Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Αναγκαστική εκτέλεση
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 54,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η δεύτερη έκδοση του "Δικαίου της Αναγκαστικής Εκτελέσεως" είναι πλήρως αναθεωρημένη, έχοντας λάβει υπ' όψιν τις νομοθετικές μεταβολές και τη νομολογιακή παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας, που μεσολάβησε από την πρώτη έκδοση.
Στο έργο αναλύονται διεξοδικά το Γενικό και το Ειδικό Μέρος της εκτέλεσης. Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνεται η Εισαγωγή, οι θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως και οι προϋποθέσεις της "αξιώσεως επί αναγκαστική εκτελέσει". Στο κεφάλαιο που αφιερώνεται στους εκτελεστούς τίτλους παρουσιάζεται η διεθνής αναγκαστική εκτέλεση κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι κατ' ιδίαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αναλύεται ακόμη εκτενώς η άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, βάσει και της νέας ρύθμισης του ν. 4055/2012. Στο Ειδικό Μέρος εκτίθενται τα είδη της αναγκαστικής εκτελέσεως. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, με τη διεξαγωγή του αναγκαστικού πλειστηριασμού και τη σχετική προβληματική του. Στο ίδιο μέρους εξ άλλου αντιμετωπίζεται με πληρότητα και η διαδικασία της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου.
Καλύπτεται έτσι με σαφήνεια και πληρότητα όλη η ύλη του δικαίου της αναγκαστικής εκτελέσεως, σε έναν ευσύνοπτο τόμο, που δίδει τη δυνατότητα στον νομικό της πράξης να αποκτήσει πλήρη εικόνα του δυσχερούς αυτού τμήματος του αστικού δικονομικού δικαίου και να το προσεγγίσει με ασφάλεια και σιγουριά.


 
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα