Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Το νομικό πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 24,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Η παρούσα έκδοση του βιβλίου έχει ως στόχο να προσεγγίσει εκ νέου τις καινοτόμες ρυθμίσεις του Ν. 3606/2007, όπως ισχύουν σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το νέο Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τους τροποποιημένους Κανόνες λειτουργίας της ΕΝ.Α, οι οποίοι τροποποιήθηκαν από το ΔΣ της "Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ" με την υπ’ αριθμ. 1/477/1-7-2008 απόφαση και με τις αποφάσεις 23-10-2008 και 29-1-2009, αντίστοιχα.

Αναφορά γίνεται επίσης στον Ν. 3756/2009, ο οποίος τροποποίησε ισχύουσες διατάξεις και πρόσθεσε νέες, σε πολλά νομοθετήματα του χώρου της κεφαλαιαγοράς. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τρία νομοθετήματα, στα οποία σημειώθηκαν αλλαγές. Πρόκειται για τους νόμους 3401/2005, 3371/2005, και 3606/2007.