Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Πτωχευτικό δίκαιο
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 75,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Νέα, όγδοη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη με τον Ν. 4013/2011 και τις νέες νομολογιακές εξελίξεις

- Οι ουσιαστικές και η τυπική προϋπόθεση της κήρυξης της πτώχευσης
- Οι ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη και ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές και τους άλλους υπόχρεους
- Η επίδραση της πτώχευσης επί των συμβάσεων
- Ο αποχωρισμός και η πτωχευτική διεκδίκηση
- Η πτωχευτική ανάκληση
- Η διαδικασία της πτώχευσης (οργάνωση της πτώχευσης, διασφάλιση και διοίκηση του ενεργητικού, διαπίστωση του παθητικού με την εξέλεγξη των απαιτήσεων, διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου)
- Οι διαδικασίες εξυγίανσης (διαδικασία εξυγίανσης, διαδικασία συνδιαλλαγής, σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης)
- Η περάτωση της πτώχευσης (ένωση των πιστωτών, παύση εργασιών της πτώχευσης, πτωχευτική αποκατάσταση, περάτωση λόγω παρέλευσης μέγιστου χρόνου)
- Οι ποινικές και μεταβατικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα