Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Δίκαιο ιθαγένειας
Συγγραφέας :
 
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 32,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Όταν το Νοέμβριο του 2004 δημοσιεύθηκε ο νέος ΚΕΙ (ν. 3284/2004), ο οποίος και κατήργησε ολοσχερώς τον μέχρι τότε ισχύοντα ΚΕΙ (ν.δ. 3370/1955, όπως φυσικά ο τελευταίος είχε διαμορφωθεί και ίσχυε), η ανάγκη για νέα έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας είχε καταστεί επιβεβλημένη. Καθυστέρησε όμως και πάλι λόγω της δημοσίευσης στο μεταξύ του ν. 3838/2010, ο οποίος και επέφερε σημαντικότατες έως πολύ ριζικές αλλαγές στον ήδη ισχύοντα νέο ΚΕΙ αλλά και στην όλη φιλοσοφία που μέχρι τότε διέπνεε τα ζητήματα κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.
Το νέο πνεύμα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι σύγχρονες διατάξεις του ισχύοντος ΚΕΙ, όπως αυτός διαμορφώθηκε με το ν. 3838/2010, επηρέασε, όπως ήταν επόμενο, και την παρουσίαση της παρούσας έκδοσης, όπως και την ανάπτυξη του περιεχομένου της ύλης του νέου βιβλίου.