Αποστέλλεται σε 4-5 εργάσιμες

εφόσον υπάρχει απόθεμα στον εκδότη
   
Bookmark and Share
Δίκαιο προσωπικών εταιριών
Εκδόσεις : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Τιμή : € 45,00     
Κατηγορία : Νομικά
Βαθμολογία :

Περιγραφή : Με την ανά χείρας έκδοση συνεχίζεται η προσπάθεια ένταξης των απαρχαιωμένων διατάξεων που διέπουν τις προσωπικές εταιρίες στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ακόμη, με την έκδοση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις που εισάγει αφενός ο ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών. Υπηρεσία Μιας Στάσης» και η ΚΥΑ Κ1802/23.03.2011 και αφετέρου ο ν. 3419/2005 για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι τελευταίοι νόμοι αποτελούσαν ανέκαθεν αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Και όπως είναι γνωστό, στη χώρα μας η επιχειρηματική δραστηριότητα αναπτύσσεται κυρίως μέσα από τις προσωπικές εταιρίες. Συνεπώς, μια έκδοση με αναφορά στις εταιρίες αυτές θα βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα. Τούτο κυρίως όταν η έκδοση αυτή λαμβάνει υπόψη τον όγκο των νομολογιακών εξελίξεων, γεγονός που δεν την κάνει μόνο χρήσιμη αλλά και αναγκαία.
Με τα δεδομένα αυτά το παρόν έργο δεν προωθεί μόνο τις θεωρητικές αναζητήσεις γύρω από τα τιθέμενα εκάστοτε ζητήματα εταιρικού δικαίου αλλά αποτελεί και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο του εφαρμοστή του δικαίου όσο και γενικότερα όσων απασχολούνται με την πράξη.