργων Λογισμικού, Χρονοπρογραμματισμός Έργου, Διαχείριση Κινδύνου, Συντήρηση και Ανασχεδιασμός,
ΜΕΡΟΣ ΠΕΝΤΕ Προχωρημένα Θέματα-Βελτίωση Διεργασίας Ανάπτυξης Λογισμικού, Ανερχόμενες Τάσεις στην Τεχνολογία Λογισμικού, Τελικά Συμπεράσματα,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Εισαγωγή στη UML ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Αντικειμενοστραφείς Έννοιες,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Τυπικές Μέθοδοι.