Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Αιτήσεις και ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 42,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Στο πεδίο της πολιτικής δίκης συναντάται το τυπικό με το ελαστικό στοιχείο σε θαυμαστή ισορροπία και αναλογία, ενόψει του γεγονότος ότι αφενός μεν η πολιτική δίκη αποτελεί πολιτειακή διαδικασία απονομής δικαιοσύνης επί των ιδιωτικού δικαίου διαφορών και επομένως ρυθμίζεται με βάση κανόνες δικαίου, στους οποίους προέχει το αναγκαστικό στοιχείο, ενώ, αφετέρου, η πολιτική δίκη σκοπό έχει την επίλυση ιδιωτικού δικαίου διαφορών? διαφορών, επομένως, οι οποίες εκπηγάζουν από ιδιωτικές έννομες σχέσεις, στις οποίες κυριαρχεί η ιδιωτική αυτονομία.
Η εξισορρόπηση του τυπικού με το ελαστικό στοιχείο συντελείται στην πολιτική δίκη μέσω της αρχής της διάθεσης και της αρχής της συζήτησης, δηλαδή μέσω των αιτήσεων και των ισχυρισμών των διαδίκων, όπως ρυθμίζονται από την πολιτική δικονομία. Τα δύο αυτά μεγέθη των αιτήσεων και των ισχυρισμών επιχειρεί να προσεγγίσει η παρούσα μελέτη, σε επίγνωση του γεγονότος, ότι αυτά αποτελούν τον βασικό πυρήνα του δικονομικού, αλλά και του καθόλου δόγματος.